CORROSION FATIGUE

korozní únava a akustická emise

 

Svým zákazníkům nabízíme služby v oblasti teorie a experimentu aplikované mechaniky a materiálového inženýrství. Tým spolupracovníků využívá teoretické a experimentální poznatky vědy a efektivní metodické přístupy optimalizované vzhledem k řešené problematice a potřebám zákazníků. Během své působnosti jsme se podíleli na řadě projektů, jejichž seznam naleznete v sekci Referenční projekty.

Pro naše zákazníky jsme zpracovali více než 200 dokumentů, například výpočtových zpráv, výzkumných zpráv, technických rozborů a posudků. Na základě vlastního výzkumu jsme rozšířili poznatky o elektrochemických aspektech mechanizmu únavového porušování korozivzdorných ocelí v neutrálních vodních prostředích. Pro budoucí použití v diagnostikování porušování se jako perspektivní jeví poznatky o vlastnostech procesů akustické emise (AE). V současné době je zkoumáno potenciální využití AE v oborech zemědělství, lesního hospodářství a ochrany památek. 

 

English Version  

 

Nabídka služeb

 

V současné době jsme schopni poskytnout služby v následujících oborech:

 

1. Aplikovaná mechanika

 

a) Statické zatížení konstrukcí

b) Dynamické zatížení konstrukcí

2. Materiálové inženýrství 

3. Monitorování a diagnostika technického stavu konstrukcí

3. Měření akustické emise

 

Publikace

 

1980

1981

1984

1987

1988

1993

1994

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

 

2011

2012

2013

2014

 

Referenční projekty

 

 

Kontaktní informace