B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Hrabětice – zbytky tanku T-34

Hrabetice – Remains of T-34 Tank

Summary: The article describes remains of a T-34 tank near Hrabetice. Unfortunately, the tank undercariage has been recently destroyed and removed.

Notoricky známou zajímavostí hevlínska býval do roku 2005 tzv. hrabětický tank. Nacházel se u Travního dvora na hranici s Rakouskem. Vrak T-34 (pravděpodobně verze 85) ležel za hraniční vodotečí s předkem otočeným na východ. Korba byla roztržená (zřejmě výbuchem, podlaha utržená, zadní čelo a horní kryt korby zcela chybí. Pryč byl i motor a všechny ostatní agregáty. Příklop řidiče býval pootevřený, vyústění spodního kulometu chybělo. Díky zničení bylo možné pozorovat některé zajímavé prvky podvozku tanku (pružinové šachty, silentbloky, mechanismus na manipulaci se žaluziemi motoru...). Vrak byl částečně rozřezán autogenem na přibližně metrové kusy (snad kvůli odvezení do šrotu). Jeden z takovýchto kusů s jedním pojezdovým kolem ležel pod vrakem - zřejmě byl i tak na manipulaci příliš těžký. Vedle tanku se nachází divně tvarované jezírko, údajně mohlo obsahovat věž a další zbytky tanku. 

hrabetice06.jpg (61044 bytes) hrabetice01.jpg (76255 bytes) hrabetice02.jpg (65627 bytes) hrabetice03.jpg (56762 bytes) hrabetice05.jpg (61696 bytes) hrabetice07.jpg (66349 bytes) hrabetice08.jpg (61620 bytes) hrabetice04.jpg (75403 bytes)

Poznámka: Na jaře 2006 byly zbytky hrabětického tanku rozřezány a odvezeny do šrotu. Poslední zachovalý vrak druhoválečného tanku na našem území je již minulostí.

Historie tankové bitvy u Hevlína je popsána v kronice města Laa an der Thaya: 

21. duben 1945 byla vlahá sobota. Sotva však někdo měl čas nebo chuť tohoto pěkného dne využít, poněvadž v okolí probíhaly ty nejkrutější krvavé boje. Nad městem se odehrávaly letecké souboje, do nichž zasahovaly německé stíhačky startující z polního letiště u Ungerndorfu. Město bylo nepřetržitě ostřelováno dělostřeleckými granáty z tanků a těžkých děl. Lidé trávili tyto dny téměř nepřetržitě ve sklepích. Ruské tanky, které vjížděly do Ungerndorfu, byly ničeny pancéřovými pěstmi. Většina tanků byla zničena v bojích přímo v obci mezi školou a kostelem, jiné pak mezi obcí a Mayerhofem. V obci bylo zničeno pět tanků a zachraňující se posádka postřílena, na okraji obce hořely kolem poledne dva tanky T-34. Po půlhodině bylo zničeno dalších šest ruských tanků. Těsně po poledni se vynořilo 11 tanků, z nichž bylo 9 zničeno střelami pancéřových pěstí a německých tanků typu Tiger. Dvěma tankům se podařilo uprchnout do výchozího postavení. Boje pokračovaly až do pozdního večera, kdy se Rusové pokoušeli za tmy projet obcí. Do noční Lávy se vraceli vyčerpaní a zranění vojáci. Přiváděli s sebou i dva ruské zajatce. Tito byli okamžitě předvedeni před důstojníka SS, který na ně řval a poplival je. Nato mu plivl do obličeje i jeden ze zajatých Rusů. Důstojník dal vztekle pokyn stráži palcem otočeným k zemi, a oba zajatci byli nenávratně "odvedeni". Ungerndorf byl po těchto bojích k nepoznání zpustošen, včetně kostela. Ve středu obce stál hořící tank, ve směru od křižovatky až po sklepy leželo 15 mrtvých Rusů. Na hlavní cestě stálo pět zničených T-34, další tři na západním okraji vsi a u Mayerhofu zase pět ohořelých tanků. Navzdory obrovským ruským ztrátám na životech a technice se jim plánované proražení do Lávy nepodařilo. Řada bitev se odehrávala také u Ruhhofu a Rotensee, kde se snažili Rusové najít přechod přes Dyji směrem na Hevlín. Byli zde ale ostřelováni Němci z českých bunkrů na Dyji. Němci zde kromě českých bunkrů (ze kterých si Češi nikdy nevystřelili), plně využívali i výhodného postavení údolí Dyje, odkud lehce ovládali střelbu do rovinou se blížících ruských tanků. Bilance této největší tankové bitvy u Lávy: 16 zničených ruských tanků a dva ukořistěné. Při těchto bojích, i když se to zdá být neuvěřitelné, neutrpěli Němci žádné ztráty. Došlo však k jediné tragické události: Jeden poručík si chtěl vyzkoušet jízdu v ukořistěném tanku T-34 a společně s majorem kličkovali po poli. Proti nim se vracel jeden z opožděných německých tanků, který v domnění, že jde o ruský útok, proti němu vypálil tankovou střelu. V ruském tanku byl zabit německý poručík a major těžce zraněn. Byla to však jediná ztráta na životě v této bitvě. Všichni ruští vojáci, kteří v této bitvě zahynuli, jsou pohřbeni v hromadných hrobech na ruském hřbitově v Lávě. Jeden ze zničených tanků je dodnes možno spatřit, prorostlý mohutnými stromy, v území "nikoho" mezi hranicemi. 

Prameny:

Kolektiv autorů: Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936-38 na jižní Moravě. Edice Fortifikace, Brno, 2003

http://militaryclub.info/erika/casopis/akce-mala06.htm