B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Otrokovice – kryty

Otrokovice – Shelters

Summary:The article describes shelters found in Otrokovice area. The objects had been built for air-raid protection. The first shelter resides in a concrete block camouflaged as a common house.

Zlínská obuvnická firma Baťa začala v Otrokovicích stavět své pomocné závody, koželužny, papírny, tkalcovny, chemický a letecký závod. Současně byla vybudována vlastní elektrárna s tepelným zdrojem, která svým výkonem pokrývala veškerou elektrickou a tepelnou spotřebu nejen rozsáhlého areálu Baťových závodů, ale sloužila i pro zásobování sídliště "Bahňák" včetně obchodního centra a hotelu Společenský dům. Naproti hlavní bráně do závodu bylo navrženo centrum v hlavním náměstí, kde umístili veřejné budovy s parkovou plochou uprostřed, poblíž továrny internáty pro mladé zaměstnance. V okrajové severní části areál škol a sportovní stadion. Okolo centra a směrem k Dřevnici a Moravě měly stát čtvrti rodinných domků, jako hlavní forma bydlení pro rodiny zaměstnanců. Svůj podíl na plánech budoucnosti Otrokovic zanechal i architekt světového jména Le Corbussier, který v roce 1935 navrhl zástavbu zlínské a otrokovické aglomerace. Vznikl tak velkorysý plán bytové zástavby na svazích za řekou Moravou, jehož uskutečnění zůstává podnes pouze touhou a přáním.

Pokud jde o samotný průmyslový závod, v jeho regulačním plánu se uplatnily obdobné zásady řazení budov jako ve Zlíně. Železničními vlečkami se napojil na otrokovické nádraží, silniční sítí pak na hlavní pomoravské a podřevnické komunikace. Do budoucna se počítalo s jeho připojením na plánovaný plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Zatím se vybudovalo menší přístaviště s loděnicí v továrně, napojené na tzv. malý plavební a závlahový kanál, který vedl z Otrokovic do jihomoravské lignitové oblasti (54 km dlouhý, vedoucí až k Hodonínu). S otrokovickým závodem je spojena i tragická smrt jejího zakladatele. V únoru 1932 se vrátil Tomáš Baťa z velké obchodní cesty do Indie. A 12. července v ranních hodinách zahynul s pilotem Jindřichem Broučkem na severním okraji Bahňáku při startu letadla Junkers do švýcarského Möhlinu. Měl zde být postaven památník, ale nakonec se rozhodlo o jeho umístění ve Zlíně. Místo na Bahňáku, které bylo označeno pamětní deskou, pohltily v dalších letech objekty rozrůstající se továrny.

S továrnou souvisí i několik protileteckých krytů a pozorovatelen. U továrny Toma se mezi stromy nachází poválečný kryt CO blíže neurčeného stáří. Je maskován za obytný dům, na střeše jsou dokonce 2 cihlové komínky. Kryt je dobře vidět i na první letecké fotografii:

Z krytu vedou 4 nouzové výlezy: 2 na severní a 1 na západní straně a 1 na jižní straně vedle komínku. Většinou jsou zasypány odpadky. Železobetonové těleso krytu je nad terénem obestavěné pálenými cihlami umístěnými na kant. Těžko říci, zda se jedná o maskování objektu, způsob izolace či zda měly cihly jiný účel.

Vchod do objektu se nachází na západní straně. Za ocelovými protitlakovými dveřmi je vstupní prostor o rozměrech 3 X 4 m a dále vedou dveře doleva. Je na nich nápis Plynotěsná předsíň VSTUP. Bohužel ve vstupní místnosti je na podlaze vrstva vody a další průzkum objektu tak není možný. Na stěnách jsou místy zbytky technických sítí.

Poznámka: v roce 2018 byl tento kryt zlikvidován a na jeho místě dnes stojí nová budova s parkovištěm.

Za informace o umístění otrokovických objektů děkuji T. Bendovi.

Prameny:

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batovy-zavody-/batovy-pomocne-zavody-_bapoz_---otrokovice---batov

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html