Kamenarium

Úvod (Homepage)  Blansko  Dolní Lhota  Kunštát  Olomučany   Rájec   Rudice  Vítějeves  Ostatní (Miscellaneous)


Rájec (Rajec)

V okolí městyse Rájec-Jestřebí se nachází denudační zbytky lithotamiových (řasových) vápenců na dvou kopcích: Na vápnech a Kleneč. Stáří těchto hornin je cca 16 milionů let (neogén/miocén/baden). Jedná se o světlé až nahnědlé, pórovité, místy až rozpadavé organogenní vápence s velmi hojnými zbytky mikro i makrofauny. Některé polohy mají povahu lumachellly s převahou měkkýšů, ramenonožců a ostnokožců. Na obrázku je vrch Na vápnech.

In the vicinity of the town, there are denudation remains of lithotami (algal) limestones. The age of these rocks is about 16 million years (Neogene/Miocene/Baden). These are light to brownish, porous organogenic limestones with abundant remains of micro and macrofauna. Some locations have a lumachella character with a predominance of molluscs, brachiopods and echinoderms.

 

 


 

 

235: Lumachella: Molusca, Bivalvia gen et spec. indet.

 


 

 

236: Lumachella: Molusca, Bivalvia gen et spec. indet.

 


 

 

0237: Lumachella: Molusca, Bivalvia gen et spec. indet.

 


 

 RNDr. David VARNER, Ph.D.      E-mail: info@davar.cz