B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Břeclav – pozorovatelny

Breclav – Lookouts

Summary:The article describes lookouts found in Breclav area. Several "einmann" type objects have been located in former sugar-processing plant campus. .

Cukrovar - nábřeží

Bývalý cukrovar v Břeclavi byl adaptován na multifunkční centrum a velká část budov byla přitom asanována. Na prostranství se dochovaly 2 robustní pozorovatelny typu einmann. První objekt se nachází u jedné z dosud stojících budov poblíž nábřeží. U vchodu je přistavěna ochranná zídka, průzory jsou zaslepeny cihelnou zazdívkou. Masivností připomíná tato pozorovatelna některé objekty u Kuřimi. Další obdobná pozorovatelna se nachází nedaleko (viz níže), třetí typově shodný objekt byl nedávno zlikvidován.

Cukrovar - ulice U Stadionu

Poblíž ulice U stadionu je druhý objekt stejného typu. Ochranná zídka je částečně zborcená a opřená o stěnu einmannu. Průzory jsou opět zazděny. V horním kónusu jsou zřetelně vidět valounky v betonové hmotě. vstup do objektu není možný kvůli již zmíněné zídce.

Prameny:

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_breclav_cukrovar_1.html