B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – pozorovatelny

Blansko – Lookouts

Summary:The article describes various lookouts found in Blansko area. The objects had been built around the CKD iron works facility and around the town. The lookouts have been built in 1950s till 1970s. Some of the contain remains of equipment including furniture and telephone connection wires.

V Blansku se doposud podařilo nalézt 6 pozorovatelen: 4 objekty kolem areálu bývalého ČKD Blansko, 1 objekt typu "kostka" na Starém Blansku a 1 půdní vestavbu v centru města.

budovA okresního úřadu

Přímo v centru města se nachází pozorovatelna s plochou střechou vestavěná do půdního prostoru okresního úřadu. Vchází se do ní plechovými dveřmi (s mříží) na chodbě v horním patře budovy. Pozorovací místnost o rozměrech 2,5 x 2,5 m má dva obdélníkové průzory o rozměrech 15 x 45 cm kryté posuvnými plexisklovými tabulkami a čelní průzor 15 x 80 cm. Podle informací pamětníků byla pozorovatelna využívána při cvičeních CO. Dnes je na ní umístěna anténa pro šíření signálu GSM.

klepačov

Kolem významného strojírenského podniku ukrytého v údolí Punkvy bylo v reakci na korejskou krizi začátkem padesátých let postaveno několik cihlových pozorovatelen. Výstavbu měly na starosti štáby Civilní obrany na ONV a v jednotlivých průmyslových podnicích.Typově se jednalo o velice podobné objekty s průzory na 3 světové strany o rozměrech 30 x 10 cm opatřenými plechovými posuvnými kryty. Na střeše býval zřejmě cihlový komínek a ve stropě prostup na vodiče komunikační sítě. První objekt se nachází na kopci u zátočin silnice na Klepačov v prudkém svahu přímo proti lomu u nádraží. V rohu je vidět očouzený komín, z boku vede do objektu trubka (na anténu?). Objekt je přístupný bez dveří, prázdný a zdevastovaný.

Kynologické cvičiště

Najdeme ho pod oplocením kynologického cvičiště na pravém svahu Arnoštova údolí. Pozorovatelna rozbitá, stěny jsou pobořené a střecha z betonových překladů se zřítila do místnosti. Typově se jednalo zřejmě o analogii klepačovského objektu. Stav v roce 2004 je na prvních dvou fotografiích, zbytek snímků ukazuje pozorovatelnu na podzim 2012, kdy byl její stav podstatně horší.

 

Skála nad slévarnou

Nachází se na skále nad slévárnou ČKD na pravém břehu Punkvy. Pozorovatelna je tentokrát postavena z cihel a tmavých tvárnic. Má tři průzory vytvarované z cihel s posuvnými uzávěry. Vchod v zadní stěně, dveře chybí, zbyly jen zárubně. Vedle dveří je kovový žebřík na střechu objektu. Zábradlí kolem střechy je částečně stržené dolů. Vedle žebříku je na střeše cihlový komínek. Pozorovatelna je na výborném místě a nabízí krásný rozhled po celé údolí zaplněném průmyslovými objekty sléváren. Uvnitř pozorovatelny jsou zbytky dřevěné podlahy a nepořádek. 

Svah za slévárnou

Zatím poslední objevená pozorovatelna kolem ČKD Blansko se nachází ve velmi nepřístupném terénu ve svahu za slévárnou cca 100 m od koryty Punkvy. Příčná pozice přibližně odpovídá pozorovatelně na pravé břehu, která se však nachází mnohem výše na skále. Opět se jedná o neomítnutou cihlovo-tvárnicovou (převažují tvárnice tmavé barvy) stavbu uvedených rozměrů s třemi průzory. Díky odlehlé lokalitě je ze všech popisovaných pozorovatelen nejlépe zachovalá. Na zadní straně je u objektu z tvárnic nasucho postavena zídka chránící vchod proti zasypání. Tím vznikla u zadní stěny objektu ulička široká 80 cm. Stejný je komínek (zde je vlevo nad dveřmi) i vnitřní uspořádání, průzory s posuvnými kryty apod. V lese jsou dosud patrné sloupy s telefonním nebo elektrickým vedením, na západní stěně je zbytek svodu se 4 keramickými izolátory. Ze dveří zbyly jen kusy plechu, torzo zámku běžného typu a shnilá dřevěná výplň. Průzory jsou vytvarovány z betonu s dřevěnými prkénky (snad zbytky bednění??). Uvnitř objektu je stará zahradní židle a stůl. Zasouvací kryty průzorů mají jednoduchou otočnou pojistku.

Staré Blansko

V zahradě pod lesem se nachází betonová pozorovatelna typu Brno - Husovice (kostka) se třemi průzory vytvarovanými z betonu. Pozorovatelna má dvě místnosti. Vstup do první, pozorovací, je pod středním průzorem a je zakrytý dřevěnými dvířky. Do zadní místností se prochází (nebo spíš prolézá) otvorem v levé spodní části zadní stěny. Uvnitř je průzorem vidět na otvor do zadní místnosti. Vypadá to, že je bez dvířek. Uvnitř je nějaká polička a snad starý stůl. Pozorovatelna se nachází na soukromém pozemku nevrlého majitele a vstup dovnitř není možný. Objekt je zřejmě využíván jako příležitostný sklep.

Prameny:

Archív J. Kyzlinka

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno

Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno