B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Otrokovice – pozorovatelny

Otrokovice – Lookouts

Summary:The article describes lookouts found in Otrokovice area. The objects had been built for air-raid patrol in former Bata factory branch. They are robust concrete cylinders with sights, quite similar to german "einman-luftschutz-zelle" objects. The origin of the lookouts is probably WW2.

Zlínská obuvnická firma Baťa začala v Otrokovicích stavět své pomocné závody, koželužny, papírny, tkalcovny, chemický a letecký závod. Současně byla vybudována vlastní elektrárna s tepelným zdrojem, která svým výkonem pokrývala veškerou elektrickou a tepelnou spotřebu nejen rozsáhlého areálu Baťových závodů, ale sloužila i pro zásobování sídliště "Bahňák" včetně obchodního centra a hotelu Společenský dům. 

Naproti hlavní bráně do závodu bylo navrženo centrum v hlavním náměstí, kde umístili veřejné budovy s parkovou plochou uprostřed, poblíž továrny internáty pro mladé zaměstnance. V okrajové severní části areál škol a sportovní stadion. Okolo centra a směrem k Dřevnici a Moravě měly stát čtvrti rodinných domků, jako hlavní forma bydlení pro rodiny zaměstnanců. Svůj podíl na plánech budoucnosti Otrokovic zanechal i architekt světového jména Le Corbussier, který v roce 1935 navrhnul zástavbu zlínské a otrokovické aglomerace. Vynořil se tak plán bytové zástavby na svazích za řekou Moravou, jehož uskutečnění zůstává podnes pouze touhou a přáním.

Pokud jde o průmyslový závod, v jeho regulačním plánu se uplatnily obdobné zásady řazení budov jako ve Zlíně. Železničními vlečkami se napojil na otrokovické nádraží, silniční sítí pak na hlavní pomoravské a podřevnické komunikace. Do budoucna se počítalo s jeho připojením na plánovaný plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Zatím se vybudovalo menší přístaviště s loděnicí v továrně, napojené na tzv. malý plavební a závlahový kanál, který vedl z Otrokovic do jihomoravské lignitové oblasti (54 km dlouhý, vedoucí až k Hodonínu).

S otrokovickým závodem je spojena i tragická smrt jejího zakladatele. 12. července v ranních hodinách zahynul s pilotem Jindřichem Broučkem na severním okraji Bahňáku při startu letadla do švýcarského Möhlinu. Byla zde pamětní deska, ovšem za totality byla odstraněna. Po roce 1990 vznikl poblíž tohoto místa nový památníček a později větší pomník s pamětní deskou. S továrnou souvisí i několik krytů a pozorovatelen.

Tovární areál u ulice Karla Čapka

Poslední zatím nalezený objekt se nachází v uzavřené části továrního areálu. Přístup je omezen, v blízkosti funguje firma s chemickou výrobou. Pozorovatelna typu "einman luftschutzzelle" se nachází poblíž betonového plotu na západní straně areálu. Jedná se o typově stejný objekt jako na letišti a v areálu Toma. Dvířka jsou zavřená, kvůli řetězu se mi nepodařilo podívat dovnitř. Objekt má 4 pozorovací průzory s vnějšími rozměry 30 x 35 cm a otvorem cca 15 x 5 cm. Průzory se 3 ozuby jsou vytvarovány z betonu a umístěny symetricky v kvadrantech válce.

ulicE Moravní

Pozorovatelna poněkud netypického tvaru (jako jediná v Otrokovicích není válcová, nýbrž konická) se nachází cca 200 m od lávky v pokračování ulice Moravní na okraji lesíka poblíž rodinného domu. Hned vedle je prohlubeň bývalého lomu. Dolní podstava objektu má průměr 130 cm, nahoře v oblasti průzorů je objekt široký 94 cm. Pozorovatelna má 4 průzory s ozuby vytvarovanými z betonu. Zvenčí i zevnitř je objekt postříkaný sprejery, dvířka chybí a uvnitř je tradiční nepořádek. Znalec otrokovických objektů Tomáš Benda laskavě poskytl podrobný náčrt objektu.

Areál závodu Toma

Pozorovatelna typu "einman luftschutzzelle" se nachází poblíž hlavní vrátnice do bývalé továrny Toma. Je z ní vidět pouze 1 m horní části s průzory, zbytek je zasypán. Jedná se o válcový objekt o průměru 1,5 m a výšce 2,2 m s polokulovitým vrchlíkem. Použitý beton je hrubší s častými valounky. Betonová dvířka jsou zachována. Objekt má 4 pozorovací průzory s vnějšími rozměry 30 x 35 cm a otvorem cca 15 x 5 cm. Průzory se 3 ozuby jsou vytvarovány z betonu a umístěny symetricky v kvadrantech válce.

 

Letiště

Pozorovatelna typu "einman luftschutzzelle" se nachází poblíž otrokovického letiště nedaleko brány z ulice U letiště. Jedná se o válcový objekt o průměru 1,5 m a výšce 2,2 m s polokulovitým vrchlíkem. Použitý beton je hrubší s častými valounky. Objekt má 4 pozorovací průzory s vnějšími rozměry 30 x 35 cm a otvorem cca 15 x 5 cm. Průzory se 3 ozuby jsou vytvarovány z betonu a umístěny symetricky v kvadrantech válce. Betonová dvířka o rozměrech 90 x 70 cm se krásně otvírají. Uvnitř je tradiční nepořádek. Celkově je stav objektu velmi dobrý. O kousek dál se nachází pozůstatek okupačních časů - hangár postavený za druhé světové války.

 

Za informace o umístění otrokovických pozorovatelen děkuji T. Bendovi.

Prameny:

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html