B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Prostějov – pozorovatelny

Prostejov – Lookouts

Summary:The article describes post-WW2 lookouts found in Prostejov area. The objects had been built for air-raid patrol. They have "box-like" shape with filleted edges, three narrow sights, and no underground. 

Úkolem pozorovatelen kolem Prostějova bylo sledovat letecké úroky na město. Jedná se pravděpodobně o stavby z padesátých let minulého století. Tehdy se tyto pozorovatelny hromadně stavěly u větších měst a podniků. Prozatím byly nalezeny tři typově shodné objekty bez zadní místnosti.

Mostkovice

Pozorovatelna se nachází na okraji lesa jižně od obce. Typově se jedná o objekt typu "kostka" bez zadní místnosti. Rohy betonového korpusu jsou zaoblené, dřevěné dveře jsou v dezolátním stavu. Pozorovací průzory jsou vytvarovány z betonu s kovovými vložkami.

Lokalita Cihelna za Určickou ulicí

Pozorovatelna se nachází na poli u remízku cca 250 m vlevo od silnice Prostějov - Určice. Typově se jedná o variantu objektu "kostka" bez zadní místnosti. Rohy betonového korpusu jsou zaoblené, podezdívka objektu bude zřejmě cihlová (místy jsou cihly vidět po opadanou omítkou). Dveře chybí, průzory jsou vytvarovány z betonu s kovovými vložkami. Čelní průzor je v dobrém stavu, oba boční jsou poškozeny, nad pravým je dokonce narušena stropnice objektu. Uvnitř pozorovatelny je místnost o rozměrech 150 x 150 cm. U průzorů jsou ocelové konzoly, žádné další vybavení se nedochovalo. V místech poškození je vidět řídké armování betonu ocelovými pruty. Jinak je objekt poměrně čistý.

Lokalita "Držovický kopec"

Tato prostějovská pozorovatelna je typově shodná s objektem u Cihelny. Nachází se severně od města, asi 50 m od silnice z Držovic do Olšan u Prostějova (poblíž kapličky na začátku ulice U cihelny). Dveře opět chybí, vnitřek objektu je vyčištěný stejně jako okolí (pravděpodobně práce nějakého nadšence do opevnění). Betonový korpus je natřený tmavou barvou. Betonové průzory s kovovými vložkami, konzoly uvnitř pozorovatelny, to vše odpovídá výše popsanému objektu. Pravý průzor je poškozen, kovová vložka je odhalena a drží na svých úchytech. Zbylé dva průzory jsou intaktní.

Prameny:

http://www.hrady.cz/?OID=5605