REGIONALIA

Vyhledávání v regionální literatuře blanenska a brněnska


Sborník muzea Blansko

Sborník vydává kolektiv pracovníků blanenského muzea od roku 1969. Název toho periodika se v průběhu let několikrát změnil díky administrativními nařízením, změně zřizovatele apod.

 

Sborník Muzea Blanenska 2020

 • Ladislav Slezák: Velké otazníky nad perspektivami podzemních vod v Moravském

 • Ladislav Slezák: Poslední cesta Hostěnického potoka do Kamenného

 • Ladislav Slezák: Martin Kříž a Moravský kras

 • Vladimír Šebeček: Po stopách dávné vraždy aneb záhadná smrt hajného Šenka

 • Ivo Štelcl: Masarykův dóm – 100 let od objevu

 • Ladislav Slezák: I králové skrývají svá tajemství. Na památku jednoho z velkých speleologů Moravského krasu

 • František John: Zvony rodu Haubiců v Lysicích, Sebranicích a Drnovicích

 • Michal Schuster: Varhanní virtuos a skladatel B. A. Wiedermann a Malá Haná

 • Jiří Kučera: Vladimír Skoták – křížová cesta blanenského hraničáře

 • Blahomil Grunda – Jitka Ševčíková: Cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu

 • Luděk Půlpitel: Lyžařský můstek na Hořicích

 • Luděk Půlpitel: Školní léta na měšťance v Blansku (1948–1952)

 • Petr Sychra: Sloučení Rájce nad Svitavou a Jestřebí

 • Vzpomínka na pana Miroslava Starychu

 • Zemřel doc. Ing. Blahomil Grunda, CSc.

 • Rok 2020 v Muzeu Blanenska

Sborník Muzea Blanenska 2019

 • Ladislav Slezák: Pokus o interpretaci výskytu tzv. „Velké anomálie“ nad Ochozskou jeskyní

 • Ladislav Slezák: Kde vzniká podzemní Říčka, nejkratší ponorná řeka Moravského krasu

 • Ivo Štelcl: O totálním nasazení Jožky Brouška

 • Valerie Absolonová: Blanenská léta Med. Dr. Jindřicha Wankla. Kritický pohled do soukromého života, 1968

 • Stanislav Vohryzek: Nižší šlechta na Boskovicku a její sídla

 • Petr Sychra: Funerální památky rodu Salm-Reifferscheidt-Raitz: Rodinný hřbitůvek ve Sloupě a zámecká kaple v Rájci-Jestřebí

 • Petr Sychra: Biskup František Xaver Salm-Reifferscheidt

 • Jiří Vymětalík: Nález zakládací listiny hasičky v Brťově-Jenči

 • Matěj Ott: Stanislav Haška – rodák z Jestřebí a zločinec z povolání

 • Blahomil Grunda: Časopis JISKRA a oddíl JUNÁKA v Blansku

 • Blahomil Grunda: Pedagog Stanislav Opatřil

 • Luděk Půlpitel: 100 let Kaplanovy turbíny

 • Antonín Petlach: Vzpomínání na život v uplynulých letech.

Sborník Muzea Blanenska 2018

 • SLEZÁK, Ladislav: Výzkum paleosystému jeskyně Pekárny je téměř u konce, průzkum může začít

 • SLEZÁK, Ladislav: Aloisova štola, dosud zcela nevyužitá nabídka prezentace historie dolování železných rud v oblasti Rudice a Olomučan

 • SYCHRA, Petr; VALÍČKOVÁ, Božena: Výpustek maloval Runk aneb autorství obrazu jeskyně Výpustek odhaleno

 • SYCHRA, Petr: Josef Kovářík - učitel a folklorista

 • SCHUSTER, Michal: Ruští váleční zajatci V Borotíně (okr. Blansko) v letech 1917 - 1918

 • KUČERA, Jiří: Poslední plavba Karla Zřídkaveselého, Jeden zapomenutý příběh z časů Velké války

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Legionář, zlatokop, lékař - příběh doktora Habance z Olešnice

 • OTT, Matěj: Protektorátní četnictvo ve strážní službě na železnicích na příkladu politického okresu Boskovice

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Co a jak se slavilo? Proměny svátků a památných dnů v průběhu století

 • ŠEJNOHA, Jaroslav: Erich Roučka - moravský Edison

 • OTT, Matěj: Četnictvo na Boskovicku a Blanensku

 • MALACH, Roman: Odraz první světové války na život na boskovickém venkově

 • ZAJÍČEK, Petr: 100 let, rok po roce v Moravském krasu

 • KOVÁŘOVÁ, Božena: Pomníky padlým v 1. světové válce v Blansku

 • KUČERA, Jiří: Blansko na přelomu tisíciletí

Sborník Muzea Blanenska 2017

 • GREGOR, Vojtěch A.: Mladé tektonické pohyby a jejich vliv na utváření Moravského krasu

 • SLEZÁK, Ladislav: Co odhaluje horní etáž Západního lomu V Mokré

 • ŠTELCL, Ivo: Správa Moravského krasu v poválečných letech

 • GOLEC, Martin: Předwankelovský vědecký zájem o Křtinské údolí

 • ZAJÍČEK, Petr: Průkopníci mapování jeskyní v Moravském krasu

 • KOSTRHUN, Petr: Tajemství Macochy: První zvukový film o speleologii

 • SLEZÁK, Ladislav: Použití georadaru ROTEG při vyhledávání jeskyní v jižní části Moravského krasu

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Kdo byli první páni z Boskovic

 • OTT, Matěj: Četnictvo v okrese Boskovice v letech 1938 - 1939

 • SYCHRA, Petr: Ladislav Ryšavý - učitel, kulturní činitel, kronikář a překladatel

 • KUČERA, Jiří: Jan Kunc: Víc, než jen tvář muže z kamenné busty

 • PŮLPITEL, Luděk: Po stopách vodních elektráren na řece Punkvě

 • VARNER, David: Kachlová kamna z jedovnické kamnárny

Sborník Muzea Blansko 2016

 • SLEZÁK, Ladislav: Historie těžby vápenců od doby vyhlášení CHKO Moravský kras

 • GREGOR, Vojtěch A.: Z historie průzkumu propasti Macocha

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek ke studiu o ukončení jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu

 • SKOUPÝ, Arnošt: Problémy počátků vsi Svatá Kateřina

 • VAŠEK, Leoš: Počátky rytířského rodu Boleslavských z Rittersteinu

 • SCHUSTER, Michal: František Nechuta Trávníček (1814-1901) - z moravského Borotína do Spojených států amerických

 • GRUNDA, Blahomil: F. T. Bratránek, rodák jedovnický

 • VŠETIČKA, František: Lvovské podněty

 • GRUNDA, Blahomil: Kapelník Libor Grunt

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Eliška Wanklová, rozená Šímová (rodiče a sourozenci) (1832-1903)

 • SYCHRA, Petr: Strojírna starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta v Doubravici nad Svitavou

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Dálková silnice Žďár-Olešnice-Boskovice-Prostějov

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Svobodné volby 1990

 • PETLACH, Antonín: Projektant vodních elektráren

 • KOMÍNKOVÁ, Pavlína: Přehled akcí, které se v muzeu v roce 2016 udály

 • SYCHRA, Petr: Odešel Břetislav Tříska

Sborník Muzea Blansko 2015

 • MIKEŠ, David; HAVLÍK Jiří; GREGOR, A., Vojtěch: Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015

 • SLEZÁK, L.; CENDELÍN, L.; POKORNÝ, J.: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižní části Moravského krasu

 • HAVEL, Hugo; HARNA, Igor: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historii průzkumu Moravského krasu

 • ŠTELCL, Ivo: Spory o Macochu

 • ZAJÍČEK, Petr: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

 • PETLACH, Antonín: Přečerpávací vodní elektrárna Markersbach, Německo – bývalá NDR

 • ČELADÍN, Jindřích: Richard Kauffungen a jeho socha císaře Josefa II.

 • ŠIMÍČEK, Bohumil: Jak kdysi tekla řeka Svitava

 • ODEHNAL, Karel: Franz Alexander Heber a Černá Hora

 • SYNEK, Karel: Z historie letovických řemesel a živností

 • SYCHRA, Petr: Rájec nad Svitavou městysem a městem

 • VARNER, David: Příspěvek k historii rodinné cihelny Chlupových ve Spešově

 • Co zajímavého se v Muzeu Blansko událo během v roce 2015

 • Ctihodný biskup, hádavá knížata a neznámý kanovník aneb krátké zastavení nad jedním z blanenských výročí

 • Před 150 lety se narodil malíř Vojtěch Páral

 • Odešel Josef Krabička

Sborník Muzea Blansko 2014

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k problematice hydrogeologie severního a hlavně západního okraje Babické plošiny v Moravském krasu

 • GREGOR, Vojtěch A.: Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále

 • KOUDELKA, Milan: Jediný příspěvek starohraběte Salma k Moravskému krasu

 • GOLEC, Martin: Identifikace osoby Alfonse Zlamala

 • VÍTÁMVÁS, Petr: Listopad 89 na Boskovicku, Generální stávka a zakládání místních Občanských fór

 • VAŠEK, Leoš: Jak Johannes Fürst obsluhoval pány i kmány

 • GRUNDA, Blahomil: Mor v Boskovicích, v Blansku a Vilémovicích v roce 1715

 • ŠIMÍČEK, Bohuslav: Lhotecký mlýn v historii

 • SYCHRA, Petr: Veteránský spolek císaře Maxmiliána I. z Mexika v Rájci

 • HOFFAN, Petr: Poštovní autobusová doprava v Moravském krasu

 • VARNER, David: Liechtensteinské památníky na Blanensku

 • SYNEK, Karel: Anička Tichá-Prášková a Letovice

 • SYNEK, Karel: Před 150 lety byla založena Občanská záložna v Letovicích

 • NICKELLI, Jiří Jaroš: Fotografie říšské vojenské svatby Salmů a Schoellerů v Rájci 1944 - nevyvratitelné doklady kolaborace se 3. říší

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2014

 • VARNER, David: Nová expozice historického cihlářství v Senetářově

 • Jana Brychtová - 70 let

 • Jiří Jaroš Nickelli - 65 let

 • Před 120 lety se narodil akademický malíř Jan Daněk

 • Dvojí výročí Vladimíra Poláka

 • Zemřel Jan Blahoslav Vladík

 • Vzpomínka na Vladimíra Gardavského

 • Jubileum Miroslava Starychy

 • Vzpomínáme na bratra Milana Henzla

 • Vzpomínka na ředitele knihovny

 • 85. páté narozeniny Miloslava Krejsy

 • Pět let od úmrtí autora modelu Macochy

Sborník Muzea Blansko 2013

 • POJSL, M: Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním procesu u západních Slovanů

 • JANOVÁ, J.: Velehradská cyrilometodějská milénia ve druhé polovině 19. století

 • SLEZÁK, L.: Příspěvek k problematice hydrogeologie východní části Babické plošiny a přilehlého území

 • GREGOR, V. A.: Komíny a vyšší jeskynní patra v Nové Býčí skále, Moravský kras

 • GREGOR, V. A.: Komíny a vyšší jeskynní patra v Rudickém propadání, Moravský kras

 • ŠTENCL, I.: Elektrické osvětlení Sloupsko-šošůvských jeskyní před 90 lety

 • KOUDELKA, M.: Johann Mayer a jeho popis Moravského krasu

 • KONEČNÁ, S.: K výkladu místního jména Jestřebí

 • VAŠEK, L.: Doklady výroby dřevěného uhlí v lese u Ráječka

 • ODEHNAL. K.: Josef Mrázek, umělec a vlastenec

 • MALÝ, L., VARNER, D.: Obří vejce pod novým hradem

 • SYCHRA, P.: Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Molemburk

 • JANDA, T., ODEHNAL, K.: Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň na Blanensku

 • JANDA, T., ODEHNAL, K.: Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň na Boskovicku

 • NICKELLI, J. J.: Otázka domácího vězení Hugo Salma v letech 1945-1946 aneb Opak věrnosti ČSR je zrada ČSR

 • NEČASOVÁ, E.: Muzeum v roce 2013

 • LESOVÁ, P.: Krajinská průmyslová a hospodářská výstava v Blansku v roce 2013

 • KOUDELKA, M.: Osmdesáté výročí vodní cesty do Punkevních jeskyní

Sborník Muzea Blansko 2012

 • SLEZÁK, Ladislav: Člověk a Moravský kras průhledem věků

 • GRUNDA, Blahomil: Byla v Ráječku vojenská nemocnice?

 • GRUNDA, Blahomil: Vídeňský profesor léčil v Lažánkách choleru

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Obecní dům v Blansku

 • SYNEK, Karel: Lázně Andělka

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Průběžná dálnice Vídeň- Vratislav na Boskovicku

 • VARNER, David: Havárie letounu CS-199 u Kotvrdovic dne 16.4.1954

 • GREGOR, Vojtěch A.: Nová Býčí skála a Stará štola - pohled do nitra aktivního zlomu

 • GREGOR, Vojtěch A.: Historie a vývoj horolezectví v Moravském krasu

 • ŠTELCL, Ivo: Akciová společnost Moravský kras

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Kamenní svědkové časů minulých aneb nové nálezy památných kamenů na Blanensku

 • VAŠEK, Leoš: Duchovní projekt svaté krajiny na rájeckém panství podle Karla Ludvíka z Rogendorfu

 • HOLAS, Ivo: Veteránské spolky na Blanensku a Boskovicku a jejich dekorace

 • GRUNDA, Blahomil: Hrabě Hugo František Salm a neštovice

Sborník Muzea Blansko 2011

 • SLEZÁK, Ladislav: Chodba Hadice, jeden z klíčů geneze Ochozské jeskyně

 • VAŠEK, Leoš: Ze života černohorských sládků v 17.-19. století

 • HOLAS, Ivo: Z historie pošty – poštovní stanice na Lipůvce a Zlaté studni u Sebranic

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Průběžná dálnice Vídeň – Vratislav na Blanensku

 • POKORNÝ, Josef; KOUDELKA, Milan: Výroční zpráva o činnosti Spolku německých turistů - skupiny pro jesk. výzkum za rok 1912

 • ŠTELCL, Ivo: K historii útulny u Macochy

 • NOVOTNÁ, Markéta: Osudy pomníků Josefa II. na území okresu Tachov

 • KUČERA, JiřÍ: Treviranus – báječný muž na dýmajících parostrojích

 • SYCHRA, Petr: Antonín Luňáček, řídící učitel v Rájci nad Svitavou aneb Obraz venkovského učitele přelomu 19. a 20. Století

 • VARNER, David; POŘÍZEK, Jiří: Příspěvek k historii jedovnické kamnárny

 • PŮLPITEL, Luděk: RAG – zbraň pro Atlantický val z blanenských strojíren

 • ODEHNAL, Karel: Smírčí kameny v Bukovici a Rohozci

 • OLDŘICH, Lubomír: Jan Oldřich, křetínská oběť heydrichiády

 • NICKELLI, Jiří Jaroš: Muzeum Halladayovy turbíny Ruprechtov: předběžný koncept projektu

 • ČELADÍN, Jindřich: Venuše Medicejská

 • SYNEK, Karel: Před 60 lety zemřel Karel Červinka, první ředitel Školy měšťanské v Letovicích

 • ČELADÍN, Jindřich: Rudolf Hlavica (5. 4. 1897 - 3. 6. 1971)

 • ČEPOVÁ, Lenka: Životní jubileum Arny Juračkové

 • GRUNDA, Blahomil: Za MVDr. Janem Ladislavem Cetkovským

 • ČELADÍN, Jindřich: Zdeněk Zouhar (1927-2011)

Sborník Muzea Blansko 2010

 • JOHN, František: Od gotiky k renesanci. Zvony Haubiců ve Velkých Opatovicích, Jevíčku a Letovicích

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrografii Křtinského potoka

 • HOLAS, Ivo: Robert hrozínka, sběratel a hostinský z Obůrky

 • VAŠEK, Leoš: Vivit post funera virtus. Lapidárium v zámeckém sklepení v Lysicích, historické souvislosti a okolnosti jeho vzniku

 • GRUNDA, Blahomil: Ještě k Josefu Čechovi

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Blanenské tiskárny

 • GRUNDA, Blahomil: Časopis Blanenský školák

 • ŠTELCL, Ivo: První elektrické osvětlení Kateřinské jeskyně

 • ŠTELCL, Ivo: Jeskyně Kůlna před 65 roky

 • BOJDA, Miroslav: Pomník v Lovětíně

 • VARNER, David: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků, část 2: Voděrady, Vranov

 • KOUDELKA, Milan: Štíhlá Ema z blanenského muzea

 • ČELADÍN, Jindřich; LESOVÁ, Pavlína: Slavné keramické dílny Blanenska

Sborník Muzea Blansko 2009

 • NEČASOVÁ, Eva: 50 let muzea v blanenském zámku

 • VAŠEK, Leoš: Pohřby v Rájci a v Doubravici nad Svitavou

 • GRUNDA, Blahomil: Cholera na Blanensku v 19. století

 • HOLAS, Ivo: Ubytování vojáků v Újezdě u Černé Hory v druhé polovině 19. století

 • SYCHRA, Petr: 160 let železniční trati Brno - Česká Třebová

 • BOJDA, Miroslav: Ještě k bombardování Blanska v dubnu 1945

 • VARNER, David: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků, část 1: Ostrov u Macochy, Holštejn, Vilémovice

 • ŠTELCL, Ivo: Odvodňovací tunel v Punkevních jeskyních z let 1928 -  1929

 • SLEZÁK, Ladislav: Závrty okrajového údolí Ve Skrejšnách u Křtin

 • PLCH, Josef: Nález nejstarší pečeti Spešova

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2009

 • SVOBODA, Vladimír: K jedné historické nepřesnosti u Císařské jeskyně

 • STARYCHA, Miroslav: Výstava elektrických přístrojů vyráběných v regionu od roku 1900

 • STARYCHA, Miroslav: Obnovena velkolepá socha Milana Rastislava Štefánika

 • ČELADÍN, Jindřich: Výročí - Rudolf Hájek

Sborník Muzea Blansko 2008

 • GRUNDA, Blahomil: Občanský rod Klíma v Rudici a na Klepačově

 • VARNER, David; TŘÍSKA, Břetislav: Plánovaná zbrojní továrna v Jestřebí

 • VAŠEK, Leoš: Kresby kostela v Rájci nad Svitavou z roku 1843 - po stopách moravského působení J. Ranzmayra

 • NEČASOVÁ, Eva: Zpráva o činnosti muzea Blansko v roce 2008

 • NEČASOVÁ, Eva: Dny umění nevidomých na Moravě slaví v Blansku 10. výročí

 • STARYCHA, Miroslav: Nový památník Karoliny Meineke rozené von Linsingen u kostela sv. Martina v Blansku

 • SLEZÁK, Ladislav: Co odkryla povodeň ve Sloupu roku 2006

 • STARYCHA, Miroslav: Kniha o Erichu Roučkovi získala zvláštní cenu v Národní soutěži muzeí GLORIA MUSEALIS 2007  

 • SYCHRA, Petr: Cyril Metoděj Hrazdíra

 • KOUDELKA, Milan: 150. výročí úmrtí J. V. Radeckého z Radče  

 • STARYCHA, Miroslav: In memoriam Josefa Musila

 • HOLAS, Ivo: Kulturní soutěž Národního souručenství v Blansku v roce 1941-1942 a sbírka pověstí B. Kuchaře, odborného učitele z Blanska

 • ČELADÍN, Jindřich: Prof. Ing. Josef Kožoušek

 • NEČASOVÁ, Eva: Zdeněk Klíma, ruský legionář

 • NEČASOVÁ, Eva: Metoděj Klimeš, italský legionář

 • KOUDELKA, Milan: Eduard Matyáš, ruský legionář

 • ŠTĚRBÁČKOVÁ, Dagmar: Vojtěch Říha, francouzský legionář

 • NEČASOVÁ, Eva: Jaroslav Parma

 • ČELADÍN, Jindřich: Osudy figurálních plastik z katalogů blanenské umělecké litiny

 • SEDLÁŘOVÁ, Jitka: Starohrabě Hugo Franz Salm (1776-1836) a počátky blanenské umělecké litiny

 • JUŘÁK, Petr: Fotografický katalog výrobků frýdlantské umělecké litiny ze druhé poloviny 19. století

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Koncernový (státní) podnik ČKD Blansko 1981-1990

 • HUČKA, Jan: Některé litinové památky v západních Čechách

 • LABOUTKOVÁ, Irena: Komárovská umělecká litina ve sbírce Národního technického muzea v Praze

 • GRUNDA, Blahomil: Soukromá německá škola v Blansku

 • JELÍNEK, Milan: Život a dílo profesora Františka Trávníčka: (k 120 . výročí jeho narození)

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Italové v blanenském závodě firmy Strojírny a. s., dříve Breitfeld Daněk v letech 1915-1919

 • NEČASOVÁ, Eva: Zborov - brána ke svobodě, putovní výstava Muzea Blansko

 • SKOŘEPA, Hynek: Příroda města Boskovic a jejich nejbližšího okolí

 • SLEZÁK, Ladislav: Paleogenetická pozice jeskyně Výpustek v povodí Křtinského potoka

Sborník Muzea Blansko 2007

 • GRUNDA, Blahomil: O rodu Kocman v obci Rudice (genealogická studie občanského rodu)

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Josef Mánes a Letovice

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 2007

 • ČELADÍN, Jindřich: Světelský oltář

 • SYNEK, Karel: Vzpomínka na Huberta Lamplotu

 • JAROŠ, Jiří: Sté výročí narození mlynářského technologa Vojtěcha Půlpitla

 • PÁRAL, Bohuslav: Projev na vzpomínkové slavnosti k 90. výročí bitvy u Zborova

 • STEHLÍK, Jiří: Několik myšlenek o profesoru Zdeňku Zouharovi jako poselství

 • ČELADÍN, Jindřich: Václav Royt

 • HOLAS, Ivo: Hájovny a myslivna rájeckého a černohorského panství v Závisti u Černé Hory

 • ČELADÍN, Jindřich: Vzpomínka na Vratislava Grolicha

 • PODBORSKÝ, Vladimír: Význam Jindřicha Wankla pro moravskou archeologii

 • KALÁBKOVÁ, Pavlína: Muzejní archeologické práce Jindřicha Wakla a jeho rodiny v Olomouci

 • SKOŘEPA, Hynek: Nelehké mládí sirotka Karla Absolona

 • KOSTRHUN, Petr: Třetí expedice karla Absolona na dno Macochy v roce 1905 v rukopisném deníku učitele Aloise Krále

 • OLIVA, Martin: Snahy a prohry prof. Karla Absolona za II. světové války

 • NOVOTNÝ, Gustav: Bakešovi v Blansku

 • SEDLÁČKOVÁ, Simona: Opatrovnice Karla Absolona - Lucie Bakešová

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1971-1980: (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 70. letech 20. století)

 • BEČKOVÁ, Jana: Osovští z Doubravice: Náhrobní kameny na vnitřním nádvoří třebíčského zámku.

 • LESOVÁ, Pavlína: Válečné výzkumy aneb Nad jednou kronikou

 • GROLICH, Vratislav: Ing. Hermann Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarsk

 • SLEZÁK, Ladislav: Malý pohled do historie zaniklých jeskyňářských "stanic" v Moravském krasu

 • GRUNDA, Blahomil: Památník ženského pěveckého kroužku v Blansku

 • STARYCHA, Miroslav: Utajená návštěva v Metře Blansko roku 1964

Sborník Muzea Blansko 2006

 • VAŠEK, Leoš: Historie zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie v Rájci nad Svitavou

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Míla z letovického zámku hraběnky jen hrála

 • HODER, Karel: Měřicí přístroje a elektronika

 • JANČÍK, Vladimír: Pamětní deska MUDr. Jaroslava Bakeše

 • LESOVÁ, Pavlína: Ferdinand Ludwig Adam von Saar

 • LESOVÁ, Pavlína: Karel Jaroslav Maška

 • ČELADÍN, Jindřich: Hrabě Moritz Vetter z Lilie

 • STARYCHA, Miroslav: Erich Roučka - zakladatel oboru elektrické měřicí a regulační techniky

 • ČELADÍN, Jindřich: Milada Musilová

 • ČELADÍN, Jindřich: František Kužel: (85 let)

 • ČELADÍN, Jindřich: Věra Souchopová

 • TOMEK, Prokop: Kariéra a pád ministra vnitra Rudolfa Baráka

 • STARYCHA, Miroslav: In memoriam ing. Josefa Rašky

 • JEŘÁBEK, Miroslav: Vzpomínka na paní doktorku Věru Bednářovou

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1961-1970

 • HOLAS, Ivo: U spravedlnosti, zapomenuté blanenské pomístní jméno

 • GROLICH, Vratislav: Ing. Hermann Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarska

 • GRUNDA, Blahomil: Blanenský patriot Karel Fiala

 • VARNER, David: Vojenské pozorovatelny ze 40. až 50. let na blanensku

 • SLEZÁK, Ladislav: Profesionální výzkumná skupina Moravského krasu a její historie

 • PETLACH, Antonín: Vzpomínky blanenského rodáka na půlroční působení v Ghaně v r. 1961 v rámci čs. komplexní skupiny techniků pro hydroenerg. průzkum

Sborník Muzea Blansko 2005

 • KUČERA, Jiří: Válečný rok šestašedesátý...: (prusko - rakouská válka v roce 1866 a její dopad na Blansko a okolí)

 • PŘIBYL, Viktor: Z historie lékárny Mater Dolorosa v Blansku

 • BOJDOVÁ, Ivana: Italští uprchlíci na Blanensku v průběhu 1. světové války

 • GRUNDA, Blahomil: Zieglerové v Blansku

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Hraniční kámen u potoka Křížovka

 • NEČASOVÁ, Eva: K objasnění původu tří památných kamenů v Újezdu u Černé Hory

 • GROLICH, Vratislav: Herman Bock: Jeskyně jižního Moravského Švýcarska

 • SÁŇKA, Eduard: Vojtěch Gyurkovič - zajímavá osobnost městečka Doubravice

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Stíhač RAF v blanenských slévárnách ČKD

 • SLEZÁK, Ladislav: O tom, jak "krasu král" ochránil své území: (epizoda veskrze válečná)

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Pěvkyně Naděžda Kniplová má kořeny v Kladorubech

 • STARYCHA, Miroslav: Příspěvek Společnosti pro identitu měřicí techniky do knih Studie o technice v českých zemích 1945 - 1992

 • CELÝ, Jan: 60. výročí násilně vystěhovaných občanů

 • HABEŠ, Miroslav: Jubilant Ludvík Kundera

 • STARYCHA, Miroslav: Moravský Švýcar jubilující

 • PARMA, Jaroslav: K životnímu jubileu Ing. Miroslava Habeše

 • BEZDĚK, Břetislav: Od smrti Emila Hejla uplynulo deset let

 • PARMA, Jaroslav: Opuštěné orchideje (Valerie Block - Absolonová, 20. 3. 1922 - 20. 1. 2005)

 • PARMA, Jaroslav: Nad neodevzdanou obálkou (Památce Antonína Juračky, 26. 1. 1927 - 12. 2. 2005)  

 • HOLAS, Ivo: Zájezdní hostince u císařské cesty (Myší past - hostinec v Závisti u Černé Hory)

Sborník Muzea Blansko 2004

 • HOLAS, Ivo: Moučné mlýny a mlynáři v údolí Punkvy do 1.poloviny 19.století

 • CETKOVSKÝ, Jan Ladislav: O blanenském zemědělství

 • ŠEBKOVÁ, Eva: Italští uprchlíci ve školních kronikách bývalého politického okresu Boskovice

 • ODEHNAL, Karel: Petr Bezruč a Černá Hora

 • NEČASOVÁ, Eva: Nové nálezy památných kamenů na Blanensku

 • TŘÍSKA, Břetislav: Památné kříže a kameny v katastrálním území Jestřebí, okr.Blansko

 • POLÁK, Vladimír: O mlýnu Holštejně

 • SLEZÁK, Ladislav: Vzpomínky blednou, historie upadá v zapomnění

 • SLEZÁK, Ladislav: Nepodceňujme moudrost, zkušenost a pokoru našich předků

 • KOŠŤÁL, Pavel: Kulaté výročí Wanklova muzea v Blansku

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Český dramatik odpočívá v letovické kryptě

 • VAŠEK, Leoš: Václav Sterz - černohorský mydlář, lotokolektant a purkmistr

 • ZOUHAR, Zdeněk: Jubileum pěvkyně

 • PARMA, Jaroslav: Jen několik měsíců navíc... (místo nekrologu k odchodu Mgr. Vladimíra Poláka)

 • LIKAVČANOVÁ, Lenka: Křisitel českého Brna: Životní osudy Kuneše Kunze 1846 - 1890

 • GRUNDA, Blahomil: Pamětní list z roku 1905

 • JAROŠ, Jiří: Příhradový železniční most Ježkovy továrny v Blansku: Historicko-technická studie

 • VARNER, David: Sestřelení německého bitevního letounu v blízkosti obce Olešná u Blanska

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Národní podnik ČKD Blansko 1950 - 1960

 • GREGOR, Vojtěch A.: Velká jezera na podmacošské Punkvě v Moravském krasu: Historicko-speleologický pohled

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Salmovská letní rezidence ve Sloupu

Sborník Muzea Blansko 2003

 • PIŠTĚLÁK, Josef: Úsobrno a úsobrnská provincie

 • HOLAS, Ivo: Výroba střelného prachu a prachové mlýny v údolí Punkvy

 • VAŠEK, Leoš: Papírníci z rodu Sterzů v 17. - 19. století

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Pavel (Laurenz) Merta, boskovický stavitel 18. století

 • GRUNDA, Blahomil; CETKOVSKÝ, Jan Ladislav: Městský zemědělský dvůr Blansko

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Blanenský závod národního podniku Českomoravská-Kolben-Daněk 1945 - 1949

 • CELÝ, Jan: O málo známých a dosud neobjevených zaniklých osadách na Drahanské vrchovině...

 • KOŠŤÁL, Pavel: Blanenský zámek v době starohraběte Huga Františka Salm-Reifferscheidta

 • GRUNDA, Blahomil: Jak to bylo s těmi blanenskými lípami

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Pověsti ze dna přehrady

 • KOLÁŘ, Josef: Prof. dr. Karel Absolon a majetkoprávní poměry a provoz jeskyní v Moravském krasu ve druhém až pátém desetiletí 20. století

 • SLEZÁK, Ladislav: V boji s vodou a skalami

 • JAROŠ, Jiří: Nová fakta o nacistickém zločinci Alfredu Chwatiku - Tugemannovi

 • NEČASOVÁ, Eva: Obrazy dětí rodiny Salm-Reifferscheidt

 • KOŠŤÁL, Pavel: Vzácný nález praporu veteránského spolku v Blansku z roku 1872

 • KUČERA, Alois: 75 let Sboru dobrovolných hasičů v Olešné

 • PARMA, Jaroslav: Na samém prahu devadesáti let (místo gratulace Mgr. Vladimíru Polákovi)

 • PARMA, Jaroslav: Léta krásných životů. Miroslava Jandeková-Lokšová, herečka z Klepačova, jubilantkou

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: Skromný umělec Jan Daněk

 • GROLICH, Vratislav: Jaroslav Zelík (16. 7. 1921 - 1. 5.2003). Památce vlastivědného pracovníka.

 • PARMA, Jaroslav: Zbývá už jen vzpomínání. Památce čestného občana Blanska Vladimíra Přečičovského

 • Redakční rada sborníku a zaměstnanci Muzea Blansko: In memoriam Václava Kučery

 • POLÁK, Vladimír: Milovali Moravský kras

Sborník Muzea Blansko 2002

 • HOLAS, Ivo: Výroba kamence a kamencové hutě u Obory

 • JAROŠ. JIŘÍ: Odvlečení náčelníka Sokola Doubravice do Osvětimi- zločin nacisty Alfreda Tugemana

 • DAVID, Jaroslav: Suchý nebo Píčov? (k jednomu místnímu jménu z Boskovicka)

 • PETLACH, Antonín: Přečerpávací vodní elektrárny

 • STARYCHA, Miroslav: Ing. Antonín Petlach - projektant hydrocentrál

 • NEČASOVÁ, Eva: Obrazy rodiny Bartelmusovy

 • BEDNÁŘOVÁ, Věra: Památník Dr. Karla Absolona otevřen

 • KLADIVO, Igor: Vzpomínka na blanenského učitele Bertholda Kladivu

 • POLÁK, Vladimír: Vzpomínka na Zdeňka Táborského

 • PARMA, Jaroslav: Život zasvěcený technice i kumštu

 • GRUNDA, Blahomil: Blanenské náměstí a držitelé jeho usedlostí v 19. století

 • KOŠŤÁL, Pavel: Josef Pilnáček - historik Blanenska

 • KOŠŤÁL, Pavel: Biskup z rodu Salm-Reifferscheidtů

 • ŠKÁPÍKOVÁ, Věra: K 75. narozeninám skladatele profesora Zdeňka Zouhara

 • KOŠŤÁL, Pavel: K pětasedmdesátinám prof. Karla B. Absolona

 • PARMA, Jaroslav: Pár kaménků z mozaiky vzpomínání

 • ŚIMEK, Milan: Odešel Jiří Moučka

 • KOŠŤÁL, Pavel: Hrabě Otto Serényi - poslední zemský hejtman Markrabství moravského

 • KOLÁŘ, Josef: Prof. Karel Absolon a pokus o rozřešení tajemství Punkvy v oblasti severně od Macochy otvírkou Městikáď v letech 1933 - 1934

 • JAROŠ, Jiří: Technický klenot na Drahanské vysočině: Památce PhDr. Ing. arch. Dagmar Antošové, experta technických památek

 • CELÝ, Jan: Příspěvek k dějinám obce Lipovec

 • CETKOVSKÝ, Ladislav: Palackého náměstí ve třicátých letech 20. století: podle vzpomínek tehdejších školáků

 • SLEZÁK, Ladislav: Němý svědek železnorudného dolování v Moravském krasu

 • TŘÍSKA, Břetislav: Památné kříže a kameny v Rájci a v jeho okolí

Sborník Muzea Blansko 2001

 • SADÍLEK, Jaroslav: Barokní dvůr a zámek Lamberk u Olešnice - historický přehled

 • HOLAS, Ivo: Napoleonské války, vojenská služba a tambor Josef Marek z Blanska

 • GRUNDA, Blahomil: Nejstarší katastrální mapy Blanska

 • STAŘECKÁ, Zora: Blanenský notář Rudolf Vodička a jeho doba

 • CETKOVSKÝ, Ladislav: Jak hospodařil a žil blanenský rolník před sedmdesáti lety

 • POLÁK, Vladimír: Tiskárna v jeskyni: ke stému výročí narození speleologa Cyrila Rősela - Rézla

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Sokolská jednota ČKD Blansko

 • PLCH, Josef: Jedovnická tvrz, rybníky a valy aneb laskavý čtenář promine

 • KOŠŤÁL, Pavel: Dílo Jiřího Jaroše

 • KOŠŤÁL, Pavel: Poustevnictví na Blanensku

 • ABSOLON, Karel B: Jaroslav Bakeš (chirurg, přírodovědec a filantrop)

 • JAROŠ, Jiří: Bund Deutscher Osten: Zločinecký nacistický svaz a Blanensko

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Z historie železářství na Blanensku a umělecká litina

 • STARYCHA, Miroslav: 90 let výroby elektrické měřící techniky = Devadesát let výroby elektrické měřící techniky

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrogeologii okolí Nového hradu u Adamova

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Záhadný nápis v Boskovicích

 • VAŠEK, Leoš: Jan Hof Šnorbejn z Oklic, úředník na Boskovicích

Sborník Muzea Blansko 2000

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Elias Spalholzius, humanistický básník

 • VAŠEK, Leoš: Smírčí smlouva z Tišnova

 • SKOUPÝ, Josef: Bývalý rybník ve Svaté Kateřině a druhý, také bývalý, za obcí Svatá Kateřina

 • POLÁK, Vladimír: Macocha a Punkva v poezii

 • POLÁK, Vladimír: Požár v Městikádi

 • STARYCHA: Stavební rozvoj elektrotechnické továrny Ing. Ericha Roučky

 • KOŠŤÁL, Pavel: Dílo Milana Illy

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Noví čestní občané města Blanska

 • STARYCHA, Miroslav: Sté výročí narození profesora Ing. Konstantina Raclavského

 • KRUPICA, Zdeněk: Významný dirigent Mgr. Jaroslav Svoboda osmdesátiletý

 • PLEVA, Martin: Kulturní mecenát boskovických Zástřizlovců - jeho proměny mezi renesancí a barokem

 • JAROŠ, Jiří: Oběti nacismu na Blanensku

 • JAROŠ, Jiří: Osudy českotřebovské dráhy: věnováno památce mého otce Ing. M. Jaroše, rodáka ze Zboňku na Blanensku

 • HLAVA, Miloš: Keltové v jeskyni Sklep u Vratíkova

 • SLEZÁK, Ladislav: Zaniklá Polom, velká neznámá

 • PLCH, Josef: Hledání jedovnické tvrze

 • HOLAS, Ivo: Zvon od sv. Klimenta

 • VAŠEK, Leoš: Vrchní právo v Pustiměři a Blansko jako součást jeho okruhu

Sborník Muzea Blansko 1999

 • SADÍLEK, Jaroslav: David Černohaus z Neudorfu: Pohled do života předbělohorského vladyky - vrchnostenského úředníka

 • GRUNDA, Blahomil:  Autor "Pamětního listu" z roku 1905 a jeho života běh

 • VAŠEK, Leoš: Kroužek hudebníků Ráječko 1924

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Dějiny blanenského muzejnictví od roku 1854 do současnosti

 • JAROŠ, Jiří: Závažné omyly publikované o technickém unikátu v Ruprechtově

 • STARYCHA, Miroslav: Nová expozice elektrických měřicích přístrojů v Muzeu Blansko

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1999

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Vladimír Polák

 • PŘEČIČOVSKÝ, Vladimír: Vladimír Přečičovský devadesátiletý

 • GRUNDA, Blahomil: Miroslav Starycha sedmdesátiletý

 • VAŠEK, Leoš: Vladyka Fridrich Velešovský z Velešova a na dvoře ve Žďáře

 • VAŠEK, Leoš: Přehled sládků černohorského pivovaru v 16. a 19. století 

 • JAROŠ, Jiří: Elektrárny na Blanensku v prvním roce republiky

 • SLEZÁK, Ladislav: Příspěvek k hydrogeologii rokle Zrcadla u Lažánek

 • HLAVA, Miloš: Laténské sídliště z období plochých kelstských pohřebišť (LT B-C1) na Malé Hané

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav, Boskovice: Krysař a děti z Hameln na Moravě?

 • ABSOLON, Karel: Carl Ludwig Reichenbach (1788 - 1869)

 • NEČASOVÁ, Eva: Emanuel Jeřábek, letovický legionář

Sborník Muzea Blansko 1998

 • VANĚK, Pavel: K zabezpečení přestárlých příslušníků rodiny v 16. a 17. století na poddanských usedlostech

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Příspěvek k dějinám papíren v Blansku

 • GRUNDA, Blahomil: Nástin historie městské knihovny Blansko: K otevření Knihovny města Blansko na Rožmitálově ulici

 • KUMR, Václav: Památce Jaromíra Wágnera (1933-1995) - literárního historika

 • BRYCHTOVÁ, Jana: Dlouholetá výrobní tradice

 • STARYCHA, Miroslav: Ustavena nová Společnost pro identitu měřící techniky - SPRIMT

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1998: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • VAŠEK, Leoš: Půdorys Nového hradu z roku 1703

 • VAŠEK, Leoš: Pověrečné postavy a jejich výskyt na Blanensku

 • HOLAS, Ivo: Z historie veteránských spolků v Rájci a Blansku

 • STARYCHA, Miroslav: Roučkovy multimetry a samočinné regulátory pro parní kotle

 • STARYCHA, Miroslav: Roučkovy kotle pro ústřední vytápění budov

 • JAROŠ, Jiří: Vítr vane z Olešnice

 • NEČASOVÁ, Eva: Epigrafické památky rytířů Žalkovských, držitelů Blanska v letech 1568 - 1615

 • REIBL, Přemysl: Příspěvek k otázce vzniku synagogy v Boskovicích

Sborník Muzea Blansko 1997

 • VAŠEK, Leoš: Historicko-geografické aspekty územního rozsahu tzv. nářečí horského typu

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století: Nová expozice v Muzeu Blansko

 • NEČASOVÁ, Eva: K. B. Absolon hostem v Blansku

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1997: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • POLÁK, Vladimír: K Sedmdesátce jeskyňáře Jana Baláka

 • STEHLÍK, Jiří: Skladatel Zdeněk Zouhar: K 70. výročí narození

 • POLÁK, Vladimír: Padesáté výročí odhalení pomníku bitvy u Zborova

 • POLÁK, Vladimír: Mé vzpomínky na TDK: Karel Tunál Divíšek

 • SADÍLEK, Jaroslav: Gotická tvrz v Drnovicích

 • FIŠERA, Zdeněk: Jeskynní hrad v Rytířské jeskyni

 • VANĚK, Pavel: Výbavy synů a dcer na vsích boskovického panství v letech 1575 - 1651 ve světle pozemkových knih

 • STARYCHA, Miroslav: Medaile a vyznamenání Ericha Roučky

 • GRUNDA, Blahomil: Roučkův model krevního oběhu

 • HLAVA, Miloš: Dva starší keltské nálezy z Boskovicka
  BRÁNSKÝ, Jaroslav: Blanensko v lyrice Ferdinanda von Saar

 • HLAVA, Miloš: Zprávy a recenze

Sborník Muzea Blansko 1996

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Obecná problematika regionalismu v německé historiografii

 • POLÁK, František: Bibliografie o Carolina von Linsingen-Meineke

 • GRUNDA, Blahomil: Roučkův americký deník

 • NEČASOVÁ, Eva: Muzeum v roce 1996: vědeckovýzkumná, dokumentační, sbírkotvorná a metodická činnost

 • POLÁK, František: Příspěvek ke 120. výročí narození K. Absolona

 • POLÁK, František: TKD, legenda za života i po smrti

 • VAŠEK, Leoš: K některým problémům vlastivědné práce na Blanensku

 • STARYCHA, Miroslav: Významný český elektrotechnik ing. Jindřich Bozděch

 • SOLDÁN, Ladislav: Překladatel Jan Hudec: Molenburk 6.10.1856 - Praha 24.4.1940

 • CULEK, Jaroslav: Přibyslavice (zaniklá ves)

 • SADÍLEK, Jaroslav: Hrádky a tvrze okresu Blansko - stručný přehled

 • URBAN, Vilém: Příspěvek k interpretaci znaku města Blanska

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Z historie hrdelního soudu v Doubravice

 • NEČASOVÁ, Eva: Epigrafické památky města Blanska

Sborník Muzea Blansko 1995

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: Pojem regionu, podstata region. dějin, jejich místo v hist. procesu, metodologie a metodika zkoumání

 • POLÁK, Vladimír: Za Emilem Hejlem

 • GROLICH, Vratislav: Průmysl v Blansku v letech 1905 - 1945

 • GRUNDA, Blahomil: Vynikající technik a podnikatel (Roučka Erich)

 • NEČASOVÁ, Eva: Příspěvky k dějinám textilní továrny v Letovicích

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Z korespondence Ferdinanda von Saar a Marie von Ebner-Eschenbach

 • POLÁK, Vladimír: Jindřiška Meineke provdaná Teubnerová

 • GRUNDA, Blahomil: Velikonoční kraslice na Blanensku

 • PODBORSKÝ, Vladimír: Konference "Býčí skála v celoevropských kontextech"

 • NEČASOVÁ, Eva: Zpráva o činnosti Muzea Blansko v letech 1993 - 1995

V letech 1994 a 1993 sborník nebyl vydán

Sborník Muzea Blanenska 1992

 • SKUTIL, J.: Blansko v letech 1620 - 1848

 • GROLICH, V.: Průmysl v letech 1850 - 1905

 • MAREK, P.: K počátkům českého profesionálního divadla na Blanensku v 60. - 80. letech 19. století. 2. část

 • SKUTIL, J.: Zemědělství v Blansku

 • SKUTIL, J.: Kultura

 • SKUTIL, J.: Literatura a kulturní život v Blansku v letech 1850 - 1905

 • FIŠER, Z.: Sloup, Jan Soukop a František Skopalík

 • PŘIBYL, J.: Rytířská jeskyně v Moravském krasu ve světle morfotektonické a sedimentologické analýzy

 • SLEZÁK, L.: Příspěvek k ochraně závrtů v Moravském krasu

 • HASMANDA, Z.: Smutné padesátiny pustožlebské Zazděné

 • BEDNÁŘOVÁ, V.: Osud pozůstalosti MUDr. Jindřicha Wankla a PhDr. Karla Absolona

 • WANKEL, J.: Vědecká sdělení o jeskyních drobového vápence v blízkosti Blanska

 • MLATEČEK F.: Kořenec, Kořenec, na pěkné rovině

 • GAUMANNOVÁ, D.: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1991

 • GROLICH, V.: Vlastivědná ročenka 91 OA Blansko

 • KOUŘIL, F.: Dějiny Velkých Opatovic

 • BALCÁREK, P.: Kardinál František z Ditrichštejna

 • SYCHRA, A.: Žďárná a její minulost

Sborník Okresního muzea Blansko 1991

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: K nejstarším dějinám Blanska: K 850. výročí prvé právy o Blansku

 • MATYŠKOVÁ, Helena: Diplomové práce, vztahující se k CHKO Moravský kras. 6. část

 • GROLICH, Vratislav: Hospodářské podmínky průmyslového vývoje Blanska v letech 1620 - 1850

 • MAREK, Pavel: K počátkům českého profesionálního divadla na Blanensku v 60. - 80. letech 19. století

 • POLÁK, Vladimír: Kovolijecká huť v Blansku v letech 1984 - 1990

 • LACINA, Jan: Zájem o lesopark Pilské údolí stále trvá

 • SLEZÁK, Ladislav: Člověk a problémy ponorů Sloupského potoka

 • HLADKÝ, Jaroslav: Nález pozdněstředověké polozemnice v Boskovicích na Komenského ul.

 • WANKEL, Jindřich: Pravěká lebka se zpola zhojenou ránou na čele, která vznikla s největší pravděpodobností trepanací

 • BALÁK, Ivan, RNDr.: Zpráva o postupu prací v Císařské jeskyni u Ostrova

 • FORMÁNEK, J.: Ohlédnutí za 10 ročníky speleofóra

Sborník Okresního muzea Blansko 1990

 • KOPEČNÝ, Petr: Střetnutí ve Žďárné 7. 12. 1944

 • AUDY, Igor: Speleologické výzkumy Suchdolského ponorného potoka

 • WANKEL, Jindřich Kde je analogie?

 • SOUCHOPOVÁ, Věra: K rekonstrukci procesů přímé výroby železa z rud v dýmačkách

 • USTOHAL, Vladimír: Pozoruhodná dopisnice - Ježek Karel

 • MATYŠKOVÁ, Helena: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras. 5. část

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K elektrifikaci okresu Blansko

 • BALÁK, Ivan: Neživá příroda Moravského krasu

 • VÍCHA, František: Zpráva o provedeném stavebně historickém průzkumu zámku v Boskovicích

 • VARNER, David: Úvod k problematice jurských a spodnokřídových sedimentů v severní části Rudické plošiny

 • PIŠKULA, Milan: Ponorná oblast Sloupska ve světle nových objevů v Amatérské jeskyni

 • MUSIL, František: Sloupské vintoky, jeden z bodů pro řešení vazeb podzemních systémů Sloupského potoka

 • HEBELKA, Jiří: Nové objevy ve skleněných dómech v Punkevních jeskyních

 • ŠTELCL, Otakar: 110 let Eliščiny jeskyně

Regionální sborník okresu Blansko 1989

 • J. Formánek: K průběhu združstevňování zemědělství na okresech Blansko a Boskovice v letech 1949 -1960

 • F. Musil, M. Plaček, R. Procházka: Hrad Rumberk a příslušné léno

 • J. Přibyl: 20 let Amatérské jeskyně

 • M. Kovařík, I. Soukup, J. Zahrádka: Saprobiologie tekoucích vod na území CHKO Moravský kras

 • J. Kux: Banderovci v regionu Blanenska

 • K. Smutná: Ke vzniku podniku Minerva v Boskovicích

 • V. Polák: Osudy Stanislava Rolínka ajeho díla

 • V. Souchopová: Počátky slovanského hutnictví železa u nás

 • A. Štrof: Sídlištní plocha u Jabloňan

 • J. Demek: 10 let činnosti České speleologické společnosti

 • O. Štelcl: 80. výročí jeskyní Punkevních a Kateřinské

 • I. Balák: Eniodis - quo vadis?

 • J. Vašátko: Jeskyně Moravského krasu a jejich biota

 • J. Jurníček, J. Zima, M. Kovařík: Hraboš mokřadní na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu

 • T. Pavlíček: Poznámky k fauně brouků na Hádech u Brna

 • J. Wankel: Drobnější zprávy II. (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • J. Karabaček: Údajný slovanský kult Apise v jeskyni Býčí skála (V. Grolich, J. Urban)

 • J. Wankel: Drobnější zprávy m. (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • V. Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1988

 • J. Hladký:: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko

 • H. Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras, 4. část

 • V. Grolich: Vlastivědná ročenka 88 OA Blansko

 • V. Polák: Bibliografie okresu Blansko

 • J. Demek: Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně

 • O. Štelcl: Zpravodaj CHKO Moravský kras

 • P. Šafránek: Verše o Moravském krasu a jeho okolí

 • L. Slezák: RNDr. Otakar Štelcl, CSc.

 • V. Polák: Vojtěchu Žampachovi k šedesátce

 • J. Přibyl: In memoriam

 • L. Slezák: Za Jaroslavem Fadrnou

 • L. Štefka: Odešel Miroslav Jabůrek

Regionální sborník okresu Blansko 1988

 • Vladimír Polák: Soudní spis K. Terrer a spol.

 • Antonín Štrof: Archeologický výzkum jeskyně Koňská jáma v Suchém žlebu

 • Vladinúr Ustohal: Pohlednice a Moravský kras

 • Antonín Buček, Jan Lacina: Kostra ekologické stability okresu Blansko

 • Ivan Balák: Krasové jevy severní části Rudické plošiny v Moravském krasu

 • Ant. Věžník: Vývoj počtu pracovních sil v zemědělství na okrese Blansko

 • Petr Kopečný: K situaci na severní hranici boskovického okresu na podzim 1938

 • Vladimír Polák: J. Jakubec - mistr kovolijec

 • Otakar Štelcl: Perspektivy rozvoje areálu Skalní mlýn v CHKO Moravský kras

 • Jan Himmel: Ponorné vody Hostěnického potoka a jejich vztah k Ochozské jeskyni

 • Věra Bednářová: K záhadě obrazového doprovodu k Wanklovým Bilder

 • J. Wankel: Nález lidských kostí v jeskyni Býčí skále (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • Vladinúr Ustohal: Automobil z Adamova

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1987

 • Jiří Formánek: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1987

 • Helena Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras

 • Lenka Polová: Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod

 • Karel Stránský: Den starého hutnictví železa

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 87 OA Blansko

 • Vratislav Grolich: Křtiny a okolí. Historie a současnost

 • Karel Stánský: Přehled dějin Moravy

 • Vratislav Grolich: Dějiny Adamovských železáren a strojíren

 • Věra Souchopová: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

 • Vladinúr Labounek, Leoš Štefka: Vzpomínka na Slavomíra Juránka

 • Jiří Gaiser: ln memoriam RNDr. Zdeňky Bauerové

 • Vladinúr Polák: Za Milanem Hradilem

Regionální sborník okresu Blansko 1987

 • Josef Bartoš: Nad vlastivědnými časopisy

 • Jitka Peigerová: Počátky sbírkotvorných snah boskovického muzea

 • Antonín Štrof: Hradisko u Velkých Opatovic

 • Jan Lacina, Jaroslav Roušer: Stručný nástin bioty okresu Blansko

 • Ilja Melkus: Výzkumy životnosti tradiční lidové kultury na okrese Blansko

 • Ladislav Soldán: Do samoty, ale i k lidem a krajině

 • Vladimír Polák: Antonín Stejskal. K nedožitým osmdesátinám

 • Pavel Šafránek: Památková péče okresu Blansko v období sedmé pětiletky

 • Leoš Vašek: Biskupská kolonizace na střední Svitavě

 • Rudolf Rozkošný, Zdeněk Šeda: Hády u Brna jako významné stanoviště stepní flóry a fauny

 • Miroslav Kovařík, Andrzej Tyc: Hydrochemické výzkumy v CHKO Moravský kras

 • Dušan Hypr: V podzemí Lopače

 • Jiří Hebelka: Předběžné výsledky barvicí zkoušky v Divokém dómu v Punkevních jeskyních

 • Věra Bednářová: Wanklova pracovní metoda v jeho korespondenci

 • J. Wankel: O současnosti člověka s mamutem a o výsledcích nálezu v jeskyni Býčí skála na Moravě (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1986

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1986

 • Helena Matyšková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras

 • Leoš Štefka: 30 let CHKO Moravský kras - odborný seminář

 • Jiří Mikulka: Žijeme jejich odkazem

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 86 OA Blansko

 • František Šalé: Literární místopis okresu Blansko

 • Vratislav Grolich: Hudební slovník okresu Blansko

 • Pavel Šafránek: Koho dal náš okres divadlu

 • Vladimír Polák: Cestami odboje

 • Dagmar Baumannová: Za Aloisem Roudným

 • Gymnázium Blansko: Za Cyrilem Němcem

Regionální sborník okresu Blansko 1986

 • Miloš Trapl: Odraz vlivu politických stran ve výsledcích parlamentních voleb na bývalém okrese Boskovice v letech 1907 - 1946

 • Vladimír Polák: Na cestě k založení KSČ na Blanensku a Boskovicku

 • Vratislav Grolich: Výtvarní umělci v historii blanenské umělecké litiny

 • Emil Bartoň, Michal Piškula: Vyřešení problému podzemního toku Jedovnického potoka

 • Ludmila Vaněčková: Květena Moravského krasu (stručný přehled)

 • Antonín Štrof: Železářská sídliště u Jabloňan

 • K. Geislerová, L. Seitl, J. Svoboda, H. Svobodová: Záchranný výzkum před Kateřinskou jeskyní

 • Drahoslav Říčný, Jan Přibyl: Speleoterapie v Moravském krasu

 • Vladimír Ustohal: Moravský kras v poštovních ceninách

 • Stanislav Plachý, Otakar Štelcl, Zdeněk Komár: Výsledky měření dceřiných produktů Ra v tur. přístupných jeskyních Mor. krasu

 • Igor Audy, Dušan Hypr: Překvapivé speleologické objevy na Suchdolsku

 • Jindřich Wankel: Velevážená redakce Archivu pro antropologii

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumů na okrese Blansko v r. 1985

 • Dagmar Baumannová: Kronika ve vztahu k dokumentaci současnosti

 • V. Absolonová, V. Bednářová, V. Grolich, J. Urban: Bibliografie dr. Jindřicha Wankla

 • V. Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1985

 • Josef Weigel, Lenka Lotreková: Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras - 1. část

 • Dagmar Baumannová: Za Lubomírem Kuchařem

 • Igor Audy: Vzpomínka

 • Jiří Formánek: Odešel promovaný geolog Pavel Glozar

 • Vratislav Grolich: Moravský kras. Skripta. Blansko 1984

 • Otakar Štelcl: Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějších objevů, Blansko 1984

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka 85 Okresního archivu Blansko

 • František Šalé: Boskovice v obrazech

Regionální sborník okresu Blansko 1985

 • Vladimír Polák: Interbrigadista z Lysic

 • Ilja Melkus: Podomácká krejčovská výroba na Boskovicku

 • Věra Souchopová, Jindřich Král, Karel Čípek, Karel Stránský: Experimentální tavby v rekonstrukcích vestavěných dýmaček z období Velké Moravy

 • Otakar Štelc: Historie zpřístupňování jeskyní v Moravském krasu

 • Miroslav Kovaří'k: Chránění a vzácní obratlovci v CHKO Moravský kras

 • Jiří Formánek: Ke vzniku Okresního národního výboru v Boskovicích v roce 1945

 • Petr Kopečný: Použití magnetometrie při nálezu ukrytých zbraní z roku 1939 v Třebětíně

 • Jana Brychtová: Ohlas vzniku Maďarské a Slovenské republiky rad v Blansku

 • Jan Polák: Blanensko ve skladatelské a publikační činnosti Zdeňka Zouhara po r. 1972

 • Rudolf Procházka, Miroslav Plaček: Hrad v Doubravici nad Svitavou a jeho feudální državy

 • František Šalé: Dokumentace období výstavby socialismu

 • Ladislav Slezák: Problémy ochrany výplní podzemních krasových jevů na území CHKO Moravský kras

 • Miloslav Janíček: Perspektivy rozvoje organizace Moravský kras

 • Miroslav Kubeš, Josef Weigl: Moravský kras a Česká speleologická společnost

 • Zdeněk Kožnárek: Metody krasové hydrologie a jejich aplikace v Moravském krasu

 • Pavel Glozar: Sportovní horolezecká činnost v CHKO Moravský kras

 • Evžen Wohlgemuth: Stručná limnologická charakteristika zatopeného kamenolomu

 • Antonín Štrof: Seminář o halštatském nálezu v Býčí skále

 • Karel Valoch: Vzpomínka na prof. dr. Karla Absolona

 • František Šalé: 25 let muzea

 • Dagmar Baumannová: Soutěž kronikářů

 • Milan Hradil: Blanensko úspěšně v celostátní soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu

 • Leoš Štefka: Naučná stezka Macocha

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v roce 1984

 • Antonín Štrof: Přehled archeologických výzkumu na okrese Blansko v r. 1984

 • František Šalé: V muzeu se nestárne

 • Věra Souchopová: K významnému životnímu jubileu soudruha Jindřicha Glosera

 • Franišek Šalé: Komunista Ludvík Vojtěch

 • Vojtěch Žampach: Se smrtí v týlu

 • Jindřich Wankel: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

 • Vladimír Polák: Miloš, Marta a Jan

 • František Šalé: Vznik a vývoj JZD na okrese Blansko

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansko 1983

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná ročenka Okresního archívu Blansko 1984

 • Vladimír Polák: Vlastivědná mapa okresu Blansko, Blansko 1983

 • Pavel Šafránek: Nová expozice olomučanské keramiky

 • Věra Souchopová: Expozice železářské výroby v Josefově u Adamova

Regionální sborník okresu Blansko 1984

 • Lubomír Slezák: Socialistická přestavba zemědělství a její odraz v historiografii

 • Petr Kopečný: K problematice pronikání partyzánských oddílů Jermak a dr. M. Tyrš na Blanensko a Boskovicko v roce 1944

 • Věra Souchopová: Výsledky komplexního průzkumu metalurgických stařin na Blanensku

 • Antonín Štrof: Pravěké osídlení Hradiska u Svitávky

 • Otakar Štelcl: Významné speleologické jubileum v Moravském krasu

 • Leoš Štefka: Vybrané problémy ochrany Moravského krasu

 • Josef Bezděk: Okres Blansko a regionální dějiny

 • Antonín Věžník: K problematice koncentrace JZD na okrese Blansko

 • Cyril Němec: Blanensko Národnímu divadlu

 • Vladimír Polák: Kovolijecká huť v Blansku v letech 1974 - 1983

 • Petr Chalupa: Pracovištní okrsky v rámci okresu Blansko

 • Jaromír Musil: Těžba železných rud v 18. a 19. století ve střední části blanenského prolomu

 • Pavel Glozar: Rudická propast - nová nejhlubší propast v Moravském krasu

 • Miloslav Janíček: Výměna stavidel v podzemí Moravského krasu

 • Pavel Glozar: Speleologický průzkum ..Srnčí jeskyně" v Moravském krasu

 • Miroslav Kučera: K některým problémům kulturně výchovné činnosti organizací působících v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Dagmar Baumannová: Metodika kronikářství na okrese Blansko

 • Vladimír Polák: Sto let knihovny v Blansku

 • Miroslav Janíček: 25. výročí založení organizace Moravský kras a 50. výročí zahájení vodní plavby

 • Vratislav Grolich: Z činnosti Okresního muzea Blansko v letech 1982 - 1983

 • Vladimír Polák: Blanensko památce Jana Kunce

 • Jana Brychtová: Ještě k tvůrcům blanenské litiny

 • František Šalé: Patří staré noviny do sběru?

 • František Čípek: Semínář o partyzánském hnutí

 • Václav Kocman: K významnému životnímu jubileu soudruha Josefa Bezděka

 • Milan Hradil: Nestárnoucí historik Blanenska

 • Pavel Šafránek: Emíl Hejl sedmdesátiletý

 • Stanislav Opatřil: Oldřich Blažek - socialistický myslitel (Cyril Němec)

 • Josef Sedlák: Drválovice za německé okupace (Petr Kopečný)

 • Petr Kopečný, Vlastimil Schildberger: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou (Dagmar Baumannová)

 • František Čípek, Alois Šmatera: Po trasách protifašistického odboje na okrese Blansko (Pavla Kapcárová)

 • Milena Flodrová, Blažena Galasovská: Seznam ulic města Brna (Jan Skutil)

 • Bohumír Smutný: Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku (Jana Brychtová)

 • Vladimír Polák: Takový je to kraj. (Ladislav Soldán)

 • Památník Otakara Kubína v Boskovicích (Jiří Peiger)

Sborník Okresního musea v Blansku 1981-1982

 • J. Skutil: Úloha Československých státních lesů a statků při realizaci zemědělských dekretů a nařízení po roce 1945 na okrese Blansko

 • Bl. Jančálková: Benger synové, tovární výroba pleteného zboží, Letovice 1932 - 1949

 • V. Souchopová, K. Stránský: Rekonstrukce technol. pochodů přímé výroby železa z rud pokusnými tavbami v malých šachtových pecích

 • J. Musil: Těžba železných rud v 18. a 19. stol. v katastru obcí Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko)

 • J. Musil: Antropogenně geomorfologická metoda výzkumu pozůstatků hlubinného hornictví

 • R. Procházka: K některým problémům dějin Boskovic a Boskovicka v době předhusitské a husitské

 • V. Grolich, J. Skutil: Náhrobní desky v Boskovicích

 • V. Bednářová: Tři historické problémy Moravského krasu: rybníky na Holštejně, husitství, Mánesovy kresby

 • V. Grolich: Židé v Lomnici

 • S. Juránek: Živočišná výroba a životní prostředí Moravského krasu

 • J. Zoufalý, D. Hypr: Hydrogeologické poměry jeskyně Vintoky v Moravském krasu

 • J. Pelíšek: Granulometrie miocénních a pliocénních sedimentů v Moravském krasu

 • J. Pelíšek: Fosilní pedosedimenty v trhlině vápenců Moravského krasu (ČSSR)

 • J. Wankel: Blansko a Adamov (V. Grolich, J. Urban)

 • J. Wankel: Ochozská jeskyně (V. Grolich, J. Urban)

 • Wankel a Weitenweber: Sdělení o vylíčení velkolepé podzemní jeskyně nově nalezené roku 1862 u Němčic na Moravě

 • Richard Polanský osmdesátníkem

 • František Křenek

 • Dva německé výbory ze staré literatury

 • Sociologická struktura povídky 15. století

 • O jménech v literárním díle

 • Přehled muzejních akcí v roce 1981

Sborník Okresního musea v Blansku 1980

 • B. Smutný: Účast blanenských železáren na průmyslové revoluci ve lnářském průmyslu na Trutnovsku

 • V. Grolich: Dělnické hnutí na okresech Blansko, Kunštát a Boskovice v letech 1886 - 1905 na stránkách Rovnosti

 • J. Brychtová: Sklad blanenských železáren v Brně

 • P. Chalupa: Sídelní a demografická charakteristika města Blanska

 • J. Skutil: Význam Drahanské vrchoviny v rámci toponomastického a historicko-archeologického výzkumu

 • J. Skutil: Literatura faktu z muzea a archivu

 • V. Souchopová: Objev hutnických dílen z 8. století n.l. na Olomučansku

 • Sl. Juránek: Vliv rostlinné výroby na životní prostředí v Moravském krasu

 • A. Hrabětová, Uhrová: Hloh (Crataegus L.) v Moravském krasu

 • L. Slezák: Fosilní estavelly v Moravském krasu

 • D. Hypr: Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu

 • J. Brychtová: Mariánská huť zdrojem malířovy inspirace

 • Zd. Mejzlík: K Sáňkovým zápisům v kronice rudické školy

 • J. Skutil: Životní zastavení

 • Památce prof. dr. Skutila

 • Vladimír Polák: Památce spisovatele O. Břeňka

 • Fr. Skřivánek: Dějiny speleologie na území ČSSR

 • Přehled muzejních akcí v roce 1980

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1979

 • J. Skutil: Vyvlastnění velkostatků Černá Hora a Líšeň po roce 1945

 • Bl. Jančálková: Nástin dějin firmy K. & R. Ježek v Blansku do roku 1945

 • J. Skutil: Z počátků družstevního závodu Hlubna v Březině

 • P. Chalupa: Geografická inercie na příkladu strojírenských podniků v Blansku

 • J. Pernes: Kniesovo muzeum Moravského krasu ve Sloupě

 • J. Brychtová: Tvůrci umělecké litiny 19. století

 • J. Skutil - V. Grolich: Renesanční lapidarium rodiny Drnovských v Rájci-Jestřebí a v Šoproni [MLR)

 • V. Bednářová: K upřesnění sporných údajů o pobytu Jos. Mánesa v Blansku

 • E. Maděra: K pozůstalosti poručíka Fr. Slámy

 • Fr. Mlateček: Maloplošná chráněná území okresu Blansko

 • L. Vaněčková: Úvaha nad změnami porostů v oblasti Moravského krasu

 • Sl. Juránek: Vliv zemědělství na přírodní prostředí

 • J. Urban: Mezinárodní symposium k dějinám speleologie

 • V. Grolich: K nedožitým 80. narozeninám ing. Fr. Kohna

 • Přehled muzejních akcí v roce 1979

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1978

 • Jana Brychtová: Z historie kolektivních smluv

 • Ivan Štarha: Pernštejnské železárny v 17. století

 • Věra Souchopová: Velkomoravská hutnická dílna v polesí Olomučany

 • Radomír Pleiner: Rozbor vzorku železa z doby hradištní z huti u Olomučan

 • Karel Ludikovský - V. Souchopová: Extenzívní hutnické centrum v Sudicích na Malé Hané

 • V. Hašek - T. B. Horák - Fr. Obr: Uplatnění přírodovědných metod při archeologickém výzkumu hutního střediska v Sudicích

 • Dagmar Baumannová: Kronikář a současnost

 • Jan Skutil: Z Ječmínkovy říše K. Bufkové-Wanklové a jejích pokračovatelů

 • František Mlateček: Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • VI. Hašek - St. Mayer - Př. Ryšavý: Některé výsledky geofyzikálních prací předpolí Koňského spádu v Moravském krasu

 • Otakar Štelcl: Výsledky likvidace flóry kolem svítidel v turisticky přístupných jeskyních Moravského krasu

 • Wankeliana: j. Wankel, Pravěký lov na Moravě

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1976-77

 • Jana Brychtová: Divadelní odbor spolku Dělnický dům v Blansku

 • Jiří Peiger: Cesta muzea (k dějinám muzea v Boskovicích)

 • Vratislav Grolich: Vlastivědná literatura Boskovicka v letech 1947-1971

 • Karel Ludikovský: Výsledky výzkumu keltské osady v trati Na pískách u Bořitova v roce 1975

 • Ilja Melkus: Expozice tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově

 • Evžen Eberhard: Dvacet le Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Fr. Grüll - Lud. Vaněčková: Ohrozí plevelné druhy přirozená společenstva rostlin Moravského krasu?

 • Literatura k článku L. Vaněčková - F. Grüll: Vzpomínka na významné botaniky Moravského krasu.

 • L. Slezák: Kontrolní sklíčka jako jeden ze způsobů pasivní ochrany veřejnosti přístupných jeskyni v Moravském krasu

 • Jan Skutil: Moravský regionalista Jan Tenora

 • Jana Brychtová: Malíř blanenských železáren

 • V. Grolich, J. Urban, J. Wankel: Pravěké tavírny a kovárny železa na Moravě

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1974-75

 • František Kohn: Příspěvek k historii průmyslového vývoje na Blanensku

 • Jana Brychtová: Některé pohledy na sociální postavení dělnictva v blanenských železárnách

 • Antonín Pakr: Z historie akciové společnosti Moravský kras

 • Vratislav Gralich: Toponyma a mikrotoponyma na katastru Obce Olomučany

 • Vladimir Polák: Dopisy Karoliny Meineke

 • Rudolf Burkhardt: O historické těžbě železných ,rud v Moravském krasu

 • Věra Bednářová: O kresbách holštejnské hradní skály

 • Vladimir Hašek-Stanislav Mayer: Příspěvek k uplatněni geofyziky při archeologickém výzkumu železářských peci na Blanensku

 • Dagmar Šaurová: Pokračování výzkumu zaniklého Vilémova

 • Boris Novotný - Věra Souchopová: Záchranný výzkum středověké osady u Černé Hory

 • Věra Souchopová - Antonín Štrof: Mladolužické nálezy u Bořitova

 • Karel Ludikovský: Keltská sídliště v Bořitově, okres Blansko

 • Karel Ludikovský - Věra Souchopová: Keltská kovolitecká šperkařská dílna v Bořitově (okres Blansko)

 • Věra Souchopová: Nález kosterních reliktů v Lipůvce, okres Blansko

 • Rudolf Burkhardt: Příspěvek ke geologickým poměrům Macochy a jeskyní v jejím předpolí

 • Rudolf Burkhardt - Dušan Hypr: Speleologický a geologický charakter Rudického propadání

 • Miloš Princ: Výzkum sekundární minerální výplně a fyzikálně chemických parametrů prostředí jeskyní v Moravském krasu

 • Vratislav Grolich: 20 let speleologického kroužku Závodního klubu ROH Adast Adamov

 • Ladislav Slezák: Jak dál se záchrannou službou ve speleologii?

 • Zdeněk Mejzlik: K rozšířeni a genezi jurských geod ve střední části Moravského krasu

 • Antanin Konětopský: Bioindikace znečištění ovzduší Pustého žlebu (Moravský kras)

 • Pavel Samuel: Novodobé určení hloubky propasti Macocha

 • Vratislav Grolich: Příspěvek k hydrografii ponorného Jedovnického potoka v Moravském krasu

 • Ladislav Slezák: Závrt č 4 v lesní trati Hedvábná a jeho vztah k podzemní Punkvě

 • Vratislav Grolich: Araukarity na Blanensku

 • Jan Skutil: Křtinské údolí Martina Alexandra Vigsia

 • Ludmila Vaněčková;František Griill: Vzpomínka na významné botaniky Moravského krasu

 • Jan Skutil: Jan Knies (1860-1937)

 • Jan Skutil: Vztah dr. Věry Bednářové k Moravskému krasu

 • Bibliografie dr. Věry Bednářové

 • Vratislav Grolich: Za RNDr. Rudolfem Burkhardtem

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1973

 • R. Burkhardt: Moravský kras za 2. světové války

 • R. Cendelín - L. Slezák: Nově objevy v propasti U obrázku v severní části Pustého žlebu v Moravském krasu

 • V. Gregor: K problému Sloupského potoka v Moravském krasu

 • R. Burkhardt: Vývoj projektu řešení problému Jedovnického potoka

 • A. Knětopský: Květena Moravského krasu z hlediska fytogeografického

 • Z. Smrž - A. Štrof: Příspěvek k poznání halštatských hradišť v oblasti Boskovické brázdy

 • D. Šaurová: Zaniklá středověká ves Vilémov na úpatí Drahanské vysočiny

 • K. Ludikovský: poznatky z další výzkumné sezóny na keltském sídlišti v Bořitově, okr. Blansko

 • V. Souchopová: Nález hutnické dílny v Olomučanech na Blanensku

 • E. Opravil. Dřevěné uhlí ze slovanských železáren na Blanensku

 • K. Stránský: Mysterium halštatského prstenu z jeskyně Býčí skály

 • J. Skutil: Příspěvky Brandlovy Knihy pro každého Moravana k moravským krasům a k historii železářství

 • F. Kohn: O starých výrobcích blanenských železáren

 • V. Grolich: Blanenská umělecká litina

 • V. Polák: Kovolijecká huť v Blansku

 • V. Grolich: XVIII. kapitola Hertodova spisu Tartaro mastix Morarviae

 • J. Skutil: Jana Ferdinanda Hertoda z Todtenfeldu Tartaro mastix Moraviae

 • V. Grolich: Obraz zemědělských poměrů vesnice Šošůvky v toponymech a mikrotoponymech

 • J. Wankel: Pravěké starožitnosti v moravských jeskyních (přel. V. Grolich, J. Urban)

 • R. Burkhardt: Odešel Vojtěch Nejezchleb

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1972

 • Rudolf Burkhardt: Studie o vývoji podzemních toků Punkvy

 • Josef Slačík: Studium fotoluminiscence v některých v jeskyních Moravského krasu

 • Ludmila Vaněčková, František Grüll: Botanický význam Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Emanuel Opravil: Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu některých jeskyní Suchého žlebu v Moravském krasu

 • Vojtěch Gregor: Horolezectví v Moravském krasu

 • Karel Ludikovský, Věra Souchopová: Nové sídliště z doby prvních zemědělců a pozdního období keltského panství v Bořitově, okres Blansko

 • Rostislav Vermouzek: Zmizelá ves Starý Rašov

 • František Adámek: Archeologický příspěvek k dějinám hradu Blanska

 • Dagmar Šaurová: Po stopách zaniklých řemesel

 • Jana Brychtová: Příspěvek k historii Výrobního družstva železářů v Blansku

 • František Kohn: Energetické využití Svitavy a Punkvy v Blansku

 • Věra Bednářová: Zamyšlení nad královničkami

 • Vladimír Polák: Rekviem lásky

 • František Kohn: Blanensko ve válečném roce 1866

 • Jan Skutil: Kapitola z archeologického deníku mého otce z roku 1919

 • Jindřich Wankel: Bronzový býček z jeskyně Býčí skála (přel. Vratislav Grolich a Jiří Urban)

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1971

 • Antonín Pakr: Padesáté výročí prvního pokusu o znárodnění Moravského krasu

 • Rudolf Burkhardt: Geologická stavba a vývoj jeskyně Býčí skály

 • Ladislav Slezák: Dnešní problémy vodní plavby v Punkevních jeskyních jako výsledek působení technických zásahů do hydrografie vývěrové části Punkvy

 • Rudolf Burkhardt: Excentrika a typy krápníkové výzdoby v Ochozské jeskyni

 • Josef Slačík: Příspěvek k fotoluminiscenci vápenců a kalcitů Moravského krasu

 • Jaroslav Raušer: K otázce původu jeskynní zvířeny

 • Josef Skutil: Přehled osteologických faunistických nálezů z jeskyní Moravského krasu a z jiných moravských jeskyň

 • L. Vaněčková, Jar. Vašátko: Předběžná zpráva o výzkumu geobiocenos propasti Macocha

 • Otakar Stelcl, Vlad. Panoš: Seznam jeskyní Pustého žlebu a Sloupského údolí v Moravském krasu

 • Věra Souchopová: Pozůstatky železářské výroby v lesní trati "U nové školky" na Olomučansku

 • Dagmar Šaurová: Vilémov: zaniklá středověká ves

 • František Kohn: Výroba smaltované litiny, zejména koupacích van v blanenských železárnách

 • Vratislav Grolich: Francisova turbina jako musejní exponát

 • Jana Brychtová: 70 let průmyslové železniční dráhy n. p. ČKD Blansko

 • Ivan Štarha: Výrobní družstvo železářů v Blansku v letech 1939-1942

 • Jan Skutil: Absolonův Moravský kras

 • Ivan Štarha: Miloš Kreps: Železářství na Žďársku

 • K článku O. Brůži: Periodizace počátečního vývoje salmovských železáren v Blansku

 • Jan Skutil: Památce ředitelského rady Antonína Bočka

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1970

 • A. B. Král: Zapomínaná architektura

 • Vratislav Grolich: Liechtensteinská huť v Josefově - 1. reservace technické památky v Československu

 • Vladimír Polák: Karel Teubner

 • Věra Souchopová: Výsledky výzkumu hutnické dílny v Padouchu u Josefova

 • František Kohn: Výroba parních strojů v blanenských železárnách v 19. století

 • Jan Skutil: Wanklovy Bilder

 • Věra Bednářóvá: Vztah Blanska k cizině v 19. stol.

 • Vladimír Polák: Karel Ludvík svobodný pán z Reichenbachu

 • Josef SkutiI: Příspěvky k historii Moravských krasů

 • Jaroslav Raušer: Vodní zvířena Moravského krasu

 • Ladislav Slezák: Jeskyně 13-C u Holštejna, klíč k podzemnímu problému Punkvy

 • R. Burkhardt - R. Nesrsta: Radiotechnika ve speleologii a speleogeologii

 • R. Burkhardt - R. Nesrsta: Luminiscenční jevy u krápníků

 • Jaroslav Zelfk: Malíř Moravského krasu. K 80. narozeninám J. Š. Malečka

 • Jaroslav Kanyza: Vzpomínka na dr. Jas. Skutila

 • R. Burkhardt: In memoriam Milana Šlechty - ing. Marko Zahradníčka

Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku 1969

 • Vratislav Grolich: Slavnostní otevření musea

 • Vratislav Grolich: 10 let Okresního vlastivědného musea

 • Jaroslav Zelík: Z historie musejní rady

 • Musejní statut

 • Josef Skutil: Fr. Sartori o Moravském krasu 1807, 1810 a 1814

 • Jan Skutil: Předwanklovské dějiny Moravského krasu (Zpráva o neukončené rukopisné práci)

 • Rudolf Burkhardt: 50 let od objevu Nové Býčí skály

 • František Kohn: 40 let obtokového tunelu na Macoše

 • Vladimír Doupovec: Návrh ochranného pásma chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 • Věra Souchopová: Stopy železářské výroby z rané doby středověké v Olomučanech a na Blanensku

 • Jaroslav Vašátko, Ludmila Vaněčková: Příspěvek k biogeograf1i. Moravského krasu

 • Ludmila Vaněčková: O rostlinstvu Moravského krasu

 • Věra Souchopová: Památky průmyslové výroby na Blanensku

 • Přehled musejních akcí

 • Publikační činnost musea