B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Oslavany – pozorovatelny

Oslavany – Lookouts

Summary:The article describes concrete loookout (block) near the castle in Oslavany town (Moravia). The object probably served as a guarding spot for access road to the castle premises. Today, the lookout is full of thrash with no access really possible.  

Na zámku v Oslavanech je možné shlédnout kromě nádvoří s renesančními arkádami a unikátními rozetami také populární muzeum hornictví. Zajímavostí je betonový objekt (pozorovatelna) u zámecké zdi, který kontroluje přístupy k vchodu na nádvoří a údajně jej za 2. světové války užívaly německé ozbrojené síly. Pevnůstka je obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 175 x 220 cm. Týlová stěna se opírá přímo o cihlovou zeď zámeckého areálu. Do objektu se vstupuje vybetonovanou šachtičkou, která je zapuštěna téměř na úroveň terénu u pravé boční stěny. Uvnitř je pozorovatelna dle kolegů z Boingu rozdělena betonovou přepážkou na část vstupní (předsíňku) a na prostor pro osádku. Průzory v obou bočních stěnách a ve stěně čelní (celkem 3 x) jsou vytvarovány z betonu, směrem dovnitř se zužují a nejsou opatřeny ozuby ani kovovým rámem či uzávěry. Nejsou umístěny ve středech stěn, ale v přední části objektu (směrem od zdi). V současné době je objekt zanesen odpadem a navážkou. Stropnice je nad okolním terénem převýšena o necelých 60 cm, dolní okraje průzorů jsou těsně nad terénem.   

Prameny:

Kachlík, B.: Bunkr v Oslavanech, In: Boing 53