REGIONALIA

Vyhledávání v regionální literatuře blanenska a brněnska


Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí vydával v letech 1957-1972 historicko-vlastivědný kroužek Adamov. Ročně vycházela 4 čísla (viz římské číslice) a občas vyšlo i zvláštní číslo (v dokumentu označeno jako ZČ). K tomu ještě nepravidelně vycházela "Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova". Většinou se jednalo o jedno téma, které bylo příliš obsáhlé na to, aby vyšlo ve Vlastivědných zprávách. Obsahy VZzAaO pro stránku REGIONALIA laskavě poskytl Lukáš Malý.

 

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1972, číslo IV

 • Mergl, Ladislav: K výrobě spalovacích motorů a automobilu Marcusova systému v Adamově [s. 3-6]

 • Grunda, Blahomil: Kraslice z Lažánek [s. 21-22]

 • Zík: Oslavy 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR v Adamově [s. 1-2]

 • Nejdl, Karel: Podíl blanenských železáren na výstavbě Karlových Var před 100 lety [s. 9-13]

 • Stehlík, Jiří: Skladatel Zdeněk Zouhar a Blansko [s. 14-20]

 • Švehla, Antonín: Výlet do Blanska [s. 23-24]

 • Grolich, Vratislav: Za universitním profesorem Ladislavem Hosákem [s. 8]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1972, číslo III

 • Skutil, Jan: Adamovské archiválie uložené v okresním archivu Blansko [s. 1-3]

 • Štipl, Přemek: Hraběnky... [s. 10-12]

 • Opletal, Zdeněk: Křtiny v období XIX. století [s. 12-13]

 • Hloušek, Antotnín: Malíř, který zvěčnil kraj kolem Svitavy [s. 8-10]

 • Burkhardt, Rudolf, Gregor, Vojtěch, Novák, Karel: Mimořádná povodeň v jeskyni Býčí skála [s. 4-8]

 • Sobol, Antonín: Obrázky ze života dr. M. Kříže – výlet do jižního krasu v r. 1901 [s. 14-17]

 • Gottwald, Karel: Příspěvky k dějinám obce Holštejna [s. 17-19]

 • Grolich, Vratislav: Wanklův vědeckoliterární odkaz po 75 letech od jeho skonu [s. 3-4]

 • Gregor, Vojtěch: Ze sbírky básní Lovec světla od Vojtěcha Gregora [s. 20]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1972, číslo II

 • Souček, Bedřich: Cizokrajné dřeviny adamovských lesů [s. 3-7]

 • Vašíček, Josef: Červený kříž a Jedovnicku – reminiscence [s. 9-12]

 • Vladík, František: Doslov [s. 12]

 • Gregor, Vojtěch: Horolezecká akce v Býčí skále ukončena [s. 6]

 • Kubeš, Miroslav: Jeskyně a živá příroda [s. 17]

 • Sobol, Antonín: Obrázky ze života dr. M. Kříže – První fotografie lebky pižmoně [s. 20-21]

 • Matuška, Alfons: Rudice známé – neznámé [s. 21-23]

 • Zelík, Jaroslav: Stručně o výstavách a výtvarných umělcích [s. 12-16]

 • Zelík, Jaroslav: Všechny cesty vedou do Kunštátu... [s. 23]

 • Grolich, Vratislav: Výhledy pro výzkum zaniklé středověké osady Bystřec u Jedovnic [s. 18-19]

 • Gregor, Vojtěch: Ze sbírky básní Bílý lovec světla od Vojtěcha Gregora [s. 23-24]

 • Grolich, Vratislav: Znak města Adamova [s. 1-2]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1972, číslo I

 • Grolich, Vratislav: Františkova huť po roce od vyhlášení státní reservace [s. 4-5]

 • Křetinský, E. Č.: Holštejn [s. 15-16]

 • Opletal, Zdeněk: Neuvěřitelné povodeň ve Křtinách [s. 9-10]

 • Skutil, Jan: Nově o Fr. T. Bratrankovi [s. 10-11]

 • Gottwald, Karel: Perleťářství na Drahansku [s. 6-8]

 • Skutil, Jan: Počátky moravské vlastivědy a kdo je "otec" moravské archeologie [s. 9]

 • Zík: Stručná zpráva o činnosti Historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH Adamovských strojíren n.p. Adamov u Brna za rok 1971 [s. 16]

 • Zík: Výstavba mění tvářnost města Adamova [s. 1-3]

 • Čapková, Emilie: Vzpomínka na vzácnou ženu Julii Chovancovou [s. 13-14]

 • Zík: Za Františkem Pokorným [s. 12-13]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1971, číslo IV

 • Skutil, Jan: Blanenská výstava o J. Wanklovi [s. 9]

 • Grolich, Vratislav: Cenové poměry v Adamově v letech 1914-1920

 • Grolich, Vratislav: Cenové poměry v Adamově v letech 1914-1920 [s. 1-4]

 • Sobol, Antonín: Dr. Wankel a pižmoň z Thaingen [s. 10-13]

 • Opletal, Zdeněk: Křtiny v VII. A XVIII. století [s. 17-18]

 • Skutil, Jan: Na co si někteří vlastivědní pracovníci stěžují [s. 16-17]

 • Sobol, Antonín: Pižmoň Wanklův [s. 4-6]

 • Absolonová, Valerie: Projev k zahájení výstavy [s. 9-10]

 • Švehla, Antonín: Protirakouský leták za světové války z roku 1914 [s. 20]

 • Wágner, Jaromír: Těsnohlídek a odložené dítě [s. 17]

 • Kalda, Jan: Z letopisů olešnické Thalie [s. 13-15]

 • Zelík, Jaroslav: Z naší výstavní činnosti [s. 6-9]

 • Křetinský, E. Č.: Zelení barvínek [s. 19]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1971, číslo III

 • Sedlák, Robert: Hrad Blansko [s. 18-20]

 • Burkhardt, Rudolf: K některým objevitelským prioritám ve střední části Moravského krasu [s. 16-17]

 • Grolich, Vratislav: Karel Jaroslav Maška – moravský badatel o pravěku [s. 14-16]

 • Zelík, Jaroslav: MUDr. Jindřich Wankel – otec moravské praehistorie [s. 1-3]

 • Švábenský, Mojmír: O dr. Jindřichu Wankelovi a o vzniku prvního průvodce po moravských jeskyních [s. 12-14]

 • Skutil, Jan: Společenský román K. J. Beneše o Adamovicích a Bítově [s. 17-18]

 • Sobol, Antonín: Tur pižmový z jeskyně Býčí skály; Dr. J. Wankel, první nálezce pižmoně, vzácného reliktu čtvrtohor [s. 3-5]

 • Sobol, Antonín: Wankelův nález fosilního pižmoně v Předmostí a jeho zpracování dr. Křížem [s. 10-12]

 • Adámek, František: Wanklovy objevy v Josefovském údolí [s. 6-9]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1971, číslo II

 • Grolich, Vratislav: Jezerky, zaniklá osoda u Adamova? [s. 11-13]

 • Skutil, Jan: K padesátým narozeninám Jaroslava Zelíka [s. 1-3]

 • Opletal, Zdeněk: Křtiny v období XIII. – XV. Století (První písemné zprávy) [s. 20]

 • Zapletal, Vladimír: Lékaři – první průkopníci ve vlastivědě Blanenska [s. 16-18]

 • Hosák, Ladislav: Nevyužitý pramen pro nejstarší dějiny Blanenska [s. 6-7]

 • Burkhardt, Rudolf: Příspěvek k lokalisaci Wildenberku a hradů ve svitavském údolí [s. 13-16]

 • Štarha, Ivan: Regionální vlastivědná práce v okresních archivech [s. 7-10]

 • Burkhardt, Rudolf: Spolupráce s adamovskými speleology a vlastivědci [s. 5-6]

 • Vermouzek, Rostislav: Svinošické vinohrady [s. 18-19]

 • Hejl, Emil: Šťastnou cestu, Jaroslave Zelíku [s. 3-4]

 • Bednářová, Věra: Vztahy Univerzitní knihovny v Brně k Historicko-vlastivědnému kroužku ZK ROH Adamovských strojíren [s. 4-5]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1971, číslo I

 • Grolich, Vratislav: 1. reservace technické památky v ČSSR – lichtensteinská huť v Josefově u Adamova [s. 7-8]

 • Zelík, Jaroslav: 15 let adamovské vlastivědné zprávy [s. 1-3]

 • Zelík, Jaroslav: Abrahamoviny znojemský malíře A. F. Stehlíka [s. 18]

 • Štarha, Ivan: Dokumenty k dějinám dělnického hnutí v Adamově [s. 12-14]

 • Glivický, Josef: Dopis Jaroslava Marchy Petru Bezručovi [s. 14-15]

 • Zík: Dva dopisy Petra Bezruče [s. 15-16]

 • Skutil, Jan: Františka M. Žampach [s. 17-18]

 • Křetínský, E. Č.: Hrad Blansek [s. 16-17]

 • Beneš, Josef a Michálek, Antonín: Na rozloučenou s mistrem knihařem Antonína Hlouškem [s. 19-20]

 • Čapková, Emilie: Vzpomínka na ochotnická divadla v bývalém Dělnickém domě v Adamově [s. 4-5]

 • Zík: Z výstavní činnosti [s. 9-12]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1970, číslo IV

 • Skutil, Jan: Boskovice prof. dr. Karlu Absolonovi [s. 14]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinsko-Josefovském údolí; Naše práce v údolí [s. 5-7]

 • Skutil, Jan: K 90. výročí narození spisovatele Josefa Uhra [s. 8-9]

 • Křetinský, E. Č.: Kojálovský [s. 13-14]

 • Matuška, Alfons: Léta běží – voda stále teče pod zemí – v Moravském krasu [s. 11-12]

 • Čapková, Emilie: Odešel dobrý člověk Josef Zburník [s. 8]

 • Zelík, Jaroslav: Pronajmutí Švýcárny – r. 1850 [s. 10-11]

 • Zelík, Jaroslav: Výstavní síň opět slouží svému účelu [s. 1-5]

 • Opletal, Zdeněk: Vznik a vývoj názvu obce Křtiny [s. 7]

 • Slavický, Jaroslav: Za Josefem Černíkem [s. 15-16]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1970, číslo III

 • Ondroušek, Vladimír: Absolonova krasová "čtyřka" [s. 20-23]

 • Wanklová, Betty, Absolonová, V., Bednářová, V.: Adamovská slavnost 25. září 1850 v dopise Betty Wanklové [s. 6-7]

 • vb: Jindřich Wankel v dopisech [s. 16-17]

 • Zelík, Jaroslav: K osmdesátinám Josefa Š. Malečka – 10.8.1890 – 1970 [s. 3-6]

 • Bednářová, Věra: List do kroniky brněnské universistní knihovny [s. 15-16]

 • Gottwald, Karel: Poustevna "V hájíčku" u Rájce [s. 24]

 • Řezníček, Jaroslav: Půl století ČSAD v zemi Moravskoslezské – 50 let ČSAD Brno – Jedovnice [s. 10-14]

 • Kohn, František: Stavba nádražních budov v 1. polovici minulého století [s. 8-9]

 • Křetinský, E. Č.: Svině a zvon [s. 19-20]

 • Slavický, Jaroslav: Z neznámých a netištěných básních Petra Bezruče (z ruk. "Črty ze života Petra Bezruče") [s. 17-18]

 • Grolich, Vratislav: Železářství na Olomučansku v 11. století [s. 1-2]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1970, číslo II

 • Kulturně-školská komise při MNV Křtiny: 10 let křtinského zpravodaje [s. 8]

 • Grolich, Vratislav: 50. výročí vzniku měšťanského školství v Adamově [s. 19-20]

 • Páral, Karel: Adamov v prvé polovici XIX. století [s. 5-7]

 • Glivický, Josef: Josef Mánes a Blansko [s. 14-15]

 • Křetinský, E. Č.: Kotvrdovský gedeon [s. 16]

 • bez uvedení autora: Nedožité výročí básníka našeho kraje [s. 7-8]

 • Zelík, Jaroslav: Osmdesát prvních májů [s. 3]

 • J. G.: První krok Antonína Slavíčka na Moravu [s. 17]

 • Redakce: Šedesátiny členky redakční rady VZ Emilie Čapkové [s. 18]

 • Hloušek, Antotnín: Vzácná jubileum [s. 10-11]

 • Čapková, Emilie: Vzpomínka na 25. výročí osvobození v Adamově [s. 1-2]

 • Hejl, Emil: Vzpomínka na akademika Františka Píška [s. 12-14]

 • Holešovský, Karel: Z Marmontových memoárů [s. 9]

 • Štarha, Jan: Zapomenuté výročí [s. 4]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1970, číslo I

 • Páral, Karel: Adamov v prvé polovici XIX. století [s. 1-7]

 • Zelík, Jaroslav: Nové památníky Slavína [s. 18-19]

 • Hloušek, Antotnín: O člověku, na kterého by se nemělo zapomínat [s. 17-18]

 • Štipl, Rudolf: Palači [s. 8-10]

 • Grolich, Vratislav: Poselství minulosti [s. 11-12]

 • Sobol, Antonín: Pravěk Brna a jeskyně Býčí skála "Wotanova, Adamova jeskyně – starší názvy Býčí skály Eburodunum před Wotanovým údolím" [s. 13-16]

 • Zík: Výstava obrazů Aloise Hejla [s. 20]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, číslo IV

 • Křetínský, E. Č.: Budkovanské zvony [s. 18]

 • Grolich, Vratislav: Germanisační snahy v adamovském školství v letech 1872-1884 [s. 9-12]

 • Vladík, František: K historii Červeného kříže na Adamovsku a Křtinsku [s. 1-4]

 • Glivický, Josef: Neznámé verše Petra Bezruče pro Jaroslava Marchu [s. 6-7]

 • Vermouzek, Rostislav: O jednom kopci s mnoha jmény [s. 15-17]

 • Nesrsta, Roman: S vysílačkami mezi krápníky [s. 7-8]

 • Zelík, Jaroslav: Vlastivědné muzeum v Blansku [s. 4-5]

 • Skutil, Jan: Vzpomínka na Oldřicha Lasáka [s. 18-19]

 • Kubík, Jaromír: Z naší pošty [s. 20]

 • Slavický, Jaroslav: Z neznámých a netištěných básní Petra Bezruče [s. 6]

 • Burkhardt, Rudolf: Za Marií Nesrstovou [s. 8]

 • Skutil, Jan: Za prof. Dr. Michaelem Vaňáčkem [s. 14]

 • Zelík, Jaroslav: Za zesnulým MUDr. Rudolfem Prixem [s. 13]

 • Továrek, F.: Zapomenuté dílko [s. 19-20]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, číslo III

 • jSk: Kliment Čermák, iniciátor Alšovy kresby moravské Pekárny [s. 1-3]

 • Grolich, Vratislav: Lichtensteinská huť v Josefově v 2. etapě úprav [s. 4]

 • Burkhardt, Rudolf: Putující krápníky [s. 15-16]

 • Křetínský, K. Č.: Shořelá práva [s. 14]

 • Němcová, Melanie: Zvěřina mezi Slovany na Balkáně [s. 5-13]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, číslo II

 • Beránek, Vladimír: Adamovští včelaři [s. 1-4]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinsko-Josefovském údolí; Jeskyně Jestřábí skála [s. 11-12]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinsko-Josefovském údolí; Jeskyně Kanibalka [s. 15-16]

 • Grolich, Vratislav: Hallstatt a Býčí skála [s. 13-14]

 • Burkhardt, Rudolf: K historii jeskyně Nad Švýcarkou [s. 5]

 • Macek, Alfred: Moje cesty v okolí Adamova [s. 16]

 • RB: Tajemství Punkvy [s. 12]

 • Skutil, Jan: Z pamětí JUDr. Rudolfa Fukala [s. 8-10]

 • Zelík, Jaroslav: Z výstavní činnosti [s. 6-7]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, číslo I

 • Zelík, Jaroslav: 120 let železnice Brno – Česká Třebová [s. 1-3]

 • Štarha, Jan: 40. let odvodňovacího tunelu na ponorné řece Punkvě v Moravském krasu [s. 13]

 • Grolich, Vratislav: Adamov za 1. světové války [s. 5-6]

 • RB: Býčí skála – pravěk [s. 9]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinsko-Josefovském údolí [s. 10-11]

 • Šeda, Zdeněk: Doc. Dr. Jan Šmerda a Moravský kras [s. 8]

 • Toman, Prokop H.: Josef Maleček a Brno [s. 14]

 • Skutil, Jan: K ohlasu Milana Rusinského na adamovská bezručiana [s. 6-7]

 • Gezda, Rudolf: Neznámý dopis Petra Bezruče [s. 7-8]

 • kolektiv autorů: Stručná zpráva o činnosti Historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH AS n.p. Adamov u Brna za rok 1966 [s. 16]

 • Zelík, Jaroslav: Vzpomínka na Františka Kretze [s. 11-13]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1968, číslo IV

 • Grolich, Vratislav: 28. října 1918 – 50. výročí československé státnosti [s. 1]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinsko-Josefovském údolí; Jak jsme začínali [s. 11-12]

 • RB: Josefov [s. 11]

 • Grec, Jaroslav: Ke specifičnoti talentu Josefa Uhra [s. 9]

 • Vermouzek, Rostislav: Konvenční měna [s. 14]

 • Burkhardt, Rudolf: Minerální vody na Blanensku [s. 12-14]

 • Skutil, Jan: Pozdrav Ing. Janu Janáskovi k sedmdesátce [s. 12]

 • Zelík, Jaroslav: Vlastivědná vycházka na Purkyňovu vyhlídku [s. 10]

 • Němcová, Melanie: Vztahy profesora Františka Zvěřiny k Brnu a Moravskému krasu; K šedesátému výročí úmrtí [s. 2-8]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1968, číslo III

 • Jelínek: Anthropologická zráva o nálezech lidských pozůstatků z lokality Jestřábí skála ve Křtinském údolí [s. 10-11]

 • Zík: Co snad nevíte a neznáte o Moravském krasu? [s. 11-12]

 • Kubeš, Miroslav: Co víte a nevíte o Křtinském údolí (10 let speologického kroužku ZK 1BS Brno [s. 9-10]

 • Vermouzek, Rostislav: Čtení o rozhledně Alexandrovce [s. 13-14]

 • VšB: K 80. narozeninám Karla Šubrta [s. 6]

 • Grolich, Vratislav: Lichtensteinské památníky v Adamově a okolí [s. 6-7]

 • rt: Loučařovská politika [s. 15]

 • Bednářová, Věra: Moravský kras ve starých tiscích [s. 1-5]

 • Skutil, Jan: Obrázek Adamovského nádraží z r. 1851 [s. 13]

 • tv.: Ukrajinský básník vzpomíná (K 10. výročí úmrtí básníka Jaroslava Zatloukala) [s. 8-9]

 • RB: V jeskyni [s. 11]

 • Průcha, Vincenc: Z Rudice; Žagan a Žegrov [s. 14-15]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1968, číslo II

 • Páral, Karel: Babický antimilitarismus [s. 7-10]

 • Drp.: Býčí skála – první zpřístupněná jeskyně v Mor. krasu [s. 11-12]

 • Štarha, Jan: Co snad nevíte a neznáte o Moravském krasu [s. 12]

 • J. Š.: Co snad nevíte a neznáte o Moravském krasu [s. 5]

 • Štarha, Jan: Jan Suchánek – jeskyňář Moravského krasu [s. 5]

 • Grolich, Vratislav: K 70. narozeninám univ. prof. dr. Ladislava Hosáka [s. 6-7]

 • Skutil, Jan: K šedesátinám Antonína Veselého [s. 11]

 • Himmel, Jan: Nové práce na podzemní Říčce v jižní části Moravského krasu [s. 2-5]

 • Burkhardt, Rudolf: O zemětřeseních na Blanensku [s. 15]

 • Zelík, Jaroslav: Osmdesát let Musejního spolku v Brně [s. 1-2]

 • Gottwald, Karel: Příspěvek k existenci osady Holštejnska v 1. pol. 17. století [s. 15]

 • RB: Starý obrázek kostela ve Křtinách [s. 13]

 • Průcha, Vincenc: Stížnost lipoveckých domkářů z roku 1848 [s. 13-14]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1968, číslo I

 • Zík: Básník a novinář Rudolf Těsnohlídek [s. 13-16]

 • Skutil, Jan: Bezručova báseň o rodině Rackově [s. 9-11]

 • Burkhardt, Rudolf: Bezručův dopis do Křtin v roce 1944 [s. 8-9]

 • Štarha, Jan: Co snad nevíte a neznáte o Moravském krasu? [s. 18]

 • Bednářová, Věra: Josef Mánes u Wanklů [s. 19]

 • Vaňáček, Michael: K ohlasům Francouzské buržoasní revoluce na Drahanské vrchovině [s. 12-13]

 • Štarha, Jan: Otázky [s. 19]

 • Sobol, Antonín: Pravěké lidojedství v jeskyni Barové a Býčí skále u Adamova [s. 1-5]

 • Zík: Stručná zpráva o činnosti Historicko-vlastivědného kroužku závodního klubu ROH Adamovské strojíren n.p. Adamov u Brna za rok 1967 [s. 20]

 • Průcha, Vincenc: Vo rasovi [s. 17-18]

 • Zelík, Jaroslav: Výstavy v roce 1967 [s. 6-8]

 • Kašpárek, Jan: Z Němčic a okolí [s. 16-17]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1967, číslo IV

 • Grolich, Vratislav: 100 let školství v Rudici [s. 14-16]

 • Grolich, Vratislav: Doprava rudy v Josefově před 100 lety [s. 5-6]

 • Sobol, Antonín: Jeskyně Býčí skála inspirací k Peklu v Kollárově eposu Slávy dcera [s. 7-9]

 • Wágner, Jaromír: Kde Gerhard z Obřan živnost měl... [s. 12-13]

 • Průcha, Vincenc: Lipovecké zvony [s. 9-12]

 • Drp.: Macocha a Barazdaláš [s. 16]

 • Zík: Obnovené a nově postavené obytné a průmyslové budovy od roku 1945 v Adamovských strojírnách n.p. Adamov u Brna [s. 4]

 • Zelík, Jaroslav: Výstavba mění tvářnost Adamova [s. 1-3]

 • Ondroušek, Vladimír: Za Ing. Vladimírem Ondrouškem [s. 13-14]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1967, číslo III

 • Stehlík, Antonín František: Bezručova masaika [s. 13-14]

 • Grolich, Vratislav: Bezručův dvojí svět [s. 2-3]

 • Zelík, Jaroslav: Blahopřejeme k šedesátinám [s. 18]

 • Chovancová, Julie: Druhá tvář Petra Bezruče [s. 15-18]

 • Koudelka, František: Jak jsem portretoval Bezruče [s. 4-5]

 • Skutil, Jan: K devadesátinám Aloise Krále [s. 20]

 • Zelík, Jaroslav: Nezapomeneme [s. 19]

 • Mejzlík, Zdeněk: Petr Bezruč – botanik [s. 5-7]

 • Skutil, Jan: Petr Bezruč a Černá Hora (K 100. výročí P. Bezruče) [s. 1-2]

 • Zelík, Jaroslav: Petr Bezruč a Slezské písně [s. 7-11]

 • Klíma, B.: Pomník Jindřichu Wankelovi [s. 19-20]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1967, číslo II

 • Burkhardt, Rudolf: Babí lom [s. 11-12]

 • Skutil, Jan: Františku Neužilov pozdrav k šedesátinám [s. 8]

 • Mejzlík, Zdeněk: Minerály rudických vrstev [s. 8-10]

 • Průcha, Vincenc: Moc dubré lík [s. 10]

 • Vermouzek, Rostislav: Nový hrad u Adamova [s. 2-6]

 • Grec, Jaroslav: Stanislav Kostka Neumann za pobytu v Bílovících nad Svitavou (Ke 20. výročí jeho úmrtí – 26. června 1947) [s. 12-14]

 • Grolich, Vratislav: Školství v Adamově v letech 1780-1857 [s. 1-2]

 • Sobol, Antonín: Tis v Josefovském údolí [s. 14-16]

 • Šenk, Josef: Velikonoce na Blanensku [s. 6-8]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1967, číslo I

 • Pernica, Jan: 120. let strojírenské výroby v blanenském závodě Adamovských strojíren [s. 2-5]

 • Starosta, Alois: Dojmy z Adamova po 20 letech [s. 11-12]

 • Zelík, Jaroslav: Fa Ferdinandem Kepákem [s. 5-6]

 • Skutil, Jan: Hugo Sáňka – toponomastik Brna a jeho okolí (K 80. narozeninám prof. Dr. Huga Sáňka 16.1.) [s. 8-9]

 • Zelík, Jaroslav: K 70. narozenám Václava Krause a 30. výročí odhalení pomníku B. Smetany v Adamově [s. 12-13]

 • Čapková, Emilie: Miroslav Mach člen opery Národního divadla v Praze a Adamov [s. 6-8]

 • Zapletal, Vladimír: MUDr. Ignác Grydil (1867-1955), adamovský obvodní lékař a stavovský pracovník lékařský [s. 10-11]

 • Výbor Musejního spolku v Brně: Musejní spolek v Brně Vlastivědným zprávám z Adamova a okolí do XI. ročníku [s. 1]

 • Zelík, Jaroslav: Soukromý tisk našeho krajana o Leoši Janáčkovi [s. 15-16]

 • Vojtenko, L., Munclinger, M., Říčka, J.: V nejhlubší propasti ČSSR – Barazdaláši v roce 1966. Žijící savci ve hloubce 150 m. [s. 14-15]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1966, číslo IV

 • Šeda, Zdeněk: Deset let zákona o státní ochraně přírody [s. 7-8]

 • Čapková, Emilie: Karel Trávníček vedoucí Dechovky v Gottwaldově a Adamov [s. 14-15]

 • Skutil, Jan: Listinné a aktové příspěvky archivu města Letovice k poznání vývoje měny a směny na Moravě v 15. – 18. stol. [s. 3-5]

 • Gottwald, Karel: Město Doubravice nad Svit. Ve válečném roce 1866 [s. 5-7]

 • Prachař, Břetislav: O té velké prajzské vojně; Vážné i rozmarné povídání a zpívání o prusko-rakouské válce v roce 1866 [s. 9-14]

 • Záviška, Pavel: Z naší pošty [s. 16]

 • Páral, Karel: Za pruské války v Babicích [s. 1-3]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1966, číslo III

 • Páral, Karel: K zániku pracháren v Josefovském údolí [s. 15-16]

 • Mejzlík, Zdeněk: O rudických vrstvách [s. 12-14]

 • Průcha, Vincenc: Podpůrný spolek v Lipovci [s. 11-12]

 • Zelík, Jaroslav: Projev pronesený dne 27.3.1966 v Josefovském údolí u Adamova před jeskyní Býčí skálou při příležitosti zahájení akce 100 jarních km [s. 6-9]

 • Sáňka, Hugo: Také něco negativního [s. 6]

 • Grolich, Vratislav: Účetní deník obce Adamova z roku 1832

 • Grolich, Vratislav: Účetní deník obce Adamova z roku 1832 [s. 10-11]

 • Skutil, Jan a Hosák, Jan: Z dějin Holštejna; Věnováno k 175. výročí znovuobnovení zaniklé středověké obce [s. 1-4]

 • Burkhardt, Rudolf: Z historie křtinské Vokounky [s. 14-15]

 • Bednářová, Věra: Zapomenutý vlastivědný pracovník Moravského krasu [s. 5]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1966, číslo II

 • jSk: Propast [s. 6-11]

 • Skutil, Jan: V našem okrese v roce 1866 [s. 15-16]

 • Blatný, Ladislav: Z posledních bojů v Babicích nad Svitavou [s. 13-15]

 • Gottwald, Karel: Zákaz oslav 1. Máje roku 1891 na Vyškovsku [s. 12]

 • Vermouzek, Rostislav: Zakládání umělých luk před sto lety [s. 4-6]

 • Sobol, Antonín: Zánik pracháren v Josefovském údolí u Adamova [s. 1-4]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1966, číslo I

 • Skutil, Jan: Bezručovy korektury Vaškovy rodiny kroniky Víta Šedivce (K osmému výročí Bezručova skonu) [s. 11-13]

 • Hosák, Ladislav: Co nám vyprávějí místní a pomístné jména o minulosti Blanenska [s. 5-7]

 • Ondroušek, Vladimír: Jiří Mahen – jeho poměr k Moravskému krasu [s. 7]

 • Bilíček, Zdeněk: Křtiny – v letech 1800-1850 [s. 9-11]

 • jSk: Nález železné sekery z 13. – 15. stol. od tzv. Ruského kříže v Josefovském údolí [s. 8]

 • Drp.: Nejnižší bod ponorné oblasti křtinské [s. 14-15]

 • bez uvedení autora: O dvou velikánech ve střední části Moravského krasu [s. 14]

 • Zelík, Jaroslav: Okres Blansko – místa s odběrem časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí [s. 4-5]

 • K.A.S.: Velikonoční zpovědi v XVIII. – XIX. století [s. 11]

 • Pečenka, Josef: Vlastivědné zprávy do desátého ročníku [s. 1-2]

 • Zelík, Jaroslav: Vzpomínka k nedožitým osmdesátinám Adolfa Veselého [s. 13-14]

 • Křičková, Pavla: Z naší pošty [s. 16]

 • Švehla, Antonín: Z vyprávění strýčka Jana Ševčíka z Březiny čp. 28 [s. 15-16]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1965, zvláštní číslo

 • Zalík, Jaroslav: Deset let historicko-vlastivědného kroužku závodního klubu ROH Adamovských strojíren n.p. Adamov, okres Blansko [s. 1-4]

 • Skutil, Jan: Dvacet jedna svazků Vlastivědné knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí [s. 7]

 • Maška, Otakar: Karel Jaroslav Mašeka [s. 8-14]

 • Skutil, Jan: Lidská tvář Jiřího Radimského [s. 15-16]

 • Burkhardt, Rudolf: Sedmdesátiny Dr. Rudolfa Prixe [s. 15]

 • Hejl, Emil: Vzpomínka na Bohumila Kuběnu [s. 4-5]

 • Zelík, Jaroslav: Za zesnulým Univ. Prof. PhDr. Josefem Skutilem [s. 5-6]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1965, číslo IV

 • Švehla, Antonín: 600. výročí obce Březiny [s. 3-4]

 • Burkhardt, Rudolf: Deset let "Údolí Křtinského potoka" [s. 7-8]

 • Čapková, Emilie: Diamantová svatba v Adamově [s. 6-7]

 • Skutil, Jan: Dodatek [s. 2]

 • Skutil, Josef: Gregor Mendel a náš kraj [s. 1-2]

 • Skutil, Jan: Josef Uher a česká literatura 19. století (k nedožitým básníkovým 85. narozeninám 14. prosince 1965) [s. 11-12]

 • Blatný, Ladislav: K 600. výročí vzniku vesnice Babice n/Svitavou [s. 4-6]

 • Gottwald, Karel: Napoleonské války v zápisech starých kronik (K 160 výročí bitvy u Slavkova) [s. 9-11]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1965, číslo III

 • Skutil, Jan: Bezručovy listy příteli Th. Strejciovi a jeho rodině [s. 9-15]

 • Mayerhöfer, Heřman: Karel Čapek v Bílovích nad Svitavou [s. 4-5]

 • Páral, Karel: Ke zkáze Nového hradu r. 1645 [s. 1-3]

 • Zík: Myslivna lišky Bystroušky [s. 15-18]

 • Ondroušek, Vladimír: O tisech v Moravském krasu [s. 19]

 • Vermouzek, Rostislav: Salajka v Blansku [s. 5-8]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1965, číslo II

 • Ondroušek, Vladimír: Býčí skála [s. 7-8]

 • Páral, Karel: Čtenářský spolek v Babicích nad Svitavou [s. 6-7]

 • Prix, Rudolf P.: Jak byl popisován náš Moravský kras v min. století [s. 18-20]

 • Zík, am: K jubileu akademického malíře Josefa Š. Malečka [s. 10-12]

 • Skutil, Jan: Mrštíkovská korespondence s výtvarnými umělci [s. 15-18]

 • Pokorný, František: O partyzánech a mužích, na něž se zapomíná [s. 4-6]

 • Zík: Pamětní deska sourozencům Čapkovým v Bílovicích n. Svit. [s. 12-15]

 • Šeda, Zdeněk: Sto let Mendelových výzkumů o dědičnosti [s. 1-4]

 • Jilemničtí, Petr a Růžena: Z korespondence Petra a Růženy Jilemnických [s. 8-10]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1965, číslo I

 • Stehlík, Antonín František: Adamov patří do výplazů Petra Bezruče [s. 8-9]

 • Zelík, Jaroslav: Bílovice nad Svitavou Rudolfu Těsnohlídkovi [s. 9-11]

 • Novák, Stanislav: Co nového v Býčí skále [s. 3-5]

 • Grolichová, Sylvie: Dny osvobození v Adamově [s. 1-3]

 • Zelík, Jaroslav: Osmdesátka Oldřicha Lasáka [s. 11-12]

 • Skutil, Jan: Otakar Bystřina píše Tučňákovi [s. 15]

 • Burkhardt, Rudolf: Slovníček geologických názvů z Adamova [s. 13-15]

 • Skutil, Jan: Vysočany – nová obec blanenského okresu [s. 5-6]

 • jSk: Za drem Rudolfem Fukalem [s. 6-8]

 • Skutil, Jan: Zasloužilý adamovský učitel Josef Praus [s. 13]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1964, číslo IV

 • Páral, Karel: 600 roků historie vesnic [s. 8]

 • Zík: Bílovice n. Svit. Památce S. K. Neumanna [s. 11]

 • Zelík, Jaroslav: Jan Alex Votruba osmdesátiletý [s. 9-10]

 • Zelík, Jaroslav: Jaroslav Hůlka [s. 5-6]

 • jSk: Ještě ke Krickelovým zprávám o Moravském krasu z r. 1832 (- 1834) [s. 6-8]

 • Skutil, Jan: K sedmdesátinám Václava Broukala [s. 8]

 • Švehla, Antonín: Rod Willenthalů v Březině [s. 10-11]

 • Vermouzek, Rostislav: Tisy na Moravě [s. 13-14]

 • Skutil, Jan: Z dějin požárnictví na našem okrese [s. 1-4]

 • Zík: Z mého listáře [s. 14-15]

 • dopisy pro h-v kroužek: Z naší pošty [s. 12]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1964, číslo III

 • Ferulík, A.: Býčí skála ve světle moderních dějin [s. 1-3]

 • Skutil, Jan: Libreto filmu Stopami minulosti Blanenska [s. 9-11]

 • Šeda, Zdeněk: Po vodě od Jedovnic k Adamovu [s. 6-9]

 • Sedláková, Anna: Popis Jedovnic [s. 11]

 • Losíková, Ludmila: Ze vzpomínek Ludmily Losíkové na Petra Bezruče [s. 4-6]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1964, číslo II

 • Burkhardt, Rudolf: Geologická mapa okolí Blanska z r. 1833 [s. 1]

 • Blatný, Ladislav: K historii vzniku Nové čtvrti v Babicích nad Svitavou [s. 6-8]

 • Pavelka, Emil J.: K výstavě akvarelů, grafiky a ex libris Dobroslavy Bilovské [s. 13-15]

 • Gregor, Alois: Několik drobných vzpomínek na Jiřího Mahena [s. 10-13]

 • Skutil, Jan: Obrázky v textu akad. Malířky Dobroslavy Bilovské: "Básník Josef Uher" a "Partie z Adamovských lesů" [s. 15-16]

 • Sobol, Antonín: Prehistorická soška bronzového býka ve vztahu k pověstem a k názvu jeskyně Býčí skála [s. 2-6]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1964, číslo I

 • Skutil, Jan: Bezručův večer v Brně [s. 10-13]

 • Řezníček, Jar.: Čtenářsko-zpěvácký spolek "Vlastimil" – Jedovnice [s. 8-10]

 • jSk: Dodatek k naší zprávě o pobytu francouzských speleologů v Krase [s. 4]

 • Skutil, Jan: Dr. Rudolf Fukal osmdesátiletý [s. 19]

 • Horák, Karel: Dříve Alexandrovka, nyní televizní převaděč "Chocholka" [s. 5-7]

 • Burkhardt, Rudolf: Hertod z Todtenfeldu, třetí z badatelů Mor. krasu [s. 15-16]

 • Burkhardt, Rudolf: Ještě o známkách s krasovými motivy [s. 4]

 • Zík: Karel Dosedla – kronikář [s. 15]

 • Grolich, Vratislav: Ohalení pomníku Petra Jilemnického v Adamově [s. 3-4]

 • Zík: Pět let vrací lidem zdraví [s. 14]

 • Sobol, Antonín: Prehistorická soška bronzového býka ve vztahu k pověstem a k názvu jeskyně Býčí skála u Adamova [s. 1-3]

 • Zík: Snad Vás bude zajímat [s. 20]

 • Zík: Výstava kreseb a grafiky Aloise Moravce v Adamově [s. 16-18]

 • eh: Zasloužilý závodní lékař [s. 13-14]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1963, číslo IV

 • Zík: 10 let kulturního domu Julia Fučíka [s. 16]

 • Vermouzek, Rostislav: Hospodářské poměry v Šebrově a ve Svaté Kateřině v 18. století [s. 7-11]

 • Skutil, Jan: K sedmdesátým pátým narozeninám prof. Dr. Aloise Gregora [s. 15]

 • Zík: Ke stým narozeninám [s. 6]

 • Skutil, Josef: Náš pobyt v Moravském krasu roku 1963 [s. 1-5]

 • Zík: Turnov – Praha v obrazech Josefa Š. Malečka [s. 11]

 • Skutil, Jan: Vlastivědný pracovník Jaroslav Vlach [s. 6]

 • Zík: Vzpomínáme 55. úmrtí [s. 14-15]

 • Čapková, Emilie: Vzpomínka na učitele soudruha Oldřicha Blažka [s. 12-13]

 • Pokorný, František: Z archivní korespondence [s. 13-14]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1963, číslo III

 • Zík: Bude Vás zajímat [s. 3]

 • Adamčík, Karel: Dvě lidové básničky z Ostrovských hor [s. 11-13]

 • Vermouzek, Rostislav: Hospodářské poměry v Šebrově a ve Svaté Kateřině v 18. století [s. 9-11]

 • Zík: K dvoustému výročí babické školy [s. 7-8]

 • Šeda, Zdeněk: Poznámky k lidovým názvům rostlin na Babicku [s. 14-16]

 • Páral, Karel: Prachové mlýny v Josefově [s. 1-3]

 • Zík: Snad Vás bude zajímat [s. 16]

 • Vermouzek, Rostislav: Výzkumná zemědělská stanice v Rájci před 100 lety [s. 5-7]

 • Zelík, Jaroslav: Vzpomínka k sedmdesátinám [s. 4]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1963, číslo II

 • Hosák, Ladislav: Co viděl vídeňský turista r. 1832 v Adamově a v Mor. Krasu [s. 1-4]

 • Páral, Karel: Jak se u nás škádlivali [s. 5-8]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1963, číslo I

 • Sobol, Antonín: Doba neolitická v Křtinském údolí u Adamova [s. 4-7]

 • Zelík, Jaroslav: Kopie bronzového býčka nalezeného v Býčí skále získána z Vídně do Adamova [s. 1-3]

 • Juran, Karel: Mladá stařenka [s. 7]

 • Zelík, Jaroslav: Stručná zpráva o činnosti historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH Adamovských strojíren n.p. v Adamově u Brna v roce 1962 [s. 18-20]

 • Vermouzek, Rostislav: Vápeníci [s. 8-11]

 • Šeda, Zdeněk:: Prof. Dr. Jan Calábek šedesátníkem [s. 3-4]

 • Černý, Ervín a Jaroslav: Zaniklé osady v okolí Jedovnic [s. 12-17]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1962, číslo IV

 • Páral, Karel: Adamov v druhé polovici XVIII. století [s. 1-3]

 • Sáňka, Hugo: Alois Kalvoda v Olomučanech [s. 10-12]

 • Skutil, Jan: Božena Němcová – život a dílo [s. 8-10]

 • Skutil, Josef: František Nejezchleb, lidový jeskynní badatel z Ostrova u Macochy [s. 6-7]

 • hm: Josef Kozlík 1862-1924 [s. 3-4]

 • Páral, Karel: Pronájem a prodej adamovské železárny (1880, 1905) [s. 4-5]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1962, číslo III

 • Sáňka, Hugo: Autor první knihy o Křtinách [s. 14-16]

 • Páral, Karel: Hamerští vedoucí výroby 1680-1880 [s. 1-3]

 • Zík: K tvorbě Josefa Š. Malečka, akademického malíře [s. 6-13]

 • Prix, Rudolf P.: O předcích Rusů, Poláků a Čechů v dávné minulosti [s. 13-14]

 • Gaisler, Jiří: Tyjemní obyvatelé jeskyně Býčí skála [s. 3-6]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1962, číslo II

 • jSk: Nález železné středověké šipky u Adamova [s. 2]

 • Zík: Plodná spolupráce [s. 3-5]

 • Novák, Stan.: Prolongace jeskyně Nová Drátenická v Křtinském údolí členy speologického kroužku ZK AS [nečíslováno]

 • Páral, Karel: První adamovští usedlíci v XVII. století [s. 1-2]

 • Gorgoň, Oldřich: Příspěvek k hydrografii Sloupského potoka [s. 11-12]

 • Prix, Rudolf P.: Trochu čísel o jeskyni č. 23a "Aeskulapově" ve Křtinském údolí [s. 6]

 • Orel, Jaroslav: Úvodní projev na zahájení výstavy krojových loutek, textilu a bytových doplňků v závodním klubu národního podniku Adamovských strojíren v Adamově u Brna dne 18. 2. 1962 [s. 7-10]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1962, číslo I

 • Zelík, Jaroslav: Čestná občanství Adamova [s. 18-20]

 • Skutil, Josef: Fr. V. Autrata v Bílovicích n. Svit. [s. 3-5]

 • jSk: Ještě "Josef Mánes v Blansku" [s. 12-14]

 • Ptáček, Miroslav: K objevu nových jeskyň ve sloupských Starých skalách [s. 16-18]

 • Skutil, Jan: K pětasedmdesátinám profesora Huga Sáňky [s. 14-16]

 • Zík: Moravský kras v roce 1961 navštívilo půl milionu lidí [s. 8]

 • Wágner, Jaromír: Na rozloučenou s Jaroslavem Marchou [s. 9]

 • Blatný, Ladislav: Neolitické osídlení v Babicích n/Svit. [s. 9-12]

 • Zík: Pěkná a záslužná tradice [s. 1-2]

 • Kopa, J.: Recense [s. 3]

 • F.P.: Rozloučení občanů z rodných Babic [s. 9]

 • Novák, Stanislav: Stručná zpráva z činnosti speleologického kroužku ZK ROH Adast v roce 1961 [s. 7-8]

 • Prix, Rudolf P.: Ze záhadné Křtinské hydrografické oblasti [s. 5-7]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1961, číslo IV

 • Zík: 80 let dobrovolné služby [s. 1]

 • Páral, Karel: Hamry – Adamov a Žleb – Josefov [s. 7-8]

 • Voráč, Josef: Jedovnice letos bez čápat [s. 12]

 • Mayerhöfer, Heřman Číslo IV: Josef Mánes v Blansku [s. 2-3]

 • O.K.: Jubileum bílovického rodáka [s. 10-11]

 • Západ, Petr: Lhotecká myslivna [s. 9]

 • jSk: Několik zpráv o Adamově a okolí z polovice minulého století [s. 11]

 • Václavková, Jaroslava a Neumannová, Božena: Proslovy Dr. Jarosl. Václavkové a Bož. Neumannové k výstavě S. K. Neumann – Život a dílo [s. 3-6]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1961, číslo III

 • Sobol, Antonín: Jeskyně Výpustek pravěkým epicentrem pro zalesnění Evropy? [s. 13-15]

 • Zík: Koupacím litinovým vanám v ČKD odzvonilo [s. 6]

 • Zík: Metra Blansko [s. 5-6]

 • Zelík, Jaroslav: Národní umělec Max Švabinský – Adamov Moravanu [s. 6-11]

 • Gorgoň, Oldřich: Několik poznámek k otázkám jeskyní Jedovnického potoka [s. 11-13]

 • bez uvedení autora: Sloupské skály vydávají tajemství nových jeskyň [s. 15]

 • Dostál, Alois: Soudruh Alois Dostál vzpomíná na Josefe Hybeše [s. 1-2]

 • Skutil, Josef: U adamovského hrobu Anny Hübnerové [s. 3-5]

 • Zík: Zemřel akademik František Trávníček [s. 2-3]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1961, číslo II

 • Hosák, Ladislav Číslo II: Adamov před 120 lety [s. 3-4]

 • Šeda, Zdeněk: Dědeček Pantůček o přírodě [s. 9-10]

 • Páral, Karel: Květen 1945 [s. 5-7]

 • Vermouzek, Rostislav: Pád meteoru v Blansku [s. 14-16]

 • Gorgoň, Oldřich: Řešíme otázky z minulosti Moravského krasu [s. 8]

 • Machová: Soudružka Machová vzpomíná na založení KSČ před 40 lety [s. 1-3]

 • bez uvedení autora: V Moravském krasu byly objeveny nové jeskyně [s. 4]

 • Prix, Rudolf P.: Z historie Rudolfovy jeskyně [s. 8-9]

 • Hudec, Arnošt: Ze vzpomínek adamovského rodáka s. Arnošta Hudce [s. 10-14]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1961, číslo I

 • Zík Číslo I: Beseda se staršími občany Adamova [s. 9-10]

 • Burkhardt, Rudolf: Ještě k Feitlově teorii [s. 10-11]

 • Bednářová, Věra: Moravský kras za husitských válek [s. 4-9]

 • Novák, Stanislav: Otvírkové práce Speologického kroužku ZK-ROH Adamovských strojíren n.p. v závrtech náhorní roviny Lažánecko-Vilémovické [s. 13-15]

 • Dosedla, Karel: Únorové události v roce 1948 v Adamově [s. 1-4]

 • Zelík, Jaroslav: Výstava obrazů a kreseb ak. mal. J. Š. Malečka a plastik ak. sochaře Josefa Fialy [s. 11-13]

 • Hudec, Arnošt: Ze vzpomínek adamovského rodáka s. Arnošta Hudce (Pokračování) [s. 15-16]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1960, číslo IV

 • Šeda, Zdeněk: 10 let přírodní reservace "Josefovské údolí" [s. 10-12]

 • Zík: 70. jubileum adamovského rodáka [s. 14]

 • Kp: 750 roků Řícmanic [s. 4]

 • Zelík, Jaroslav: Historicko-vlastivědný kroužek má svou znělku [s. 12]

 • Gorgoň, Oldřich: Ještě k otázkám Feitlovy teorie [s. 5-6]

 • Zelík, Jaroslav: Jubileum našeho spolupracovníka [s. 7]

 • Grolich, Vratislav: Jubileum soudružky Josefy Lachové [s. 13]

 • Zelík, Jaroslav: Nové pomníky v Blansku [s. 13]

 • Pór Ferdinand: Vzpomínky na okolí Adamova [s. 9-10]

 • Skutil, Jan: Z korespondence Bezručovy s Jaroslavem Marchou [s. 15]

 • Skutil, Jan: Z korespondence Josefa Holého s Aloisem Mrštíkem [s. 4-5]

 • Hudec, Arnošt: Ze vzpomínek adamovského rodáka s. Arnošta Hudce [s. 1-3]

 • jSk: Zemřel profesor Dr. Karel Absolon [s. 8-9]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1960, číslo III

 • Skutil, Jan: Adamovské aneb Adamské údolí (Adamsthal) podle J. H. A. Gallaše [s. 3-4]

 • Kp: Babice nad Svitavou svým osvoboditelům [s. 5]

 • J.P.: Básníku – bojovníku S. K. Neumannovi [s. 10]

 • Adamčík, Karel: Jezdec na draku (Moravská pověst) [s. 10-11]

 • bez uvedení autora: Museum olomučanské keramiky [s. 15-16]

 • Zelík, Jaroslav: Nyní několik vzpomínek z besedy s důchodci v pátek 17.6.1960 [s. 2-3]

 • Zík: Obrázky z Moravského Švýcarska a jeho minulosti [s. 11]

 • Hejl, Emil: Odešla národní umělkyně Růženy Nasková [s. 13-14]

 • redakce: Opravy [s. 11]

 • Západ, Petr: Písničky složené na motivy skoro 100 let staré [s. 7-8]

 • Neumannová, Boženy: Proslov Boženy Neumannové při odhalení památníku S. K. Neumanna dne 24. dubna 1960 v polesí Hády na Šumbeře [s. 9]

 • Kotoučová-Olejníčková, Věra: Rodná ves [s. 12]

 • Koudelka, Stáňa: Stáňa Koudelka, vzpomíná na vznik knihy R. Těsnohlídka: Liška Bystrouška [s. 8]

 • bez uvedení autora: V Adamově jsme měli velký svátek [s. 1-2]

 • Vermouzek, Rostislav: Výroba velkých litinových kotlů v blanenských železárnách [s. 6-7]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1960, číslo II

 • Štěpař, Zd.: 600 let železářské tradice v Adamově [s. 1-2]

 • Křičková, Pavla: Básník R. Těsnohlídek v očích bílovických dětí [s. 11-12]

 • Burkhardt, Rudolf: Feitlova teorie a dnešní obraz neznámého krasového podzemí [s. 6-11]

 • Páral, Karel: Hamerská robota v XVII. A XVIII. století [s. 2-3]

 • Vermouzek, Rostislav: Hrad Obřany [s. 12-16]

 • Čapková, Emilie: I. máj – svátek pracujících [s. 6]

 • Kotoučová-Olejníčková, Věra: Májový průvod [s. 5]

 • Kan: Oslava 90. výročí narození V. I. Lenina v Adamově [s. 4-5]

 • Hora, Josef: Velký mstitel [s. 4]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1960, číslo I

 • jSk: Adamovská císařská medaile z roku 1804 [s. 10]

 • bez uvedení autora: Adamovské železárny [s. 2-8]

 • Prix, Rudolf P.: O moravských "Macochách" [s. 11-12]

 • Vermouzek, Rostislav: Občanské hradisko [s. 13-16]

 • Chylík, Jindřich: Projev ředitele VHJ s. Kyzlinka na zahájení roku 1960 v závodním rozhlase Adamovských strojíren n.p. Adamov [s. 1-2]

 • zík: Přátelské setkání starších občanů Adamova [s. 9-10]

 • zík: Z naší pošty [s. 11]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1960, zvláštní číslo

 • Seper, Hans: Automobil z roku 1875 [s. 5]

 • Zík: II. MVB – 1960 [s. 5]

 • bm: Ke vzniku prvních závodních časopisů strany na Brněnsku [s. 2]

 • Zík: Okres Blansko [s. 3-4]

 • Zelík, Jaroslav: Výstava 75 let Rovnosti v Adamově [s. 6-7]

 • Hudec, Arnošt: Ze vzpomínek adamovského rodáka s. Arnošta Hudce [s. 8-12]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1959, číslo IV

 • Burkhardt, Rudolf: Je u Habrůvky nejhlubší propast v ČSR [s. 10-11]

 • Zelík, Jaroslav: Památce akad. Malíře Frant. X. Naskeho [s. 9-10]

 • Kalová, Marie: Robotní povinnosti jedovnických sousedů v dokumentech okresního archivu v Blansku [s. 3-8]

 • Chylík, Jindřich: Účast blanenských a adamovských horníků a hutníků v jiných moravských podnicích [s. 1-3]

 • Šmrha, Karel: Výstava průmyslový výtvarník pomáhá výrobě a distribuci [s. 12]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1959, číslo III

 • Nejezchleb, Vojtěch: Přírodní katastrofa v rudickém propadání [s. 2]

 • pz: Turisté ze Sovětského svazu v Adamově [s. 1-2]

 • Wágner, Jaromír: Z pověstí adamovských lesů [s. 3-16]

 • Zík: Zajímavý nález v Ostrově [s. 2]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1959, číslo II

 • Jareš, Vojtěch: K otázce prehistorického prstenu z Býčí skály [s. 8-10]

 • Dokoupil: Moravský kras [s. 1-5]

 • Grogoň, Oldřich: Pracovní program speologické skupiny ČKD v Rudickém propadání pro rok 1959 [s. 10]

 • Kratinová, Vlasta: Výstava scénických návrhů, obrazů a kreseb [s. 11-12]

 • Strimplová, J.: Výstava v Adamově [s. 13]

 • Jančík, Al.: Z historie adamovských lesů [s. 5-8]

 • Skutil, Josef: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích [s. 14-16]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1959, číslo I

 • Novotný, Vít: Adamovské strojírny [s. 3-5]

 • Chylík, Jindřich: Hornictví a průmysl v Olomučanech [s. 11-12]

 • Burkhardt, Rudolf: Kde stávala ves Ponikva na Blanensku? [s. 2-3]

 • jSk: M. A. Vogt o našem krase [s. 13]

 • redakce: Milí čtenáři [s. 16]

 • JW: Německá básnířka našeho kraje [s. 14]

 • P. F.: Odchod Jana Kotase z veřejného života [s. 10]

 • Burkhardt, Rudolf: Rudická plošina – nové východiště objevů jeskyní Jedovnického potoka [s. 6-9]

 • Čapková, Emilie: Únor 1948 [s. 1-2]

 • Gorgoň, Oldřich: Vývojová stadia podzemního řečiště Jedovnického potoka [s. 15-16]

 • Zík: Z našich vlastivědných vycházek [s. 14-15]

 • Dosedla, Karel: Ze zápisníku kronikáře Olomučan [s. 10]

 • Chy: Zeminy z Rudic, Doubravice, Olomučan, Blanska a Březové vyváženy na Slovensku [s. 9]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1958, číslo IV

 • Hejl, Emil: 70 let Alexandrovy rozhledny u Adamova [s. 5-6]

 • Zík: Bez uvedení názvu článku (o hájence u Křtin) [s. 7]

 • Pečenka, Josef: Nejstarší občané v Adamově besedovali [s. 1-2]

 • bez uvedení autora: Nejstarší občané ve Křtinách u Brna [s. 6]

 • Zík: Výstava Jana Alex. Votruby v Adamově [s. 3-4]

 • Bednářová, Věra: Vývoj kartografického zobrazení Moravského krasu [s. 9-12]

 • Zík: Vzpomínka na Josefa Uhra [s. 8-9]

 • Wágner, Jaromír: Za básníkem Jaroslavem Zatloukalem [s. 4-5]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1958, číslo III

 • Burkhardt, Rudolf: Boj o Jedovnický potok pokračuje [s. 11-12]

 • Skutil, Jan a Josef: Ještě o ohlasu Moravského krasu v krásné literatuře [s. 4-11]

 • Musil, Rudolf: V jeskyni Barová byl učiněn další nález kostí [s. 14-16]

 • Páral, K.: Z historie babické usedlosti, která naturáliemi vydržovala adamovské hamry [s. 3-4]

 • Zík: Z našich vlastivědných vycházek [s. 12-14]

 • Zík: 40. výročí úmrtí soudruha Aloise Skotáka [s. 1-2]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1958, číslo II

 • Nečas, Ctibor: Antimilitaristická činnost J. Kudly z Blanska a K. Fencla z Brna v období tzv. anekční krize (Příspěvek ke vzájemnému poměru sociálně demokratické strany a její mládeže před první světovou válkou) [s. 1-4]

 • Skutil, Josef a Jan: Ještě o ohlasu Moravského krasu v krásné literatuře [s. 13-16]

 • Holá, Ludmila, Josef Holý a Dyk, Viktor: Kámen zapomenutí k třicátému výročí úmrtí básníka Josefa Holého [s. 9-11]

 • Wágner, Jaromír: Přátelství Josefa Holého a Viktora Dyka [s. 12]

 • Burkhardt, Rudolf: Rudické propadání a problém Jedovnického potoka [s. 6-9]

 • Skutil, Jan: Za zesnulým básníkem, národním umělcem Petrem Bezručem [s. 4-5]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1958, číslo I

 • Vlastivědný pracovníci ZK – AS: 60 let plodného života [s. 10]

 • zík: Buduje se Museum dělnického hnutí na Brněnsku [s. 9-10]

 • Kozel, Ladislav: Cesta k vítězství [s. 1-2]

 • zík: Museum S. K. Neumanna [s. 10]

 • Burkhardt, Rudolf: Objevujeme jeskyně Jedovnického potoka [s. 2-3]

 • Bednářová, Věra: Osídlení Adamovska v letech 1200-1500 [s. 3-9]

 • jSk: Sáňkovy zprávy o Podroužkových expedicích do Macochy (1894) [s. 11-12]

 • zík: Snad Vás bude zajímat... [s. 9]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1957, číslo IV

 • Sobol, Antonín: Jeskyně Býčí skála u Adamova [s. 1-2])

 • VKV: K stoletému jubileu domů čp. 46, 58 a kostela [s. 4-6]

 • Grolich, Vratislav: Nález středověké keramiky v Jedovnicích [s. 11]

 • ZíkV: Nejstarší obyvatelé v Řicmanicích [s. 10]

 • Čapková, Emilie: Nezapomeneme... [s. 12]

 • Redakce a autor: Oprava [s. 12]

 • ZíkV: Petr Bezruč [s. 3-4]

 • ZíkV: Snad Vás bude zajímat [s. 11]

 • bez uvedení autora: Snad Vás bude zajímat [s. 6]

 • bez uvedení autora: Snad Vás bude zajímat [s. 8]

 • Zík: Vzpomínka na 20. výročí [s. 9-10]

 • Kanyza, J.: Z naší korespondence... [s. 11]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1957,číslo III

 • Wágner, Jaromír: Básníci adamovských lesů [s. 1-20]

 • Krystek, Ivan a Burkhardt, Rudolf: Příspěvek k rozšíření tortonských tufitů [s. 1]

 • Mach, Miroslav: Z korespondence našeho kroužku [s. 20]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1957,číslo II

 • Kozel, Ladislav: Historie má sloužit přítomnosti! [s. 13]

 • Zík: Národní umělkyně Marie Majerová v našem středu [s. 16]

 • ep: Nejstarší obyvatelé (v Blansku a Kanicích) [s. 2]

 • bez uvedení autora: Nejstarší obyvatelé ve Vranově u Brna [s. 15]

 • Skutil, Jan: Pamatujete se na pobyt Varoslava Jagiće v Adamově? [s. 1-2]

 • Wágner, Jaromír: Romantické kouzlo adamovských lesů [s. 13-15]

 • ep: U nás v Adamově [s. 2]

 • Redakce: Výzva k veřejnosti! [s. 15]

 • Skutil, Josef: Z pravěku Josefovského údolí [s. 3-13]

Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1957, číslo I

 • Zík: Bude v Blansku Okresní vlastivědné muzeum? – Bude! [s. 14]

 • Hradecký, Jindřich: Čtení o Adamovských železárnách a strojírnách [s. 2-9]

 • bez uvedení autora: Musejní spolek v Brně vítá vycházení našeho časopisu [s. 1]

 • ep: Nejstarší obyvatelé naší obce [s. 14]

 • Kozel, Ladislav: Pojeďte příště s námi! [s. 15]

 • Weigel, Jaroslav: Speologický kroužek závodního klubu Adamovských strojíren jde do čtvrtého roku svoji činnost [s. 13-14]

 • bez uvedení autora: U nás v Adamově dožívali svůj život a na zdejším hřbitově našli svůj odpočinek [s. 9]

 • Němcová, Melanie: Vlastivědnému kroužku závodního klubu Adamovských strojíren n.p. [s. 16]

 • Němcová, Melanie: Vzpomínka na "moravského Alše" [s. 15-16]

 • Kepák, Ferdinand, Kozel, Ladislav a Zelík, Jaroslav: Zpráva o činnosti historicko-vlastivědného kroužku závodního klubu ROH v Adamovských strojírnách n.p. Adamov u Brna za období od 20.10.1955 do 31.12.1965 [s. 11-13]

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 44, 1985

 • Hubert Valášek: Adamov v boji proti fašismu a za vítěství čs. pracujícího lidu nad buržoazní reakcí

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 42, 1980

 • Kolektiv autorů: Sborník přednášek vlastivědná tradice a kronikáři 25 let historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH Adast Adamov

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 39, 1973

 • Rudolf Burkhardt, Vojtěch Gregor, A. Chaloupka: Problém Jedovnického potoka v Moravském krasu

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 35, 1971

 • Jaromír Wágner: Básníci adamovských lesů

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 36, 1971

 • Kolektiv autorů: Sborník přednášek k 15 let historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH v Adamově

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 34, 1970

 • Valerie Absolonová, Věra Bednářová: Jindřich Wankel v dopisech

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 30, 1968

 • Jaroslav Zelík: Brno v kresbách Josefa Š. Malečka

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 22, 1966

 • Grolich, Vratislav: Co nám vyprávějí místní a pomístní jména o minulosti Blanenska [s. 10-11]

 • Skutil, Jan: Dialektologická mapa okresu Blansku [s. 34]

 • Zelík, Jaroslav: Estetika adamovských lesů [s. 39-42]

 • Skutil, Jan: Historické události v okrese Blansko [s. 20-22]

 • Pleva, V.: Chráněná krajinná oblast Moravský kras [s. 18-19]

 • Skutil, Jan a Josef: Moravský kras v ohlasech spisovatelů [s. 30-33]

 • Burkhardt, Rudolf: Procházka Moravským krasem a jeho historií [s. 12-17]

 • Zelík, Jaroslav: Soupis spisovatelů narozených v okrese Blansko [s. 26-29]

 • Zelík, Jaroslav: Třídní boje v okrese Blansko [s. 24-25]

 • Zelík, Jaroslav: Úvod [s. 1-3]

 • Zelík, Jaroslav: Větrné mlýny na okrese Blansko [s. 35-38]

 • Zík: Výstava 10 let vlastivědné práce na adamovsku a blanensku [s. 43-44]

 • Skutil, Jan: Z dějin vlastivědného bádání na okrese Blansko [s. 4-9]

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 21, 1965

 • Zdeněk Šeda: Rozvoj botanických výzkumů v Moravském krasu

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 18, 1965

 • Josef Skutil: Staré návštěvy na Macoše 1817-1896

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 17, 1965

 • Josef Skoták: Moravský kras zpívá

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 16, 1964

 • Emil Jiří Pavelka: Dobroslava Bilovská: medailon o životě a díle

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 14, 1964

 • Vratislav Grolich: Petr Jilemnický, Růžena Hudcová-Jilemnická a Adamov

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 13, 1964

 • Karel Švéda: Horniny blanenského okresu

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 12, 1964

 • Bedřich Štrébl: V té naší dědině

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 11, 1963

 • Hugo Sáňka: Josef Merhaut

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 9, 1962

 • Maleček, Josef Š.: Adamov v obrazech

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 8, 1962

 • Krásné, překrásné údolí adamovské Boženy Němcové

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 7, 1962

 • Rudolf Prix: Z našeho krasu

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 6 (1962)

 • Josef Skutil: Hugo V. Sáňka, zapomenutý krasový badatel

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 5 (1961)

 • Zdeněk Šeda: Padesát rostlin Moravského krasu

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 4 (1961)

 • Jan Skutil: Ze vzpomínek na moravského loutkáře Josefa Šimka

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 3 (1960)

 • Karel Švéda: Květena Blanenska

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 2 (1959)

 • Jaroslav Marcha: Adamovské lesy

Vlastivědná knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova, svazek 1, 1958

 • Rudolf Burkhardt: Bibliografie střední části Moravského krasu