REGIONALIA

Vyhledávání v regionální literatuře blanenska a brněnska

Sestavil: RNDr. David VARNER, Ph.D.

Počet návštěvníků od 21. 3. 2009

Zpět na rozcestník www.davar.cz

Sborník muzea Blansko Vlastivědný věstník moravský (nekompletní)

Sborník muzea Blansko

Sborník vydává kolektiv pracovníků blanenského muzea od roku 1969.

Pokud máte připomínky k obsahu, najdete pravopisné chyby či chcete poslat své tipy na další periodika, která by bylo užitečné zpracovat tímto způsobem, použijte e-mail.


Sborník Muzea Blansko 2016

 • SLEZÁK, Ladislav: Historie těžby vápenců od doby vyhlášení CHKO Moravský kras

 • GREGOR, Vojtěch A.: Z historie průzkumu propasti Macocha

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek ke studiu o ukončení jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu

 •  SKOUPÝ, Arnošt: Problémy počátků vsi Svatá Kateřina

 • VAŠEK, Leoš: Počátky rytířského rodu Boleslavských z Rittersteinu

 • SCHUSTER, Michal: František Nechuta Trávníček (1814-1901) - z moravského Borotína do Spojených států amerických

 • GRUNDA, Blahomil: F. T. Bratránek, rodák jedovnický

 • VŠETIČKA, František: Lvovské podněty

 • GRUNDA, Blahomil: Kapelník Libor Grunt

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Eliška Wanklová, rozená Šímová (rodiče a sourozenci) (1832-1903)

 • SYCHRA, Petr: Strojírna starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta v Doubravici nad Svitavou

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Dálková silnice Žďár-Olešnice-Boskovice-Prostějov

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Svobodné volby 1990

 • PETLACH, Antonín: Projektant vodních elektráren

 • KOMÍNKOVÁ, Pavlína: Přehled akcí, které se v muzeu v roce 2016 udály

 • SYCHRA, Petr: Odešel Břetislav Tříska

Sborník Muzea Blansko 2015

 • MIKEŠ, David; HAVLÍK Jiří; GREGOR, A., Vojtěch: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015

 • SLEZÁK, L.; CENDELÍN, L.; POKORNÝ, J.: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižní části Moravského krasu

 • HAVEL, Hugo; HARNA, Igor: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historii průzkumu Moravského krasu

 • ŠTELCL, Ivo: Spory o Macochu

 • ZAJÍČEK, Petr: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

 • PETLACH, Antonín: Přečerpávací vodní elektrárna Markersbach, Německo – bývalá NDR

 • ČELADÍN, Jindřích: Richard Kauffungen a jeho socha císaře Josefa II.

 • ŠIMÍČEK, Bohumil: Jak kdysi tekla řeka Svitava

 • ODEHNAL, Karel: Franz Alexander Heber a Černá Hora

 • SYNEK, Karel: Z historie letovických řemesel a živností

 • SYCHRA, Petr: Rájec nad Svitavou městysem a městem

 • VARNER, David: Příspěvek k historii rodinné cihelny Chlupových ve Spešově

 • Co zajímavého se v Muzeu Blansko událo během v roce 2015

 • Ctihodný biskup, hádavá knížata a neznámý kanovník aneb krátké zastavení nad jedním z blanenských výročí

 • Před 150 lety se narodil malíř Vojtěch Páral

 • Odešel Josef Krabička

Sborník Muzea Blansko 2014

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k problematice hydrogeologie severního a hlavně západního okraje Babické plošiny v Moravském krasu

 • GREGOR, Vojtěch A.: Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále

 • KOUDELKA, Milan: Jediný příspěvek starohraběte Salma k Moravskému krasu

 • GOLEC, Martin: Identifikace osoby Alfonse Zlamala

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Listopad 89 na Boskovicku, Generální stávka a zakládání místních Občanských fór

 • VAŠEK, Leoš: Jak Johannes Fürst obsluhoval pány i kmány

 • GRUNDA, Blahomil: Mor v Boskovicích, v Blansku a Vilémovicích v roce 1715

 • ŠIMÍČEK, Bohuslav: Lhotecký mlýn v historii

 • SYCHRA, Petr: Veteránský spolek císaře Maxmiliána I. z Mexika v Rájci

 • HOFFAN, Petr: Poštovní autobusová doprava v Moravském krasu

 • VARNER, David: Liechtensteinské památníky na Blanensku

 • SYNEK, Karel: Anička Tichá-Prášková a Letovice

 • SYNEK, Karel: Před 150 lety byla založena Občanská záložna v Letovicích

 • NICKELLI, Jiří Jaroš: Fotografie říšské vojenské svatby Salmů a Schoellerů v Rájci 1944 - nevyvratitelné doklady kolaborace se 3. říší

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2014

 • VARNER, David: Nová expozice historického cihlářství v Senetářově

 • Jana Brychtová - 70 let

 • Jiří Jaroš Nickelli - 65 let

 • Před 120 lety se narodil akademický malíř Jan Daněk

 • Dvojí výročí Vladimíra Poláka

 • Zemřel Jan Blahoslav Vladík

 • Vzpomínka na Vladimíra Gardavského

 • Jubileum Miroslava Starychy

 • Vzpomínáme na bratra Milana Henzla

 • Vzpomínka na ředitele knihovny

 • 85. páté narozeniny Miloslava Krejsy

 • Pět let od úmrtí autora modelu Macochy


Sborník Muzea Blansko 2013

 • POJSL, M: Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním procesu u západních Slovanů

 • JANOVÁ, J.: Velehradská cyrilometodějská milénia ve druhé polovině 19. století

 • SLEZÁK, L.: Příspěvek k problematice hydrogeologie východní části Babické plošiny a přilehlého území

 • GREGOR, V. A.: Komíny a vyšší jeskynní patra v Nové Býčí skále, Moravský kras

 • GREGOR, V. A.: Komíny a vyšší jeskynní patra v Rudickém propadání, Moravský kras

 • ŠTENCL, I.: Elektrické osvětlení Sloupsko-šošůvských jeskyní před 90 lety

 • KOUDELKA, M.: Johann Mayer a jeho popis Moravského krasu

 • KONEČNÁ, S.: K výkladu místního jména Jestřebí

 • VAŠEK, L.: Doklady výroby dřevěného uhlí v lese u Ráječka

 • ODEHNAL. K.: Josef Mrázek, umělec a vlastenec

 • MALÝ, L., VARNER, D.: Obří vejce pod novým hradem

 • SYCHRA, P.: Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Molemburk

 • JANDA, T., ODEHNAL, K.: Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň na Blanensku

 • JANDA, T., ODEHNAL, K.: Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň na Boskovicku

 • NICKELLI, J. J.: Otázka domácího vězení Hugo Salma v letech 1945-1946 aneb Opak věrnosti ČSR je zrada ČSR

 • NEČASOVÁ, E.: Muzeum v roce 2013

 • LESOVÁ, P.: Krajinská průmyslová a hospodářská výstava v Blansku v roce 2013

 • KOUDELKA, M.: Osmdesáté výročí vodní cesty do Punkevních jeskyní


Sborník Muzea Blansko 2012

 • SLEZÁK, Ladislav: Člověk a Moravský kras průhledem věků

 • GRUNDA, Blahomil: Byla v Ráječku vojenská nemocnice?

 • GRUNDA, Blahomil: Vídeňský profesor léčil v Lažánkách choleru

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Obecní dům v Blansku

 • SYNEK, Karel: Lázně Andělka

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Průběžná dálnice Vídeň- Vratislav na Boskovicku

 • VARNER, David: Havárie letounu CS-199 u Kotvrdovic dne 16.4.1954

 • GREGOR, Vojtěch A.: Nová Býčí skála a Stará štola - pohled do nitra aktivního zlomu

 • GREGOR, Vojtěch A.: Historie a vývoj horolezectví v Moravském krasu

 • ŠTELCL, Ivo: Akciová společnost Moravský kras

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Kamenní svědkové časů minulých aneb nové nálezy památných kamenů na Blanensku

 • VAŠEK, Leoš: Duchovní projekt svaté krajiny na rájeckém panství podle Karla Ludvíka z Rogendorfu

 • HOLAS, Ivo: Veteránské spolky na Blanensku a Boskovicku a jejich dekorace

 • GRUNDA, Blahomil: Hrabě Hugo František Salm a neštovice


Sborník Muzea Blansko 2011

 • SLEZÁK, Ladislav: Chodba Hadice, jeden z klíčů geneze Ochozské jeskyně

 • VAŠEK, Leoš: Ze života černohorských sládků v 17.-19. století

 • HOLAS, Ivo: Z historie pošty – poštovní stanice na Lipůvce a Zlaté studni u Sebranic

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Průběžná dálnice Vídeň – Vratislav na Blanensku

 • POKORNÝ, Josef; KOUDELKA, Milan: Výroční zpráva o činnosti Spolku německých turistů - skupiny pro jesk. výzkum za rok 1912

 • ŠTELCL, Ivo: K historii útulny u Macochy

 • NOVOTNÁ, Markéta: Osudy pomníků Josefa II. na území okresu Tachov

 • KUČERA, JiřÍ: Treviranus – báječný muž na dýmajících parostrojích

 • SYCHRA, Petr: Antonín Luňáček, řídící učitel v Rájci nad Svitavou aneb Obraz venkovského učitele přelomu 19. a 20. Století

 • VARNER, David; POŘÍZEK, Jiří: Příspěvek k historii jedovnické kamnárny

 • PŮLPITEL, Luděk: RAG – zbraň pro Atlantický val z blanenských strojíren

 • ODEHNAL, Karel: Smírčí kameny v Bukovici a Rohozci

 • OLDŘICH, Lubomír: Jan Oldřich, křetínská oběť heydrichiády

 • NICKELLI, Jiří Jaroš: Muzeum Halladayovy turbíny Ruprechtov: předběžný koncept projektu

 • ČELADÍN, Jindřich: Venuše Medicejská

 • SYNEK, Karel: Před 60 lety zemřel Karel Červinka, první ředitel Školy měšťanské v Letovicích

 • ČELADÍN, Jindřich: Rudolf Hlavica (5. 4. 1897 - 3. 6. 1971)

 • ČEPOVÁ, Lenka: Životní jubileum Arny Juračkové

 • GRUNDA, Blahomil: Za MVDr. Janem Ladislavem Cetkovským

 • ČELADÍN, Jindřich: Zdeněk Zouhar (1927-2011)


Sborník Muzea Blansko 2010

 • JOHN, František: Od gotiky k renesanci. Zvony Haubiců ve Velkých Opatovicích, Jevíčku a Letovicích

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrografii Křtinského potoka

 • HOLAS, Ivo: Robert hrozínka, sběratel a hostinský z Obůrky

 • VAŠEK, Leoš: Vivit post funera virtus. Lapidárium v zámeckém sklepení v Lysicích, historické souvislosti a okolnosti jeho vzniku

 • GRUNDA, Blahomil: Ještě k Josefu Čechovi

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Blanenské tiskárny

 • GRUNDA, Blahomil: Časopis Blanenský školák

 • ŠTELCL, Ivo: První elektrické osvětlení Kateřinské jeskyně

 • ŠTELCL, Ivo: Jeskyně Kůlna před 65 roky

 • BOJDA, Miroslav: Pomník v Lovětíně

 • VARNER, David: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků, část 2: Voděrady, Vranov

 • KOUDELKA, Milan: Štíhlá Ema z blanenského muzea

 • ČELADÍN, Jindřich; LESOVÁ, Pavlína: Slavné keramické dílny Blanenska


Sborník Muzea Blansko 2009

 • NEČASOVÁ, Eva: 50 let muzea v blanenském zámku

 • VAŠEK, Leoš: Pohřby v Rájci a v Doubravici nad Svitavou

 • GRUNDA, Blahomil: Cholera na Blanensku v 19. století

 • HOLAS, Ivo: Ubytování vojáků v Újezdě u Černé Hory v druhé polovině 19. století

 • SYCHRA, Petr: 160 let železniční trati Brno - Česká Třebová

 • BOJDA, Miroslav: Ještě k bombardování Blanska v dubnu 1945

 • VARNER, David: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků, část 1: Ostrov u Macochy, Holštejn, Vilémovice

 • ŠTELCL, Ivo: Odvodňovací tunel v Punkevních jeskyních z let 1928 -  1929

 • SLEZÁK, Ladislav: Závrty okrajového údolí Ve Skrejšnách u Křtin

 • PLCH, Josef: Nález nejstarší pečeti Spešova

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2009

 • SVOBODA, Vladimír: K jedné historické nepřesnosti u Císařské jeskyně

 • STARYCHA, Miroslav: Výstava elektrických přístrojů vyráběných v regionu od roku 1900

 • STARYCHA, Miroslav: Obnovena velkolepá socha Milana Rastislava Štefánika

 • ČELADÍN, Jindřich: Výročí - Rudolf Hájek


Sborník Muzea Blansko 2008

 • GRUNDA, Blahomil: Občanský rod Klíma v Rudici a na Klepačově

 • VARNER, David; TŘÍSKA, Břetislav: Plánovaná zbrojní továrna v Jestřebí

 • VAŠEK, Leoš: Kresby kostela v Rájci nad Svitavou z roku 1843 - po stopách moravského působení J. Ranzmayra

 • NEČASOVÁ, Eva: Zpráva o činnosti muzea Blansko v roce 2008

 • NEČASOVÁ, Eva: Dny umění nevidomých na Moravě slaví v Blansku 10. výročí

 • STARYCHA, Miroslav: Nový památník Karoliny Meineke rozené von Linsingen u kostela sv. Martina v Blansku

 • SLEZÁK, Ladislav: Co odkryla povodeň ve Sloupu roku 2006

 • STARYCHA, Miroslav: Kniha o Erichu Roučkovi získala zvláštní cenu v Národní soutěži muzeí GLORIA MUSEALIS 2007  

 • SYCHRA, Petr: Cyril Metoděj Hrazdíra

 • KOUDELKA, Milan: 150. výročí úmrtí J. V. Radeckého z Radče  

 • STARYCHA, Miroslav: In memoriam Josefa Musila

 • HOLAS, Ivo: Kulturní soutěž Národního souručenství v Blansku v roce 1941-1942 a sbírka pověstí B. Kuchaře, odborného učitele z Blanska

 • ČELADÍN, Jindřich: Prof. Ing. Josef Kožoušek

 • NEČASOVÁ, Eva: Zdeněk Klíma, ruský legionář

 • NEČASOVÁ, Eva: Metoděj Klimeš, italský legionář

 • KOUDELKA, Milan: Eduard Matyáš, ruský legionář

 • ŠTĚRBÁČKOVÁ, Dagmar: Vojtěch Říha, francouzský legionář

 • NEČASOVÁ, Eva: Jaroslav Parma

 • ČELADÍN, Jindřich: Osudy figurálních plastik z katalogů blanenské umělecké litiny

 • SEDLÁŘOVÁ, Jitka: Starohrabě Hugo Franz Salm (1776-1836) a počátky blanenské umělecké litiny

 • JUŘÁK, Petr: Fotografický katalog výrobků frýdlantské umělecké litiny ze druhé poloviny 19. století

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Koncernový (státní) podnik ČKD Blansko 1981-1990

 • HUČKA, Jan: Některé litinové památky v západních Čechách

 • LABOUTKOVÁ, Irena: Komárovská umělecká litina ve sbírce Národního technického muzea v Praze

 • GRUNDA, Blahomil: Soukromá německá škola v Blansku

 • JELÍNEK, Milan: Život a dílo profesora Františka Trávníčka: (k 120 . výročí jeho narození)

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Italové v blanenském závodě firmy Strojírny a. s., dříve Breitfeld Daněk v letech 1915-1919

 • NEČASOVÁ, Eva: Zborov - brána ke svobodě, putovní výstava Muzea Blansko

 • SKOŘEPA, Hynek: Příroda města Boskovic a jejich nejbližšího okolí

 • SLEZÁK, Ladislav: Paleogenetická pozice jeskyně Výpustek v povodí Křtinského potoka


Sborník Muzea Blansko 2007

 • GRUNDA, Blahomil: O rodu Kocman v obci Rudice (genealogická studie občanského rodu)

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Josef Mánes a Letovice

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2007

 • ČELADÍN, Jindřich: Světelský oltář

 • SYNEK, Karel: Vzpomínka na Huberta Lamplotu

 • JAROŠ, Jiří: Sté výročí narození mlynářského technologa Vojtěcha Půlpitla

 • PÁRAL, Bohuslav: Projev na vzpomínkové slavnosti k 90. výročí bitvy u Zborova

 • STEHLÍK, Jiří: Několik myšlenek o profesoru Zdeňku Zouharovi jako poselství

 • ČELADÍN, Jindřich: Václav Royt

 • HOLAS, Ivo: Hájovny a myslivna rájeckého a černohorského panství v Závisti u Černé Hory

 • ČELADÍN, Jindřich: Vzpomínka na Vratislava Grolicha

 • PODBORSKÝ, Vladimír: Význam Jindřicha Wankla pro moravskou archeologii

 • KALÁBKOVÁ, Pavlína: Muzejní archeologické práce Jindřicha Wakla a jeho rodiny v Olomouci

 • SKOŘEPA, Hynek: Nelehké mládí sirotka Karla Absolona

 • KOSTRHUN, Petr: Třetí expedice karla Absolona na dno Macochy v roce 1905 v rukopisném deníku učitele Aloise Krále

 • OLIVA, Martin: Snahy a prohry prof. Karla Absolona za II. světové války

 • NOVOTNÝ, Gustav: Bakešovi v Blansku

 • SEDLÁČKOVÁ, Simona: Opatrovnice Karla Absolona - Lucie Bakešová

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1971-1980: (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 70. letech 20. století)

 • BEČKOVÁ, Jana: Osovští z Doubravice: Náhrobní kameny na vnitřním nádvoří třebíčského zámku.

 • LESOVÁ, Pavlína: Válečné výzkumy aneb Nad jednou kronikou

 • GROLICH, Vratislav: Ing. Hermann Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarsk

 • SLEZÁK, Ladislav: Malý pohled do historie zaniklých jeskyňářských "stanic" v Moravském krasu

 • GRUNDA, Blahomil: Památník ženského pěveckého kroužku v Blansku

 • STARYCHA, Miroslav: Utajená návštěva v Metře Blansko roku 1964


Sborník Muzea Blansko 2006

 • VAŠEK, Leoš: Historie zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie v Rájci nad Svitavou

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Míla z letovického zámku hraběnky jen hrála

 • HODER, Karel: Měřicí přístroje a elektronika

 • JANČÍK, Vladimír: Pamětní deska MUDr. Jaroslava Bakeše

 • LESOVÁ, Pavlína: Ferdinand Ludwig Adam von Saar

 • LESOVÁ, Pavlína: Karel Jaroslav Maška

 • ČELADÍN, Jindřich: Hrabě Moritz Vetter z Lilie

 • STARYCHA, Miroslav: Erich Roučka - zakladatel oboru elektrické měřicí a regulační techniky

 • ČELADÍN, Jindřich: Milada Musilová

 • ČELADÍN, Jindřich: František Kužel: (85 let)

 • ČELADÍN, Jindřich: Věra Souchopová

 • TOMEK, Prokop: Kariéra a pád ministra vnitra Rudolfa Baráka

 • STARYCHA, Miroslav: In memoriam ing. Josefa Rašky

 • JEŘÁBEK, Miroslav: Vzpomínka na paní doktorku Věru Bednářovou

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1961-1970

 • HOLAS, Ivo: U spravedlnosti, zapomenuté blanenské pomístní jméno

 • GROLICH, Vratislav: Ing. Hermann Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarska

 • GRUNDA, Blahomil: Blanenský patriot Karel Fiala

 • VARNER, David: Vojenské pozorovatelny ze 40. až 50. let na blanensku

 • SLEZÁK, Ladislav: Profesionální výzkumná skupina Moravského krasu a její historie

 • PETLACH, Antonín: Vzpomínky blanenského rodáka na půlroční působení v Ghaně v r. 1961 v rámci čs. komplexní skupiny techniků pro hydroenerg. průzkum


Sborník Muzea Blansko 2005

 • KUČERA, Jiří: Válečný rok šestašedesátý...: (prusko - rakouská válka v roce 1866 a její dopad na Blansko a okolí)

 • PŘIBYL, Viktor: Z historie lékárny Mater Dolorosa v Blansku

 • BOJDOVÁ, Ivana: Italští uprchlíci na Blanensku v průběhu 1. světové války

 • GRUNDA, Blahomil: Zieglerové v Blansku

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Hraniční kámen u potoka Křížovka

 • NEČASOVÁ, Eva: K objasnění původu tří památných kamenů v Újezdu u Černé Hory

 • GROLICH, Vratislav: Herman Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarska

 • SÁŇKA, Eduard: Vojtěch Gyurkovič - zajímavá osobnost městečka Doubravice

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Stíhač RAF v blanenských slévárnách ČKD

 • SLEZÁK, Ladislav: O tom, jak "krasu král" ochránil své území: (epizoda veskrze válečná)

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Pěvkyně Naděžda Kniplová má kořeny v Kladorubech

 • STARYCHA, Miroslav: Příspěvek Společnosti pro identitu měřicí techniky do knih Studie o technice v českých zemích 1945 - 1992

 • CELÝ, Jan: 60. výročí násilně vystěhovaných občanů

 • HABEŠ, Miroslav: Jubilant Ludvík Kundera

 • STARYCHA, Miroslav: Moravský Švýcar jubilující

 • PARMA, Jaroslav: K životnímu jubileu Ing. Miroslava Habeše

 • BEZDĚK, Břetislav: Od smrti Emila Hejla uplynulo deset let

 • PARMA, Jaroslav: Opuštěné orchideje (Valerie Block - Absolonová, 20. 3. 1922 - 20. 1. 2005)

 • PARMA, Jaroslav: Nad neodevzdanou obálkou (Památce Antonína Juračky, 26. 1. 1927 - 12. 2. 2005)  

 • HOLAS, Ivo: Zájezdní hostince u císařské cesty (Myší past - hostinec v Závisti u Černé Hory)


Sborník Muzea Blansko 2004

 • HOLAS, Ivo: Moučné mlýny a mlynáři v údolí Punkvy do 1.poloviny 19.století

 • CETKOVSKÝ, Jan Ladislav: O blanenském zemědělství

 • ŠEBKOVÁ, Eva: Italští uprchlíci ve školních kronikách bývalého politického okresu Boskovice

 • ODEHNAL, Karel: Petr Bezruč a Černá Hora

 • NEČASOVÁ, Eva: Nové nálezy památných kamenů na Blanensku

 • TŘÍSKA, Břetislav: Památné kříže a kameny v katastrálním území Jestřebí, okr.Blansko

 • POLÁK, Vladimír: O mlýnu Holštejně

 • SLEZÁK, Ladislav: Vzpomínky blednou, historie upadá v zapomnění

 • SLEZÁK, Ladislav: Nepodceňujme moudrost, zkušenost a pokoru našich předků

 • KOŠŤÁL, Pavel: Kulaté výročí Wanklova muzea v Blansku

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Český dramatik odpočívá v letovické kryptě

 • VAŠEK, Leoš: Václav Sterz - černohorský mydlář, lotokolektant a purkmistr

 • ZOUHAR, Zdeněk: Jubileum pěvkyně

 • PARMA, Jaroslav: Jen několik měsíců navíc... (místo nekrologu k odchodu Mgr. Vladimíra Poláka)

 • LIKAVČANOVÁ, Lenka: Křisitel českého Brna: Životní osudy Kuneše Kunze 1846 - 1890

 • GRUNDA, Blahomil: Pamětní list z roku 1905

 • JAROŠ, Jiří: Příhradový železniční most Ježkovy továrny v Blansku: Historicko-technická studie

 • VARNER, David: Sestřelení německého bitevního letounu v blízkosti obce Olešná u Blanska

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1950 - 1960

 • GREGOR, Vojtěch A.: Velká jezera na podmacošské Punkvě v Moravském krasu: Historicko-speleologický pohled

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Salmovská letní rezidence ve Sloupu


Sborník Muzea Blansko 2003

 • PIŠTĚLÁK, Josef: Úsobrno a úsobrnská provincie

 • HOLAS, Ivo: Výroba střelného prachu a prachové mlýny v údolí Punkvy

 • VAŠEK, Leoš: Papírníci z rodu Sterzů v 17. - 19. století

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Pavel (Laurenz) Merta, boskovický stavitel 18. století

 • GRUNDA, Blahomil; CETKOVSKÝ, Jan Ladislav: Městský zemědělský dvůr Blansko

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Blanenský závod národního podniku Českomoravská-Kolben-Daněk 1945 - 1949

 • CELÝ, Jan: O málo známých a dosud neobjevených zaniklých osadách na Drahanské vrchovině...

 • KOŠŤÁL, Pavel: Blanenský zámek v době starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta

 • GRUNDA, Blahomil: Jak to bylo s těmi blanenskými lípami

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Pověsti ze dna přehrady

 • KOLÁŘ, Josef: Prof. dr. Karel Absolon a majetkoprávní poměry a provoz jeskyní v Moravském krasu ve druhém až pátém desetiletí 20. století

 • SLEZÁK, Ladislav: V boji s vodou a skalami

 • JAROŠ, Jiří: Nová fakta o nacistickém zločinci Alfredu Chwatiku - Tugemannovi

 • NEČASOVÁ, Eva: Obrazy dětí rodiny Salm-Reifferscheidt

 • KOŠŤÁL, Pavel: Vzácný nález praporu veteránského spolku v Blansku z roku 1872

 • KUČERA, Alois: 75 let Sboru dobrovolných hasičů v Olešné

 • PARMA, Jaroslav: Na samém prahu devadesáti let (místo gratulace Mgr. Vladimíru Polákovi)

 • PARMA, Jaroslav: Léta krásných životů. Miroslava Jandeková-Lokšová, herečka z Klepačova, jubilantkou

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Skromný umělec Jan Daněk

 • GROLICH, Vratislav: Jaroslav Zelík (16. 7. 1921 - 1. 5.2003). Památce vlastivědného pracovníka.

 • PARMA, Jaroslav: Zbývá už jen vzpomínání. Památce čestného občana Blanska Vladimíra Přečičovského

 • Redakční rada sborníku a zaměstnanci Muzea Blansko: In memoriam Václava Kučery

 • POLÁK, Vladimír: Milovali Moravský kras


Sborník Muzea Blansko 2002

 • HOLAS, Ivo: Výroba kamence a kamencové hutě u Obory

 • JAROŠ. JIŘÍ: Odvlečení náčelníka Sokola Doubravice do Osvětimi- zločin nacisty Alfreda Tugemana

 • DAVID, Jaroslav: Suchý nebo Píčov? (k jednomu místnímu jménu z Boskovicka)

 • PETLACH, Antonín: Přečerpávací vodní elektrárny

 • STARYCHA, Miroslav: Ing. Antonín Petlach - projektant hydrocentrál

 • NEČASOVÁ, Eva: Obrazy rodiny Bartelmusovy

 • BEDNÁŘOVÁ, Věra: Památník Dr. Karla Absolona otevřen

 • KLADIVO, Igor: Vzpomínka na blanenského učitele Bertholda Kladivu

 • POLÁK, Vladimír: Vzpomínka na Zdeňka Táborského

 • PARMA, Jaroslav: Život zasvěcený technice i kumštu

 • GRUNDA, Blahomil: Blanenské náměstí a držitelé jeho usedlostí v 19. století

 • KOŠŤÁL, Pavel: Josef Pilnáček - historik Blanenska

 • KOŠŤÁL, Pavel: Biskup z rodu Salm-Reifferscheidtů

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: K 75. narozeninám skladatele profesora Zdeňka Zouhara

 • KOŠŤÁL, Pavel: K pětasedmdesátinám prof. Karla B. Absolona

 • PARMA, Jaroslav: Pár kaménků z mozaiky vzpomínání

 • ŚIMEK, Milan: Odešel Jiří Moučka

 • KOŠŤÁL, Pavel: Hrabě Otto Serényi - poslední zemský hejtman Markrabství moravského

 • KOLÁŘ, Josef: Prof. Karel Absolon a pokus o rozřešení tajemství Punkvy v oblasti severně od Macochy otvírkou Městikáď v letech 1933 - 1934

 • JAROŠ, Jiří: Technický klenot na Drahanské vysočině: Památce PhDr. Ing. arch. Dagmar Antošové, experta technických památek

 • CELÝ, Jan: Příspěvek k dějinám obce Lipovec

 • CETKOVSKÝ, Ladislav: Palackého náměstí ve třicátých letech 20. století: podle vzpomínek tehdejších školáků

 • SLEZÁK, Ladislav: Němý svědek železnorudného dolování v Moravském krasu

 • TŘÍSKA, Břetislav: Památné kříže a kameny v Rájci a v jeho okolí


Sborník Muzea Blansko 2001

 • SADÍLEK, Jaroslav: Barokní dvůr a zámek Lamberk u Olešnice - historický přehled

 • HOLAS, Ivo: Napoleonské války, vojenská služba a tambor Josef Marek z Blanska

 • GRUNDA, Blahomil: Nejstarší katastrální mapy Blanska

 • STAŘECKÁ, Zora: Blanenský notář Rudolf Vodička a jeho doba

 • CETKOVSKÝ, Ladislav: Jak hospodařil a žil blanenský rolník před sedmdesáti lety

 • POLÁK, Vladimír: Tiskárna v jeskyni: ke stému výročí narození speleologa Cyrila Rősela - Rézla

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Sokolská jednota ČKD Blansko

 • PLCH, Josef: Jedovnická tvrz, rybníky a valy aneb laskavý čtenář promine

 • KOŠŤÁL, Pavel: Dílo Jiřího Jaroše

 • KOŠŤÁL, Pavel: Poustevnictví na Blanensku

 • ABSOLON, Karel B: Jaroslav Bakeš (chirurg, přírodovědec a filantrop)

 • JAROŠ, Jiří: Bund Deutscher Osten: Zločinecký nacistický svaz a Blanensko

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Z historie železářství na Blanensku a umělecká litina

 • STARYCHA, Miroslav: 90 let výroby elektrické měřící techniky = Devadesát let výroby elektrické měřící techniky

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrogeologii okolí Nového hradu u Adamova

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Záhadný nápis v Boskovicích

 • VAŠEK, Leoš: Jan Hof Šnorbejn z Oklic, úředník na Boskovicích


Sborník Muzea Blansko 2000

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Elias Spalholzius, humanistický básník

 • VAŠEK, Leoš: Smírčí smlouva z Tišnova

 • SKOUPÝ, Josef: Bývalý rybník ve Svaté Kateřině a druhý, také bývalý, za obcí Svatá Kateřina

 • POLÁK, Vladimír: Macocha a Punkva v poezii

 • POLÁK, Vladimír: Požár v Městikádi

 • STARYCHA: Stavební rozvoj elektrotechnické továrny Ing. Ericha Roučky

 • KOŠŤÁL, Pavel: Dílo Milana Illy

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Noví čestní občané města Blanska

 • STARYCHA, Miroslav: Sté výročí narození profesora Ing. Konstantina Raclavského

 • KRUPICA, Zdeněk: Významný dirigent Mgr. Jaroslav Svoboda osmdesátiletý

 • PLEVA, Martin: Kulturní mecenát boskovických Zástřizlovců - jeho proměny mezi renesancí a barokem

 • JAROŠ, Jiří: Oběti nacismu na Blanensku

 • JAROŠ, Jiří: Osudy českotřebovské dráhy: věnováno památce mého otce Ing. M. Jaroše, rodáka ze Zboňku na Blanensku

 • HLAVA, Miloš: Keltové v jeskyni Sklep u Vratíkova

 • SLEZÁK, Ladislav: Zaniklá Polom, velká neznámá

 • PLCH, Josef: Hledání jedovnické tvrze

 • HOLAS, Ivo: Zvon od sv. Klimenta

 • VAŠEK, Leoš: Vrchní právo v Pustiměři a Blansko jako součást jeho okruhu


Sborník Muzea Blansko 1999

 • SADÍLEK, Jaroslav: David Černohaus z Neudorfu: Pohled do života předbělohorského vladyky - vrchnostenského úředníka

 • GRUNDA, Blahomil:  Autor "Pamětního listu" z roku 1905 a jeho života běh

 • VAŠEK, Leoš: Kroužek hudebníků Ráječko 1924

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Dějiny blanenského muzejnictví od roku 1854 do současnosti

 • JAROŠ, Jiří: Závažné omyly publikované o technickém unikátu v Ruprechtově

 • STARYCHA, Miroslav: Nová expozice elektrických měřicích přístrojů v Muzeu Blansko

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1999

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Vladimír Polák

 • PŘEČIČOVSKÝ, Vladimír: Vladimír Přečičovský devadesátiletý

 • GRUNDA, Blahomil: Miroslav Starycha sedmdesátiletý

 • VAŠEK, Leoš: Vladyka Fridrich Velešovský z Velešova a na dvoře ve Žďáře

 • VAŠEK, Leoš: Přehled sládků černohorského pivovaru v 16. a 19. století 

 • JAROŠ, Jiří: Elektrárny na Blanensku v prvním roce republiky

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrogeologii rokle Zrcadla u Lažánek

 • HLAVA, Miloš: Laténské sídliště z období plochých kelstských pohřebišť (LT B-C1) na Malé Hané

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav, Boskovice: Krysař a děti z Hameln na Moravě?

 • ABSOLON, Karel: Carl Ludwig Reichenbach (1788 - 1869)

 • NEČASOVÁ, Eva: Emanuel Jeřábek, letovický legionář


Sborník Muzea Blansko 1998

 • VANĚK, Pavel: K zabezpečení přestárlých příslušníků rodiny v 16. a 17. století na poddanských usedlostech

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Příspěvek k dějinám papíren v Blansku

 • GRUNDA, Blahomil: Nástin historie městské knihovny Blansko: K otevření Knihovny města Blansko na Rožmitálově ulici

 • KUMR, Václav: Památce Jaromíra Wágnera (1933-1995) - literárního historika

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Dlouholetá výrobní tradice

 • STARYCHA, Miroslav: Ustavena nová Společnost pro identitu měřící techniky - SPRIMT

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1998: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • VAŠEK, Leoš: Půdorys Nového hradu z roku 1703

 • VAŠEK, Leoš: Pověrečné postavy a jejich výskyt na Blanensku

 • HOLAS, Ivo: Z historie veteránských spolků v Rájci a Blansku

 • STARYCHA, Miroslav: Roučkovy multimetry a samočinné regulátory pro parní kotle

 • STARYCHA, Miroslav: Roučkovy kotle pro ústřední vytápění budov

 • JAROŠ, Jiří: Vítr vane z Olešnice

 • NEČASOVÁ, Eva: Epigrafické památky rytířů Žalkovských, držitelů Blanska v letech 1568 - 1615

 • REIBL, Přemysl: Příspěvek k otázce vzniku synagogy v Boskovicích


Sborník Muzea Blansko 1997

 • VAŠEK, Leoš: Historicko-geografické aspekty územního rozsahu tzv. nářečí horského typu

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století: Nová expozice v Muzeu Blansko

 • NEČASOVÁ, Eva: K. B. Absolon hostem v Blansku

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1997: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • POLÁK, Vladimír: K Sedmdesátce jeskyňáře Jana Baláka

 • STEHLÍK, Jiří: Skladatel Zdeněk Zouhar: K 70. výročí narození

 • POLÁK, Vladimír: Padesáté výročí odhalení pomníku bitvy u Zborova

 • POLÁK, Vladimír: Mé vzpomínky na TDK: Karel Tunál Divíšek

 • SADÍLEK, Jaroslav: Gotická tvrz v Drnovicích

 • FIŠERA, Zdeněk: Jeskynní hrad v Rytířské jeskyni

 • VANĚK, Pavel: Výbavy synů a dcer na vsích boskovického panství v letech 1575 - 1651 ve světle pozemkových knih

 • STARYCHA, Miroslav: Medaile a vyznamenání Ericha Roučky

 • GRUNDA, Blahomil: Roučkův model krevního oběhu

 • HLAVA, Miloš: Dva starší keltské nálezy z Boskovicka
  BRÁNSKÝ, Jaroslav: Blanensko v lyrice Ferdinanda von Saar

 • HLAVA, Miloš: Zprávy a recenze


Sborník Muzea Blansko 1996

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Obecná problematika regionalismu v německé historiografii

 • POLÁK, František: Bibliografie o Carolina von Linsingen-Meineke

 • GRUNDA, Blahomil: Roučkův americký deník

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1996: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • POLÁK, František: Příspěvek ke 120. výročí narození K. Absolona

 • POLÁK, František: TKD, legenda za života i po smrti

 • VAŠEK, Leoš: K některým problémům vlastivědné práce na Blanensku

 • STARYCHA, Miroslav: Významný český elektrotechnik ing. Jindřich Bozděch

 • SOLDÁN, Ladislav: Překladatel Jan Hudec: Molenburk 6.10.1856 - Praha 24.4.1940

 • CULEK, Jaroslav: Přibyslavice (zaniklá ves)

 • SADÍLEK, Jaroslav: Hrádky a tvrze okresu Blansko - stručný přehled

 • URBAN, Vilém: Příspěvek k interpretaci znaku města Blanska

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Z historie hrdelního soudu v Doubravice

 • NEČASOVÁ, Eva: Epigrafické památky města Blanska


Sborník Muzea Blansko 1995

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Pojem regionu, podstata region. dějin, jejich místo v hist. procesu, metodologie a metodika zkoumání

 • POLÁK, Vladimír: Za Emilem Hejlem

 • GROLICH, Vratislav: Průmysl v Blansku v letech 1905 - 1945

 • GRUNDA, Blahomil: Vynikající technik a podnikatel (Roučka Erich)

 • NEČASOVÁ, Eva: Příspěvky k dějinám textilní továrny v Letovicích

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Z korespondence Ferdinanda von Saar a Marie von Ebner-Eschenbach

 • POLÁK, Vladimír: Jindřiška Meineke provdaná Teubnerová

 • GRUNDA, Blahomil: Velikonoční kraslice na Blanensku

 • PODBORSKÝ, Vladimír: Konference "Býčí skála v celoevropských kontextech"

 • NEČASOVÁ, Eva: Zpráva o činnosti Muzea Blansko v letech 1993 - 1995


V letech 1994 a 1993 sborník nebyl vydán


Sborník Muzea Blanenska 1992

 • SKUTIL, J.: Blansko v letech 1620 - 1848

 • GROLICH, V.: Průmysl v letech 1850 - 1905

 • MAREK, P.: K počátkům českého profesionálního divadla na Blanensku v 60. - 80. letech 19. století. 2. část

 • SKUTIL, J.: Zemědělství v Blansku

 • SKUTIL, J.: Kultura

 • SKUTIL, J.: Literatura a kulturní život v Blansku v letech 1850 - 1905

 • FIŠER, Z.: Sloup, Jan Soukop a František Skopalík

 • PŘIBYL, J.: Rytířská jeskyně v Moravském krasu ve světle morfotektonické a sedimentologické analýzy

 • SLEZÁK, L.: Příspěvek k ochraně závrtů v Moravském krasu

 • HASMANDA, Z.: Smutné padesátiny pustožlebské Zazděné

 • BEDNÁŘOVÁ, V.: Osud pozůstalosti MUDr. Jindřicha Wankla a PhDr. Karla Absolona

 • WANKEL, J.: Vědecká sdělení o jeskyních drobového vápence v blízkosti Blanska

 • MLATEČEK F.: Kořenec, Kořenec, na pěkné rovině

 • GAUMANNOVÁ, D.: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1991

 • GROLICH, V.: Vlastivědná ročenka 91 OA Blansko

 • KOUŘIL, F.: Dějiny Velkých Opatovic

 • BALCÁREK, P.: Kardinál František z Ditrichštejna

 • SYCHRA, A.: Žďárná a její minulost


Sborník Okresního muzea Blansko 1991

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: K nejstarším dějinám Blanska: K 850. výročí prvé právy o Blansku

 • MATYŠKOVÁ, Helena: Diplomové práce, vztahující se k CHKO Moravský kras. 6. část

 • GROLICH, Vratislav: Hospodářské podmínky průmyslového vývoje Blanska v letech 1620 - 1850

 • MAREK, Pavel: K počátkům českého profesionálního divadla na Blanensku v 60. - 80. letech 19. století

 • POLÁK, Vladimír: Kovolijecká huť v Blansku v letech 1984 - 1990

 • LACINA, Jan: Zájem o lesopark Pilské údolí stále trvá

 • SLEZÁK, Ladislav: Člověk a problémy ponorů Sloupského potoka

 • HLADKÝ, Jaroslav: Nález pozdněstředověké polozemnice v Boskovicích na Komenského ul.

 • WANKEL, Jindřich: Pravěká lebka se zpola zhojenou ránou na čele, která vznikla s největší pravděpodobností trepanací

 • BALÁK, Ivan, RNDr.: Zpráva o postupu prací v Císařské jeskyni u Ostrova

 • FORMÁNEK, J.: Ohlédnutí za 10 ročníky speleofóra


Sborník Okresního muzea Blansko 1990

 • KOPEČNÝ, Petr: Střetnutí ve Žďárné 7. 12. 1944

 • AUDY, Igor: Speleologické výzkumy Suchdolského ponorného potoka

 • WANKEL, Jindřich Kde je analogie?

 • SOUCHOPOVÁ, Věra: K rekonstrukci procesů přímé výroby železa z rud v dýmačkách

 • USTOHAL, Vladimír: Pozoruhodná dopisnice - Ježek Karel

 • MATYŠKOVÁ, Helena: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras. 5. část

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K elektrifikaci okresu Blansko

 • BALÁK, Ivan: Neživá příroda Moravského krasu

 • VÍCHA, František: Zpráva o provedeném stavebně historickém průzkumu zámku v Boskovicích

 • VARNER, David: Úvod k problematice jurských a sponokřídových sedimentů v severní části Rudické plošiny

 • PIŠKULA, Milan: Ponorná oblast Sloupska ve světle nových objevů v Amatérské jeskyni

 • MUSIL, František: Sloupské vintoky, jeden z bodů pro řešení vazeb podzemních systémů Sloupského potoka

 • HEBELKA, Jiří: Nové objevy ve skleněných dómech v Punkevních jeskyních

 • ŠTELCL, Otakar: 110 let Eliščiny jeskyně


Regionální sborník okresu Blansko 1989

 • J. Formánek: K průběhu združstevňování zemědělství na okresech Blansko a Boskovice v letech 1949 -1960

 • F. Musil, M. Plaček, R. Procházka: Hrad Rumberk a příslušné léno

 • J. Přibyl: 20 let Amatérské jeskyně

 • M. Kovařík, I. Soukup, J. Zahrádka: Saprobiologie tekoucích vod na území CHKO Moravský kras

 • J. Kux: Banderovci v regionu Blanenska

 • K. Smutná: Ke vzniku podniku Minerva v Boskovicích

 • V. Polák: Osudy Stanislava Rolínka ajeho díla

 • V. Souchopová: Počátky slovanského hutnictví železa u nás

 • A. Štrof: Sídlištní plocha u Jabloňan

 • J. Demek: 10 let činnosti České speleologické společnosti

 • O. Štelcl: 80. výročí jeskyní Punkevních a Kateřinské

 • I. Balák: Eniodis - quo vadis?

 • J. Vašátko: Jeskyně Moravského krasu a jejich biota

 • J. Jurníček, J. Zima, M. Kovařík: Hraboš mokřadní na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu

 • T. Pavlíček: Poznámky k fauně brouků na Hádech u Brna

 • J. Wankel: Drobnější zprávy II. (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • J. Karabaček: Údajný slovanský kult Apise v jeskyni Býčí skála (V. Grolich, J. Urban)

 • J. Wankel: Drobnější zprávy m. (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • V. Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1988

 • J. Hladký:: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko

 • H. Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras, 4. část

 • V. Grolich: Vlastivědná ročenka 88 OA Blansko

 • V. Polák: Bibliografie okresu Blansko

 • J. Demek: Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně

 • O. Štelcl: Zpravodaj CHKO Moravský kras

 • P. Šafránek: Verše o Moravském krasu a jeho okolí

 • L. Slezák: RNDr. Otakar Štelcl, CSc.

 • V. Polák: Vojtěchu Žampachovi k šedesátce

 • J. Přibyl: In memoriam

 • L. Slezák: Za Jaroslavem Fadrnou

 • L. Štefka: Odešel Miroslav Jabůrek


Regionální sborník okresu Blansko 1988

 • Vladimír Polák: Soudní spis K. Terrer a spol.

 • Antonín Štrof: Archeologický výzkum jeskyně Koňská jáma v Suchém žlebu

 • Vladinúr Ustohal: Pohlednice a Moravský kras

 • Antonín Buček, Jan Lacina: Kostra ekologické stability okresu Blansko

 • Ivan Balák: Krasové jevy severní části Rudické plošiny v Moravském krasu

 • Ant. Věžník: Vývoj počtu pracovních sil v zemědělství na okrese Blansko

 • Petr Kopečný: K situaci na severní hranici boskovického okresu na podzim 1938

 • Vladimír Polák: J. Jakubec - mistr kovolijec

 • Otakar Štelcl: Perspektivy rozvoje areálu Skalní mlýn v CHKO Moravský kras

 • Jan Himmel: Ponorné vody Hostěnického potoka a jejich vztah k Ochozské jeskyni

 • Věra Bednářová: K záhadě obrazového doprovodu k Wanklovým Bilder

 • J. Wankel: Nález lidských kostí v jeskyni Býčí skále (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • Vladinúr Ustohal: Automobil z Adamova

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1987

 • Jiří Formánek: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1987

 • Helena Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras

 • Lenka Polová: Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod

 • Karel Stránský: Den starého hutnictví železa

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 87 OA Blansko

 • Vratislav Grolich: Křtiny a okolí. Historie a současnost

 • Karel Stánský: Přehled dějin Moravy

 • Vratislav Grolich: Dějiny Adamovských železáren a strojíren

 • Věra Souchopová: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

 • Vladinúr Labounek, Leoš Štefka: Vzpomínka na Slavomíra Juránka

 • Jiří Gaiser: ln memoriam RNDr. Zdeňky Bauerové

 • Vladinúr Polák: Za Milanem Hradilem


Regionální sborník okresu Blansko 1987

 • Josef Bartoš: Nad vlastivědnými časopisy

 • Jitka Peigerová: Počátky sbírkotvorných snah boskovického muzea

 • Antonín Štrof: Hradisko u Velkých Opatovic

 • Jan Lacina, Jaroslav Roušer: Stručný nástin bioty okresu Blansko

 • Ilja Melkus: Výzkumy životnosti tradiční lidové kultury na okrese Blansko

 • Ladislav Soldán: Do samoty, ale i k lidem a krajině

 • Vladimír Polák: Antonín Stejskal. K nedožitým osmdesátinám

 • Pavel Šafránek: Památková péče okresu Blansko v období sedmé pětiletky

 • Leoš Vašek: Biskupská kolonizace na střední Svitavě

 • Rudolf Rozkošný, Zdeněk Šeda: Hády u Brna jako významné stanoviště stepní flóry a fauny

 • Miroslav Kovařík, Andrzej Tyc: Hydrochemické výzkumy v CHKO Moravský kras

 • Dušan Hypr: V podzemí Lopače

 • Jiří Hebelka: Předběžné výsledky barvicí zkoušky v Divokém dómu v Punkevních jeskyních

 • Věra Bednářová: Wanklova pracovní metoda v jeho korespondenci

 • J. Wankel: O současnosti člověka s mamutem a o výsledcích nálezu v jeskyni Býčí skála na Moravě (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1986

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1986

 • Helena Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras

 • Leoš Štefka: 30 let CHKO Moravský kras - odborný seminář

 • Jiří Mikulka: Žijeme jejich odkazem

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 86 OA Blansko

 • František Šalé: Literární místopis okresu Blansko

 • Vratislav Grolich: Hudební slovník okresu Blansko

 • Pavel Šafránek: Koho dal náš okres divadlu

 • Vladimír Polák: Cestami odboje

 • Dagmar Baumannová: Za Aloisem Roudným

 • Gymnázium Blansko: Za Cyrilem Němcem


Regionální sborník okresu Blansko 1986

 • Miloš Trapl: Odraz vlivu politických stran ve výsledcích parlamentních voleb na bývalém okrese Boskovice v letech 1907 - 1946

 • Vladimír Polák: Na cestě k založení KSČ na Blanensku a Boskovicku

 • Vratislav Grolich: Výtvarní umělci v historii blanenské umělecké litiny

 • Emil Bartoň, Michal Piškula: Vyřešení problému podzemního toku Jedovnického potoka

 • Ludmila Vaněčková: Květena Moravského krasu (stručný přehled)

 • Antonín Štrof: Železářská sídliště u Jabloňan

 • K. Geislerová, L. Seitl, J. Svoboda, H. Svobodová: Záchranný výzkum před Kateřinskou jeskyní

 • Drahoslav Říčný, Jan Přibyl: Speleoterapie v Moravském krasu

 • Vladimír Ustohal: Moravský kras v poštovních ceninách

 • Stanislav Plachý, Otakar Štelcl, Zdeněk Komár: Výsledky měření dceřiných produktů Ra v tur. přístupných jeskyních Mor. krasu

 • Igor Audy, Dušan Hypr: Překvapivé speleologické objevy na Suchdolsku

 • Jindřich Wankel: Velevážená redakce Archivu pro antropologii

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1985

 • Dagmar Baumannová: Kronika ve vztahu k dokumentaci současnosti

 • V. Absolonová, V. Bednářová, V. Grolich, J. Urban: Bibliografie dr. Jindřicha Wankla

 • V. Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1985

 • Josef Weigel, Lenka Lotreková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras - 1. část

 • Dagmar Baumannová: Za Lubomírem Kuchařem

 • Igor Audy: Vzpomínka

 • Jiří Formánek: Odešel promovaný geolog Pavel Glozar

 • Vratislav Grolich: Moravský kras. Skripta. Blansko 1984

 • Otakar Štelcl: Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějších objevů, Blansko 1984

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 85 Okresního archivu Blansko

 • František Šalé: Boskovice v obrazech


Regionální sborník okresu Blansko 1985

 • Vladimír Polák: Interbrigadista z Lysic

 • Ilja Melkus: Podomácká krejčovská výroba na Boskovicku

 • Věra Souchopová, Jindřich Král, Karel Čípek, Karel Stránský: Experimentální tavby v rekonstrukcích vestavěných dýmaček z období Velké Moravy

 • Otakar Štelc: Historie zpřístupňování jeskyní v Moravském krasu

 • Miroslav Kovaří'k: Chránění a vzácní obratlovci v CHKO Moravský kras

 • Jiří Formánek: Ke vzniku Okresního národního výboru v Boskovicích v roce 1945

 • Petr Kopečný: Použití magnetometrie při nálezu ukrytých zbraní z roku 1939 v Třebětíně

 • Jana Brychtová: Ohlas vzniku Maďarské a Slovenské republiky rad v Blansku

 • Jan Polák: Blanensko ve skladatelské a publikační činnosti Zdeňka Zouhara po r. 1972

 • Rudolf Procházka, Miroslav Plaček: Hrad v Doubravici nad Svitavou a jeho feudální državy

 • František Šalé: Dokumentace období výstavby socialismu

 • Ladislav Slezák: Problémy ochrany výplní podzemních krasových jevů na území CHKO Moravský kras

 • Miloslav Janíček: Perspektivy rozvoje organizace Moravský kras

 • Miroslav Kubeš, Josef Weigl: Moravský kras a Česká speleologická společnost

 • Zdeněk Kožnárek: Metody krasové hydrologie a jejich aplikace v Moravském krasu

 • Pavel Glozar: Sportovní horolezecká činnost v CHKO Moravský kras

 • Evžen Wohlgemuth: Stručná limnologická charakteristika zatopeného kamenolomu

 • Antonín Štrof: Seminář o halštatském nálezu v Býčí skále

 • Karel Valoch: Vzpomínka na prof. dr. Karla Absolona

 • František Šalé: 25 let muzea

 • Dagmar Baumannová: Soutěž kronikářů

 • Milan Hradil: Blanensko úspěšně v celostátní soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu

 • Leoš Štefka: Naučná stezka Macocha

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1984

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumu na okrese Blansko v r. 1984

 • František Šalé: V muzeu se nestárne

 • Věra Souchopová: K významnému životnímu jubileu soudruha Jindřicha Glosera

 • Franišek Šalé: Komunista Ludvík Vojtěch

 • Vojtěch Žampach: Se smrtí v týlu

 • Jindřich Wankel: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

 • Vladimír Polák: Miloš, Marta a Jan

 • František Šalé: Vznik a vývoj JZD na okrese Blansko

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansko 1983

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansko 1984

 • Vladimír Polák: Vlastivědná mapa okresu Blansko, Blansko 1983

 • Pavel Šafránek: Nová expozice olomučanské keramiky

 • Věra Souchopová: Expozice železářské výroby v Josefově u Adamova


Regionální sborník okresu Blansko 1984

 • Lubomír Slezák: Socialistická přestavba zemědělství a její odraz v historiografii

 • Petr Kopečný: K problematice pronikání partyzánských oddílů Jermak a dr. M. Tyrš na Blanensko a Boskovicko v roce 1944

 • Věra Souchopová: Výsledky komplexního průzkumu metalurgických stařin na Blanensku

 • Antonín Štrof: Pravěké osídlení Hradiska u Svitávky

 • Otakar Štelcl: Významné speleologické jubileum v Moravském krasu

 • Leoš Štefka: Vybrané problémy ochrany Moravského krasu

 • Josef Bezděk: Okres Blansko a regionální dějiny

 • Antonín Věžník: K problematice koncentrace JZD na okrese Blansko

 • Cyril Němec: Blanensko Národnímu divadlu

 • Vladimír Polák: Kovolijecká huť v Blansku v letech 1974 - 1983

 • Petr Chalupa: Pracovištní okrsky v rámci okresu Blansko

 • Jaromír Musil: Těžba železných rud v 18. a 19. století ve střední části blanenského prolomu

 • Pavel Glozar: Rudická propast - nová nejhlubší propast v Moravském krasu

 • Miloslav Janíček: Výměna stavidel v podzemí Moravského krasu

 • Pavel Glozar: Speleologický průzkum ..Srnčí jeskyně" v Moravském krasu

 • Miroslav Kučera: K některým problémům kulturně výchovné činnosti organizací působících v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Dagmar Baumannová: Metodika kronikářství na okrese Blansko

 • Vladimír Polák: Sto let knihovny v Blansku

 • Miroslav Janíček: 25. výročí založení organizace Moravský kras a 50. výročí zahájení vodní plavby

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v letech 1982 - 1983

 • Vladimír Polák: Blanensko památce Jana Kunce

 • Jana Brychtová: Ještě k tvůrcům blanenské litiny

 • František Šalé: Patří staré noviny do sběru?

 • František Čípek: Semínář o partyzánském hnutí

 • Václav Kocman: K významnému životnímu jubileu soudruha Josefa Bezděka

 • Milan Hradil: Nestárnoucí historik Blanenska

 • Pavel Šafránek: Emíl Hejl sedmdesátiletý

 • Stanislav Opatřil: Oldřich Blažek - socialistický myslitel (Cyril Němec)

 • Josef Sedlák: Drválovice za německé okupace (Petr Kopečný)

 • Petr Kopečný, Vlastimil Schildberger: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou (Dagmar Baumannová)

 • František Čípek, Alois Šmatera: Po trasách protifašistického odboje na okrese Blansko (Pavla Kapcárová)

 • Milena Flodrová, Blažena Galasovská: Seznam ulic města Brna (Jan Skutil)

 • Bohumír Smutný: Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku (Jana Brychtová)

 • Vladimír Polák: Takový je to kraj. (Ladislav Soldán)

 • Památník Otakara Kubína v Boskovicích (Jiří Peiger)


Sborník Okresního musea v Blansku 1981-1982

 • J. Skutil: Úloha Československých státních lesů a statků při realizaci zemědělských dekretů a nařízení po roce 1945 na okrese Blansko

 • Bl. Jančálková: Benger synové, tovární výroba pleteného zboží, Letovice 1932 - 1949

 • V. Souchopová, K. Stránský: Rekonstrukce technologických pochodů přímé výroby železa z rud pokusnými tavbami v malých šachtových pecích

 • J. Musil: Těžba železných rud v 18. a 19. stol. v katastru obcí Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko)

 • J. Musil: Antropogenně geomorfologická metoda výzkumu pozůstatků hlubinného hornictví

 • R. Procházka: K některým problémům dějin Boskovic a Boskovicka v době předhusitské a husitské

 • V. Grolich, J. Skutil: Náhrobní desky v Boskovicích

 • V. Bednářová: Tři historické problémy Moravského krasu: rybníky na Holštejně, husitství, Mánesovy kresby

 • V. Grolich: Židé v Lomnici

 • S. Juránek: Živočišná výroba a životní prostředí Moravského krasu

 • J. Zoufalý, D. Hypr: Hydrogeologické poměry jeskyně Vintoky v Moravském krasu

 • J. Pelíšek: Granulometrie miocénních a pliocénních sedimentů v Moravském krasu

 • J. Pelíšek: Fosilní pedosedimenty v trhlině vápenců Moravského krasu (ČSSR)

 • J. Wankel: Blansko a Adamov (V. Grolich, J. Urban)

 • J. Wankel: Ochozská jeskyně (V. Grolich, J. Urban)

 • Wankel a Weitenweber: Sdělení o vylíčení velkolepé podzemní jeskyně nově nalezené roku 1862 u Němčic na Moravě (V. Grolich, J. Urban)

 • Richard Polanský osmdesátníkem

 • František Křenek

 • Dva německé výbory ze staré literatury

 • Sociologická struktura povídky 15. století

 • O jménech v literárním díle

 • Přehled muzejních akcí v roce 1981


Sborník Okresního musea v Blansku 1980

 • B. Smutný: Účast blanenských železáren na průmyslové revoluci ve lnářském průmyslu na Trutnovsku

 • V. Grolich: Dělnické hnutí na okresech Blansko, Kunštát a Boskovice v letech 1886 - 1905 na stránkách Rovnosti

 • J. Brychtová: Sklad blanenských železáren v Brně

 • P. Chalupa: Sídelní a demografická charakteristika města Blanska

 • J. Skutil: Význam Drahanské vrchoviny v rámci toponomastického a historicko-archeologického výzkumu

 • J. Skutil: Literatura faktu z muzea a archivu

 • V. Souchopová: Objev hutnických dílen z 8. století n.l. na Olomučansku

 • Sl. Juránek: Vliv rostlinné výroby na životní prostředí v Moravském krasu

 • A. Hrabětová, Uhrová: Hloh (Crataegus L.) v Moravském krasu

 • L. Slezák: Fosilní estavelly v Moravském krasu

 • D. Hypr: Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu

 • J. Brychtová: Mariánská huť zdrojem malířovy inspirace

 • Zd. Mejzlík: K Sáňkovým zápisům v kronice rudické školy

 • J. Skutil: Životní zastavení

 • Památce prof. dr. Skutila

 • Vladimír Polák: Památce spisovatele O. Břeňka

 • Fr. Skřivánek: Dějiny speleologie na území ČSSR

 • Přehled muzejních akcí v roce 1980


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1979

 • J. Skutil: Vyvlastnění velkostatků Černá Hora a Líšeň po roce 1945

 • Bl. Jančálková: Nástin dějin firmy K. & R. Ježek v Blansku do roku 1945

 • J. Skutil: Z počátků družstevního závodu Hlubna v Březině

 • P. Chalupa: Geografická inercie na příkladu strojírenských podniků v Blansku

 • J. Pernes: Kniesovo muzeum Moravského krasu ve Sloupě

 • J. Brychtová: Tvůrci umělecké litiny 19. století

 • J. Skutil - V. Grolich: Renesanční lapidarium rodiny Drnovských v Rájci-Jestřebí a v Šoproni [MLR)

 • V. Bednářová: K upřesnění sporných údajů o pobytu Jos. Mánesa v Blansku

 • E. Maděra: K pozůstalosti poručíka Fr. Slámy

 • Fr. Mlateček: Maloplošná chráněná území okresu Blansko

 • L. Vaněčková: Úvaha nad změnami porostů v oblasti Moravského krasu

 • Sl. Juránek: Vliv zemědělství na přírodní prostředí

 • J. Urban: Mezinárodní symposium k dějinám speleologie

 • V. Grolich: K nedožitým 80. narozeninám ing. Fr. Kohna

 • Přehled muzejních akcí v roce 1979


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1978

 • Jana Brychtová: Z historie kolektivních smluv

 • Ivan Štarha: Pernštejnské železárny v 17. století

 • Věra Souchopová: Velkomoravská hutnická dílna v polesí Olomučany

 • Radomír Pleiner: Rozbor vzorku železa z doby hradištní z huti u Olomučan

 • Karel Ludikovský - V. Souchopová: Extenzívní hutnické centrum v Sudicích na Malé Hané

 • V. Hašek - T. B. Horák - Fr. Obr: Uplatnění přírodovědných metod při archeologickém výzkumu hutního střediska v Sudicích

 • Dagmar Baumannová: Kronikář a současnost

 • Jan Skutil: Z Ječmínkovy říše K. Bufkové-Wanklové a jejích pokračovatelů

 • František Mlateček: Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • VI. Hašek - St. Mayer - Př. Ryšavý: Některé výsledky geofyzikálních prací předpolí Koňského spádu v Moravském krasu

 • Otakar Štelcl: Výsledky likvidace flóry kolem svítidel v turisticky přístupných jeskyních Moravského krasu

 • Wankeliana: j. Wankel, Pravěký lov na Moravě


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1976-77

 • Jana Brychtová: Divadelní odbor spolku Dělnický dům v Blansku

 • Jiří Peiger: Cesta muzea (k dějinám muzea v Boskovicích)

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná literatura Boskovicka v letech 1947-1971

 • Karel Ludikovský: Výsledky výzkumu keltské osady v trati Na pískách u Bořitova v roce 1975

 • Ilja Melkus: Expozice tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově

 • Evžen Eberhard: Dvacet le Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Fr. Grüll - Lud. Vaněčková: Ohrozí plevelné druhy přirozená společenstva rostlin Moravského krasu?

 • Literatura k článku L. Vaněčková - F. Grüll: Vzpomínka na významné botaniky Moravského krasu.

 • L. Slezák: Kontrolní sklíčka jako jeden ze způsobů pasivní ochrany veřejnosti přístupných jeskyni v Moravském krasu

 • Jan Skutil: Moravský regionalista Jan Tenora

 • Jana Brychtová: Malíř blanenských železáren

 • V. Grolich, J. Urban, J. Wankel: Pravěké tavírny a kovárny železa na Moravě


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1974-75

 • František Kohn: Příspěvek k historii průmyslového vývoje na Blanensku

 • Jana Brychtová: Některé pohledy na sociální postavení dělnictva v blanenských železárnách

 • Antonín Pakr: Z historie akciové společnosti Moravský kras

 • Vratislav Gralich: Toponyma a mikrotoponyma na katastru Obce Olomučany

 • Vladimir Palák: Dopisy Karoliny Meineke

 • Rudolf Burkhardt: O historické těžbě železných ,rud v Moravském krasu

 • Věra Bednářová: O kresbách holštejnské hradní skály

 • Vladimir Hašek-Stanislav Mayer: Příspěvek k uplatněni geofyziky při archeologickém výzkumu železářských peci na Blanensku

 • Dagmar Šaurová: Pokračování výzkumu zaniklého Vilémova

 • Boris Novotný - Věra Souchopová: Záchranný výzkum středověké osady u Černé Hory

 • Věra Souchopová - Antonín Štrof: Mladolužické nálezy u Bořitova

 • Karel Ludikovský: Keltská sídliště v Bořitově, okres Blansko

 • Karel Ludikovský - Věra Souchopová: Keltská kovolitecká šperkařská dílna v Bořitově (okres Blansko)

 • Věra Souchopová: Nález kosterních reliktů v Lipůvce, okres Blansko

 • Rudolf Burkhardt: Příspěvek ke geologickým poměrům Macochy a jeskyní v jejím předpolí

 • Rudolf Burkhardt - Dušan Hypr: Speleologický a geologický charakter Rudického propadání

 • Miloš Princ: Výzkum sekundární minerální výplně a fyzikálně chemických parametrů prostředí jeskyní v Moravském krasu

 • Vratislav Grolich: 20 let speleologického kroužku Závodního klubu ROH Adast Adamov

 • Ladislav Slezák: Jak dál se záchrannou službou ve speleologii?

 • Zdeněk Mejzlik: K rozšířeni a genezi jurských geod ve střední části Moravského krasu

 • Antanin Konětopský: Bioindikace znečištění ovzduší Pustého žlebu (Moravský kras)

 • Pavel Samuel: Novodobé určení hloubky propasti Macocha

 • Vratislav Grolich: Příspěvek k hydrografii ponorného Jedovnického potoka v Moravském krasu

 • Ladislav Slezák: Závrt č 4 v lesní trati Hedvábná a jeho vztah k podzemní Punkvě

 • Vratislav Grolich: Araukarity na Blanensku

 • Jan Skutil: Křtinské údolí Martina Alexandra Vigsia

 • Ludmila Vaněčková;František Griill: Vzpomínka na významné botaniky Moravského krasu

 • Jan Skutil: Jan Knies (1860-1937)

 • Jan Skutil: Vztah dr. Věry Bednářové k Moravskému krasu

 • Bibliografie dr. Věry Bednářové

 • Vratislav Grolich: Za RNDr. Rudolfem Burkhardtem


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1973

 • R. Burkhardt: Moravský kras za 2. světové války

 • R. Cendelín - L. Slezák: Nově objevy v propasti U obrázku v severní části Pustého žlebu v Moravském krasu

 • V. Gregor: K problému Sloupského potoka v Moravském krasu

 • R. Burkhardt: Vývoj projektu řešení problému Jedovnického potoka

 • A. Knětopský: Květena Moravského krasu z hlediska fytogeografického

 • Z. Smrž - A. Štrof: Příspěvek k poznání halštatských hradišť v oblasti Boskovické brázdy

 • D. Šaurová: Zaniklá středověká ves Vilémov na úpatí Drahanské vysočiny

 • K. Ludikovský: poznatky z další výzkumné sezóny na keltském sídlišti v Bořitově, okr. Blansko

 • V. Souchopová: Nález hutnické dílny v Olomučanech na Blanensku

 • E. Opravil. Dřevěné uhlí ze slovanských železáren na Blanensku

 • K. Stránský: Mysterium halštatského prstenu z jeskyně Býčí skály

 • J. Skutil: Příspěvky Brandlovy Knihy pro každého Moravana k moravským krasům a k historii železářství

 • F. Kohn: O starých výrobcích blanenských železáren

 • V. Grolich: Blanenská umělecká litina

 • V. Polák: Kovolijecká huť v Blansku

 • V. Grolich: XVIII. kapitola Hertodova spisu Tartaro mastix Morarviae

 • J. Skutil: Jana Ferdinanda Hertoda z Todtenfeldu Tartaro mastix Moraviae

 • V. Grolich: Obraz zemědělských poměrů vesnice Šošůvky v toponymech a mikrotoponymech

 • J. Wankel: Pravěké starožitnosti v moravských jeskyních (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • R. Burkhardt: Odešel Vojtěch Nejezchleb


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1972

 • Rudolf Burkhardt: Studie o vývoji podzemních toků Punkvy

 • Josef Slačík: Studium fotoluminiscence v některých v jeskyních Moravského krasu

 • Ludmila Vaněčková, František Grüll: Botanický význam Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Emanuel Opravil: Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu některých jeskyní Suchého žlebu v Moravském krasu

 • Vojtěch Gregor: Horolezectví v Moravském krasu

 • Karel Ludikovský, Věra Souchopová: Nové sídliště z doby prvních zemědělců a pozdního období keltského panství v Bořitově, okres Blansko

 • Rostislav Vermouzek: Zmizelá ves Starý Rašov

 • František Adámek: Archeologický příspěvek k dějinám hradu Blanska

 • Dagmar Šaurová: Po stopách zaniklých řemesel

 • Jana Brychtová: Příspěvek k historii Výrobního družstva železářů v Blansku

 • František Kohn: Energetické využití Svitavy a Punkvy v Blansku

 • Věra Bednářová: Zamyšlení nad královničkami

 • Vladimír Polák: Rekviem lásky

 • František Kohn: Blanensko ve válečném roce 1866

 • Jan Skutil: Kapitola z archeologického deníku mého otce z roku 1919

 • Jindřich Wankel: Bronzový býček z jeskyně Býčí skála (přel. Vratislav Grolich a Jiří Urban)


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1971

 • Antonín Pakr: Padesáté výročí prvního pokusu o znárodnění Moravského krasu

 • Rudolf Burkhardt: Geologická stavba a vývoj jeskyně Býčí skály

 • Ladislav Slezák: Dnešní problémy vodní plavby v Punkevních jeskyních jako výsledek působení technických zásahů do hydrografie vývěrové části Punkvy

 • Rudolf Burkhardt: Excentrika a typy krápníkové výzdoby v Ochozské jeskyni

 • Josef Slačík: Příspěvek k fotoluminiscenci vápenců a kalcitů Moravského krasu

 • Jaroslav Raušer: K otázce původu jeskynní zvířeny

 • Josef Skutil: Přehled osteologických faunistických nálezů z jeskyní Moravského krasu a z jiných moravských jeskyň

 • L. Vaněčková, Jar. Vašátko: Předběžná zpráva o výzkumu geobiocenos propasti Macocha

 • Otakar Stelcl, Vlad. Panoš: Seznam jeskyní Pustého žlebu a Sloupského údolí v Moravském krasu

 • Věra Souchopová: Pozůstatky železářské výroby v lesní trati "U nové školky" na Olomučansku

 • Dagmar Šaurová: Vilémov: zaniklá středověká ves

 • František Kohn: Výroba smaltované litiny, zejména koupacích van v blanenských železárnách

 • Vratislav Grolich: Francisova turbina jako musejní exponát

 • Jana Brychtová: 70 let průmyslové železniční dráhy n. p. ČKD Blansko

 • Ivan Štarha: Výrobní družstvo železářů v Blansku v letech 1939-1942

 • Jan Skutil: Absolonův Moravský kras

 • Ivan Štarha: Miloš Kreps: Železářství na Žďársku

 • K článku O. Brůži: Periodizace počátečního vývoje salmovských železáren v Blansku

 • Jan Skutil: Památce ředitelského rady Antonína Bočka


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1970

 • A. B. Král: Zapomínaná architektura

 • Vratislav Grolich: Liechtensteinská huť v Josefově - 1. reservace technické památky v Československu

 • Vladimír Polák: Karel Teubner

 • Věra Souchopová: Výsledky výzkumu hutnické dílny v Padouchu u Josefova

 • František Kohn: Výroba parních strojů v blanenských železárnách v 19. století

 • Jan Skutil: Wanklovy Bilder

 • Věra Bednářóvá: Vztah Blanska k cizině v 19. stol.

 • Vladimír Polák: Karel Ludvík svobodný pán z Reichenbachu

 • Josef SkutiI: Příspěvky k historii Moravských krasů

 • Jaroslav Raušer: Vodní zvířena Moravského krasu

 • Ladislav Slezák: Jeskyně 13-C u Holštejna, klíč k podzemnímu problému Punkvy

 • R. Burkhardt - R. Nesrsta: Radiotechnika ve speleologii a speleogeologii

 • R. Burkhardt - R. Nesrsta: Luminiscenční jevy u krápníků

 • Jaroslav Zelfk: Malíř Moravského krasu. K 80. narozeninám J. Š. Malečka

 • Jaroslav Kanyza: Vzpomínka na dr. Jas. Skutila

 • R. Burkhardt: In memoriam Milana Šlechty - ing. Marko Zahradníčka


Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1969

 • Vratislav Grolich: Slavnostní otevření musea

 • Vratislav Grolich: 10 let Okresního vlastivědného musea

 • Jaroslav Zelík: Z historie musejní rady

 • Musejní statut

 • Josef Skutil: Fr. Sartori o Moravském krasu 1807, 1810 a 1814

 • Jan Skutil: Předwanklovské dějiny Moravského krasu (Zpráva o neukončené rukopisné práci)

 • Rudolf Burkhardt: 50 let od objevu Nové Býčí skály

 • František Kohn: 40 let obtokového tunelu na Macoše

 • Vladimír Doupovec: Návrh ochranného pásma chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Věra Souchopová: Stopy železářské výroby z rané doby středověké v Olomučanech a na Blanensku

 • Jaroslav Vašátko, Ludmila Vaněčková: Příspěvek k biogeograf1i. Moravského krasu

 • Ludmila Vaněčková: O rostlinstvu Moravského krasu

 • Věra Souchopová: Památky průmyslové výroby na Blanensku

 • Přehled musejních akcí

 • Publikační činnost musea