Úvod

 O Klepačově

 Tělovýchova a mládež

 Hasičský sbor

Kontakt

 

 

 

Hasičský sbor


Sbor dobrovolných hasičů je na Klepačově v současné době nejdéle působící organizací. Po celou dobu své existence jeho členové obětavě pomáhali svým spoluobčanům v těžkých chvílích a významnou měrou ovlivňovali společenský život obce.


Činnost od roku 2008 (externí odkaz)

Činnost v roce 2007

Činnost v roce 2006

Činnost v roce 2005

Činnost v roce 2004

Činnost v roce 2003

Činnost v roce 2002

Činnost v letech 2000 až 2001

Činnost v letech 1990 až 1999

Založení a činnost do roku 1989

Renovace cisterny Praga RN