B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Zlín – pozorovatelny

Zlin – Lookouts

Summary:The article describes lookouts found in Zlin town area. The hills around the city had been used for observation purposes. The lookout types include concrete cylinder/cone posts and shelters for cannons.

Les nad zimním stadionem

První prozkoumaná zlínská pozorovatelna se nachází v lese nad zimním stadionem u cesty, která vede do kopce kolem vodojemu z 30. let. Objekt je situován u cesty na okraji navezené plošinky. Dříve byl podle kolegů z Boingu v dost prudkém svahu a přístup je k němu byl seshora po vybetonovaném schodišti. Nyní je vchod otevřený a přístupný z jámy o hloubce cca 1 m. Po dveřích jsem nenalezl žádné stopy. K pozorování slouží 3 štěrbiny s osami 165 cm nad podlahou pozorovatelny.

Cca 20 m pod pozorovatelnou se nachází další pozoruhodný objekt, který kolegové bunkrologové nazvali "garáž". Mohlo by se jednat o úkryt pro dělostřeleckou zbraň (pravděpodobně protiletadlovou). Před objektem je provedena úprava terénu (plošinka) takovým způsobem, který by palebné postavení vcelku připomínal. Objekt "garáž" má vybetonované stěny a strop. Krakorec v čelní stěně nese velký vlídný nápis KOVÁRNA. Zadní stěna vybetonována není - padání zeminy dovnitř objektu zabraňovalo dřevěné hrazení, nyní se však část zadní stěny svezla dovnitř. Tím se zezadu odkryla i část stropnice (jinak kryté zeminou) a bylo možno zhruba změřit i její tloušťku, která zde činí asi 20 cm. Podle kolegů má objekt příliš malé rozměry 170 x 505 x 200 cm na ukrytí jakéhokoliv protiletadlového děla s výjimkou snad 20 mm kanónu. Mohlo se tedy jednat o úkryt pro obsluhu či munici. Na prvním smínku je vidět "garáž" spolu s výše popsanou pozorovatelnou (ta je v pravém horním rohu).

Prameny:

Archív T. Bendy

http://www.sweb.cz/khvbrno/zajem.htm