B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Přerov – pozorovatelny

Přerov – Lookouts

Summary: The article describes lookouts found in Prerov city surroundings. The objects had been built after WW2 to watch industrial facilities in case of nuclear attack. Several "cold war" objects can be still found on hills around the city.

Želatovice

Pozorovatelna v přímém okolé Přerova byla vybudována na jaře 1953 u silnice z Přerova do Želatovic. Osádku tvořily údajně 4 osoby, zaměstnanci závodu Meopta a současně příslušníci Lidových milicí.Po obou stranách vchodu jsou opět malé opěrné zídky zabraňující zasypání. Protitlakové dveře jsou napůl zasypané, vstup do objektu není možný. Týlová místnost je čtvercového tvaru. Byl zde umístěn telefon, skládací židličky a stolek. Pozorovací místnost je bez vybavení, vyčnívá jako zarostlý kopeček na okolní terén. Průzory jsou vytvarovány z betonu. Ventilační komínek na stropnici je neporušený.  Hlavní pozorovací směr míří na areál přerovské Meopty, ta je též dodnes vlastníkem želatovické pozorovatelny. Objekt byl v minulosti vypálen, vnitřní stěny jsou černé od sazí. Uvnitř je tradiční nepořádek.

Dluhonice

Poválečná pozorovatelna v Přerově se nachází na poli u silnice do Dluhonic. Byla postavena v roce 1963 za účelem pozorování prostoru chemických závodů a města Přerov. V případě útoku měla za úkol vyhodnotit situaci a předat zprávu štábu CO okresu Přerov. Průzkumnou pozorovací hlídku tvořili 4 muži. Objekt má 3 průzory vytvarované z betonu. Na stropnici je ventilační komínek. Pozorovatelna byla vybavena přístrojem pro vyhodnocení jaderného útoku HEL-CO-64, meteosoupravou MET-CH, protichemickým průkazníkem PCHR-45, ochrannými maskami a oděvy, dalekohledem, telefonem a kapesní svítilnou. Pozorovatelna byla opuštěna v polovině 80.let.Od roku 2007 prochází rekonstrukcí. Nyní získala svůj původní vzhled ze 60.let. Podle dostupných informací jde o jedinou opravenou pozorovatelnu CO v celé ČR. Stropnice je izolována asfaltovým nátěrem, vstupní chodbička je oplechována, okolí objektu je vzorně upraveno a uklizeno. jistě také díky důkladnému oplocení. Více informací o pozorovatelně nabízí webové stránky současného majitele. Nedaleko od pozorovatelny směrem na Přerov se nachází za plotem torzo betonového zahradního altánu.

Čekyňský kopec

Nedaleko od motokrosové dráhy a přírodního muzea lovců mamutů se kopci mezi remízky severně od města skrývá poválečná pozorovatelna vybudovaná v roce 1954. Stavba je železobetonová, s vnějším obezděním na šířku jedné cihly, což je typické i pro ostatní přerovské objekty. Ocelové protitlakové vstupní dveře do objektu jsou vytržené. Týlová místnost je téměř čtvercového tvaru (3,7 x 3,9 metru). V jednom z rohů místnosti můžeme ve stropě vidět otvor pro vyústění ventilace, bohužel poškozený vytěžením železa. Vstup do vlastní pozorovací místnosti o rozměrech 2,1 x 1,8 m pak uzavíraly ještě další, okované dřevěné dveře. Pod každým ze tří průzorů byl na konzolách umístěn malý stolek ve formě opěrky pro ruce. Dále pod levým průzorem poněkud níže, byla ještě polička na telefon. Průzory jsou uzavíratelné zevnitř objektu, pomocí železných rámečků se sklem. Zvláštností tohoto objektu je asi 3 metry dlouhý betonový přístupový zákop se schody, dnes bohužel zakrytý betonovou deskou. Jediný možný vstup do objektu plného odpadků je tak probouraným otvorem do týlové místnosti.  V letním období je objekt zakrytý vegetací, mj. stromy s výbornými mirabelkami.

Prameny:

http://www.fortifikace.net/pov_poz_prerov.html

http://www.poz.estranky.cz/