B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – pozorovatelny

Jihlava – Lookouts

Summary:The article describes various lookouts found in Jihlava area. The objects had been built on several places n the town including a clinic, old factory, and hill slopes. Some of them have been constructed in WW2 times, others in cold war period. 

Křižíkova ulice, průmyslový areál

Další válcový objekt typu einmann se nachází přímo pod Brněnským mostem. U zdi chátrající budovy průmyslového areálu je přilepený objekt s dvěma zužujícími se průzory a betonovými dvířky. Zvláštní je umístění dvířek, které zasahují do levého průzoru.

jihlava-most1.jpg (44836 bytes) jihlava-most2.jpg (42078 bytes) jihlava-most3.jpg (39487 bytes) jihlava-most4.jpg (42544 bytes) jihlava-most5.jpg (104203 bytes)

Psychiatrická léčebna

V areálu psychiatrické léčebny Jihlava (PLJ) se nachází celkem 4 válcové betonové pozorovatelny. Objekt A se nachází přímo u hlavní vrátnice do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Vnější průměr betonového korpusu je cca 130 cm, na obvodu jsou vidět svislé otisky prken bednění. Vstup je možný šachtičkou s 5 kramlemi napravo od pozorovatelny (při pohledu od silnice) a je krytý kovovým poklopem s uchem. Objekt vypadá velmi zachovale. Má 4 průzory o rozměrech 15 x 25 cm vytvarované z betonu a nesymetricky umístěné v horní části. pozice průzorů je při pohledu od šachtičky 12, 10, 8 a 6 hodin).

jihlava-psych-1.JPG (65491 bytes)

Druhý objekt B podobného typu se nachází na opačném konci pozemku PLJ v blízkosti pavilonu č. 6. Z jedné strany je téměř neprodyšně  zakryt keřem. Pozice 3 průzorů jsou přibližně 5, 7 a 11 hodin). Uvnitř objektu je šachtička 75 x 75 cm o hloubce cca 60 cm neznámého původu. Stropnice pozorovatelna je mírně kuželovitá. Beton je nekvalitní s množstvím nehomogenit a oblázků. Průzory mají stejný tvar jako u objektu A. Objekt je místy porostlý mechem, ale vcelku zachovalý bez vážnějších vad. Poklop na šachtičce je stejný jako u objektu A.

Pozorovatelna C je situována v rohu u zdi za pavilonem č. 3. Byl zřejmě sekundárně zasypána, takže dnes je zapuštěna do terénu, vstupní šachtička nebyla nalezena a vstup do objektu není možný. Pozice 4 průzorů při pohledu do kopce jsou 3, 5, 6, a 8 hodin (další průzory jsou možná pod navážkou, vzhledem k umístění objektu u zdi to však není příliš pravděpodobné). Zdá se, že stropnice byla betonována zvlášť, beton pod ní je silně narušený a odpadává, zatímco stropnice je relativně dobře zachovalá.

Objekt D je nejzajímavější a nejlépe přístupný. Nachází se na prostranství před kulturním domem s divadlem. Konfigurace 6 (!) průzorů je při pohledu od vstupní šachtičky 12, 2, 4, 6, 8 a 11 hodin. Vnitřní prostor, celkový tvar korpusu, tvar průzorů, způsob vstupu šachtičkou s poklopem, to vše odpovídá objektům A a B. Stropnice je silně narušena, na cca 1/2 je odloupnutá vrstva betonu o síle cca 5 cm.

Z výše uvedených fotografií je vidět, že v PLJ se nachází velmi zajímavý soubor pozorovacích staveb z období okupace. Objekty byly betonovány speciálně s ohledem na jejich pozici v terénu, nejedná se tedy o typové stavby typ "einmann", spíše za jakési "kopie" přizpůsobené místním poměrům. Za laskavé umožnění průzkumu těchto unikátních pozorovatelen děkuji pracovníkům PLJ: paní A. Benešové, panu M. lvovi a paní ředitelce Z. Drlíkové.

Pístov

Pozorovatelna se nachází v polní trati Pod Větrníkem jižně od města. Je na kopečku s několika křovinami, zdaleka je dobře vidět. Dostanete se k ní po poli z ulice Telčské. Na první pohled připomíná třístřílnový LO vz. 36. Místo střílen jsou však jen průzory s ocelovými rámy, které se mohly uzavírat dvojitými okenicemi. Pozorovatelna je dvoupatrová, vchod je ze stropnice menšího cihelného objektu za pozorovatelnou, a to šachtou s 20 kramlemi. Stropnice samotné pozorovatelny není zahrnutá hlínou, dobře je vidět zvýšený betonový okraj nad průzory (podobně jako u předválečného opevnění měla být stropnice zasypána a maskována vegetací). Dole jsou silnostěnné ocelové dveře vedoucí do spodní místnosti. V ní je nepořádek, zbytky matrací a stará kamna. Do samotné pozorovací místnosti se stoupá po 10 kramlích. Objekt byl pravděpodobně vybaven jednoduchou ventilací (nasávání vzduchu je ze vstupní šachty) a kamny. Podle výpovědí pamětníků byla tato pozorovatelna postavena v 50. letech. Snad patřila k řadě staveb, z nichž se mělo provádět vyhodnocování účinku jaderného napadení, jak uvádí kolega Hladík. 

jihlava-jih-02.JPG (58696 bytes) jihlava-jih-03.JPG (54977 bytes) jihlava-jih-05.JPG (50192 bytes) jihlava-jih-06.JPG (37108 bytes) jihlava-jih-07.JPG (31529 bytes) jihlava-jih-04.JPG (49712 bytes) jihlava-jih-09.jpg (27875 bytes) jihlava-jih-10.jpg (18199 bytes) jihlava-jih-11.jpg (21327 bytes) jihlava-jih-08.jpg (23341 bytes)

Hybrálec

Druhý typově shodný objekt se nachází v zarostlém remízku u silnice mezi obcemi Plandry a Hybrálec severozápadně od města. Tento objekt je jednopatrový - šachtou ve stropnici se sestupuje po 10 kramlích přímo do pozorovací místnosti. Na stropnici je nahrnuta hlína, takže objekt je v terénu lépe maskován. Jinak rámy průzorů, pozorovací místnost, zbytky ventilace a další drobnosti jsou podobné prvnímu objektu.

jihlava-sever-01.jpg (67894 bytes) jihlava-sever-02.jpg (52147 bytes) jihlava-sever-03.jpg (83442 bytes) jihlava-sever-04.jpg (72490 bytes) jihlava-sever-05.jpg (51290 bytes)

Za pomoc při lokalizaci objektů a poskytnutí fotografií betonové pozorovatelny pod mostem děkuji Jakubovi Novákovi z Jihlavy. 

Prameny:

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno

Archiv J. Nováka, Jihlava

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html