B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Ořechov – bývalá základna

Orechov – Former Base

Summary: The article describes our visit to former missile site in Orechov. The facility has been recently adapted for military museum with exposition of armored vehicles, weapon systems, and guns. A T-34 turret that had been dug out in the village can be seen in the campus.

Začátkem 70. let byly kolem Brna vybudovány dva okruhy základem protiletadlové obrany. Do vnitřního okruhu patřily základny v Horákově a v Ořechově. V obou základnách byly rozmístěny protiletadlové systémy S-125 NĚVA (kód NATO SA-3 GOA). Svým provedením a bojovými možnostmi je srovnatelný s obdobným americkým systémem MIM-23 HAWK. Poslední nejmodernější verze systému je označena S-125 NĚVA-M. Systém je schopen automaticky sledovat až 6 vzdušných cílů současně a zároveň navádět 2 PLŘS. Maximální účinný dosah střelby tohoto systému je 18 km.

orechov-01.jpg (20904 bytes) orechov-02.jpg (33541 bytes)

Základna byla zrušena v roce 1997 a dnes je v celém komplexu provozován Army park s možností návštěvy dříve přísně střežených prostor. Návštěvníci mohou shlédnout expozici vojenské techniky, občerstvit se v armybaru a svézt se i v obrněném transportéru (což se poštěstilo i nám). V areálu je několik podzemních hangárů pro raketové nosiče, stanoviště pro raketové systémy a radiolokátor. V podzemí jsou velitelské místnosti a ubikace. nad každým železobetonovým objektem je protitlaková deska silná 3 až 6 m a vrstva zhutněné zeminy. Velká pozornost byla věnována ochraně objektu proti zaměření - tepelné a zvukové vývody byly zalomeny a tlumeny. K vidění je zde vojenská technika: obojživelný BRDM-2, BTR-60 PB, BVP, ZIL-157, Praga V3S PLDvK (ještěrka), T-805, rušička GTMU 26 - Tajga a naváděcí dělostřelecký MT-LB Snar-10.

orechov-03.JPG (47123 bytes) orechov-05.JPG (34323 bytes) orechov-06.JPG (29600 bytes) orechov-07.JPG (21762 bytes) orechov-08.JPG (44674 bytes) orechov-09.JPG (20601 bytes) orechov-10.JPG (19373 bytes) orechov-11.JPG (29267 bytes) orechov-12.JPG (40906 bytes)

V muzeu jsou k vidění historické i současné ruční zbraně, uniformy a další zajímavosti od legionářů přes vládní vojsko za protektorátu, ČSLA až po současnou AČR.

orechov-17.JPG (23322 bytes) orechov-19.JPG (21546 bytes) orechov-20.JPG (24163 bytes)

V areálu byla v roce 2005 k vidění i původní věž tanku T-34/85 vykopaná členy muzea na místech těžkých osvobozovacích bojů v Ořechově. Je v horní části roztržená. Patřila tanku s číslem 6, ve kterém zřejmě po zásahu explodovala munice. Zničený tank bez věže zůstal stát po ukončení bojů na okraji silnice. Ořechovští občané požádali sovětské velení o možnost ponechání vraku ve vesnici na vybudování památníku osvobození. Podvozek tanku byl posléze odtažen do šrotu, na místě zůstal jen utržená věž. Protože překážela dopravě, byla natřena vápnem na bílo, aby byla na silnici lépe vidět. I přesto údajně došlo na místě ke kolizi. Proto bylo rozhodnuto vykopat vedle věže jámu a do ní věž pochovat. Po 60 letech byla věž vyzvednuta na počátku roku 2004 a odvezena do Armyparku. Na vykopané věži se dodnes otáčí periskop. Na obou bocích jsou otvory pro palbu ručními zbraněmi. Na jaře 2007 byla věž umístěna do památníku osvobození na stylizovaný sokl.

orechov-23.jpg (29934 bytes) orechov-24.jpg (30135 bytes) orechov-13.JPG (47515 bytes)

Prameny:

Čalkovský, J.: Protiletadlový raketový oddíl Horákov, edice Rukopisy, Podolí u Brna, 2001

Žampach, V.: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno - venkov, Muzejní a vlastivědná společnost pro Státní archív Brno - venkov, Rajhrad, 2000