B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Napajedla – pozorovatelny

Napajedla – Lookouts

Summary:The article describes lookouts found in Napajedla area. The objects had been built for air-raid patrol in former Slavia engineering works. They are robust concrete cylinders with sights, quite similar to german "einman-luftschutz-zelle" objects. The origin of the lookouts is probably WW2. Some of them have been moved from the factory facility to a garden campus.

Bývalá továrna Slavia

Z malé strojírny, založené r. 1880 se vyvinula továrna na hospodářské stroje bratři Paříků, která zavedla od 20. let 19. století výrobu benzínových motorů. Dostala název Slavia podle jejich obchodní značky. Při továrně byla postavena slévárna šedé litiny. V roce 1930 zaměstnávali bratři Paříkové 500 lidí, po válce v roce 1946 počet zaměstnanců stoupl na 800 a později až na 1200. Před 2. světovou válkou se zde vyráběly mj. ventilátory do čs. pohraničního opevnění. Továrna po většinu doby od r. 1945 neměla právní samostatnost (s výjimkou let 1950 - 1958) a byla součástí větších výrobních celku (Agrostroj, Motor Union, Cs. Závody naftových motoru, ČKD). V současné době nese svůj původní název - Slavia a.s.

V areálu se nacházelo několik válcových betonových pozorovatelen typu "einman". První z nich dosud stojí u severního okraje areálu na malé vyvýšenině u továrních budov. Objekt je vysoký cca 210 cm, má 4 průzory zazděné cihlami a betonová vrátka 50 x 80 cm na ocelových pantech z plátů. Na dvířkách je kovová rukojeť.

Druhý nalezený objekt byl přemístěn do zahrádkářské kolonie severně od města. Typově odpovídá prvnímu objektu, je nepřístupný a porostlý břečťanem.

Za informace o umístění Napajedelských pozorovatelen děkuji T. Bendovi.

Prameny:

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html