Kamenarium

Úvod (Homepage)  Blansko  Dolní Lhota  Kunštát  Olomučany   Rájec   Rudice  Vítějeves  Ostatní (Miscellaneous)


Olomučany (Olomucany)

Zkameněliny v této dnes již klasické lokalitě moravské svrchní jury pochází po zániku odkryvu v Lomu Hrubých z povrchových sběrů na polích a z kamenic na okrajích remízků na východní straně olomučanského údolí.

Abundant fossils in this well known locality of the Upper Jurassic in Moravia region used to be found in several quarries and mines in the area. Unfortunately, these are covered with vegetation and rendered unaccessible. Nowadays, you can find some small fossils in the fields and forests within the Olomucany valley.

 

 


 

049: Peltoceratiodes sp.

 


 

 

050: Perisphinctes sp.

 


 

 

 

051: Peltoceratoides sp.

 


 

 

052: Peltoceratoides sp.

 


 

 

053: Ammonoidea gen. et spec. indet.

 


 

 

054: Peltoceratoides sp.

Zbytky silné schránky

(Remains of a thick shell)

 


 

 

055: Perisphinctes sp., Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

056: Cardioceras cf. cordatum

 

 

057: Ammonoidea gen. et spec. indet.

 


 

 

058: Ammonoidea gen. et spec. indet.

Částečně silicifikovaný jedinec (rohovec až chalcedon)

Partially silicified specimen (flint or chalcedony)

 


 

 

059: Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

060: Peltoceratoides sp.

 


 

 

062: Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

063: Oppelia sp.

 


 

 

064: Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

065: Oppelia sp.

 


 

 

066: Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

067: Ammonoidea gen. et spec. indet.

Zbytky silné schránky

(Remains of a thick shell)

 


 

 

069: Ammonoidea gen. et spec. indet.

Část schránky změněna v křemennou geodu

(Part of the shell after metamorphosis into a quartz geode)

 


 

 

 

070: Ammonoidea gen. et spec. indet.

Unikátní nález – článek amonita vyplněný chalcedonem, srovnej vzorek 204 níže

(A unique find – a segment of ammonite filled with chalcedony, compare with specimen 204 below)

 


 

 

071: Ammonoidea gen. et spec. indet.,

Zbytky silné schránky

(Remains of a thick shell)

 


 

 

073: Oppelia sp.

 


 

 

074: Peltoceras sp.

 


 

 

076: Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

077: Rursiceras cf. torosum, Cardioceras cf. cordatum

 


 

 

078: Perisphinctes sp.

 


 

 

199: Perisphinctes sp.

 


 

 

 

204: Peltoceratoides sp.

Menší články amonita vyplněny křemenem, srovnej vzorek 070 výše

(Several small segments of the ammonite filled with quartz, compare with specimen 070 above)

 


 

 

208: Cardioceras cordatum

 


 

 

072: Aptychus gen. et spec. indet.

 


 

 

075: Aptychus gen. et spec. indet.

 


 

 

 

096: Aptychus gen. et spec. indet.

 


 

 

097: Aptychus gen. et spec. indet.

 


 

 

105: Aptychus gen. et spec. indet.

 


 

 

092: Hibolites cf. hastatus

 


 

 

093: Hibolites cf. hastatus

 


 

 

095: Hibolites cf. hastatus

Fragmenty roster?

(Fragments of rostrums?)

 


 

 

098: Hibolites cf. hastatus

Konec rostra

(Rostrum end)

 


 

 

101: Hibolites cf. hastatus

 


 

 

106: Hibolites cf. hastatus

Vlevo malá geoda

(A small quartz geode on the left)

 


 

 

160: Hibolites cf. hastatus

Střední část rostra

(Central part of the rostrum)

 


 

 

079: Pecten sp.

 


 

 

081: Lima sp.

 


 

 

082: Pecten sp.

 


 

 

083: Bivalvia gen. et spec. indet.

 


 

 

084: Bivalvia gen. et spec. indet.

 


 

 

085: Bivalvia gen. et spec. indet.

 


 

 

088: Bivalvia gen. et spec. indet.

 


 

 

090: Bivalvia gen. et spec. indet.

 


 

 

165: Lima sp.

 


 

 

200: Lima sp.


 

 

173: Glypticus cf. hieroglyphicus (vlevo), Pecten sp.(vpravo)

(Glypticus cf. hieroglyphicus (left), Pecten sp.(right)

 


 

 

176: Pecten sp.

 

 

177: Pecten sp.?

 


 

 

102: Pleurotomaria sp.

 


 

 

103: Pleurotomaria sp.

Volná jádra částečně vyplněná chalcedonem

(Free cores partially filed with chalcedony)

 


 

 

104: Pleurotomaria sp.,

 Volná jádra částečně vyplněná křemenem nebo chalcedonem

(Free cores partially filed with quartz or chalcedony)

 


 

 

 

099: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

 


 

 

 

154: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

 


 

 

 

156: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

 


 

 

 

157: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

 


 

 

161: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

 


 

 

 

178: Porifera/Anthozoa gen. et spec. indet.

Na boku Serpula sp.

(Serpula sp. on the specimen)

 


 

 

094: Vermes gen. et spec. indet.

 


 

 

100: Serpula sp.

 


 

 

091: Isocrinus sp.

 


 

 

108: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

109: Cidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

110: Glypticus cf. hieroglyphicus

 


 

 

112: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)


 

 

113: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

114: Plegiocidaris cf. coronata

 


 

 

116: Echinoidea gen. et spec. indet.

 


 

 

117: Plegiocidaris sp.

 


 

 

118: Plegiocidaris cf. florigemma

Osten

(Spine)

 


 

 

120: Glypticus cf. hieroglyphicus

 


 

 

123: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

172: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

174: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

212: Plegiocidaris sp.

Osten

(Spine)

 


 

 

 

218: Osten Leptocidaris sp.

Celkový pohled a detail, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(Overalll view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

125: Terebratula sp.

 


 

 

175: Terebratula sp.

 


 

 

132: Waldheimia sp.

 


 

 

134: Waldheimia sp.

 


 

 

207: Terebratula sp.

 


 

 

 

138: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

139: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

140: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

141: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

146: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

150: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

151: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

158: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

159: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

163: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

164: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

171: Porifera gen. et spec. indet.

 

 

198: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

201: Porifera gen. et spec. indet.

 


 

 

 

186: Lumacheloid

 


 

 

 

188: Lumacheloid

 


 

 

 

190: Lumacheloid

 


 

 

 

191: Lumacheloid

 


 

 

 

192: Lumacheloid

 


 

 

196: Olomučanské kobližky

(Calcite/limonite concretions)

 


 

 

197: Olomučanské kobližky

(Calcite/limonite concretions)

 


 

 

182: Geoda s výplní Fe na křemeni

(geode with Fe oxydes on quartz)

 


 

 

184: Klenec kalcitu

(Calcite crystal)

 


 

 

217: Rohovec křemennými geodami

(Flint with quartz geodes)

 


 

 

 

 

224: Geoda s křemenem/citrínem, celkový pohled a 2x detail, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(Geode with quartz/citrine, overall view and 2x detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

226: Geoda s výplní křišťálu, celkový pohled a detail, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(Geode with mountain crystal, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

227:

227: Křemenná geoda s výplní chalcedonu/kašolongu a zachovalým infiltrační kanálkem spojujícím dutinu s povrchem konkrece, celkový pohled a detail kanálku vyplněného detritem, zvětšeno 25x (rozměry obrázku 7x5 mm)

Quartz geode with chalcedony/kacholong and infiltration channel connecting the cavity with outer surface of the concretion, overall view and detail of the channel filled with detrite, magnification 25x, actual image area 7x5 mm

 


 

 

 

230: Křemenná geoda s výplní křemene, celkový pohled a detail výplně, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(Qartz geode with quartz, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

 

231: Konkrece železné rudy s ledvinitou výplní, celkový pohled a detail okraje ledvinité výplně, zvětšeno 25x (rozměry obrázku 7x5 mm)

(Limonite concretion, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

232: Úlomek železné rudy z obvalu pinky, celkový pohled a detail povrchu vzorku, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(Piece of iron ore from old mine, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

233: Dva klence kalcitu, celkový pohled a detail povrchu klence, zvětšeno 25x, rozměry obrázku 7x5 mm

(2 calcite crystals, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 

 

234: Křemenná geoda s výplní chalcedonu a jemnozrnného křemene/citrínu, celkový pohled a detail, zvětšeno 25x (rozměry obrázku 7x5 mm)

(Quartz geode with chalcedony and fine quartz/citrine, overall view and detail, magnification 25x, actual image area 7x5 mm)

 


 

 RNDr. David VARNER, Ph.D.      E-mail: info@davar.cz