B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Adamov – pozorovatelny

Adamov – Lookouts

Summary:The article describes various lookouts found in the Adamov area. The objects had been built around the engineering works facility that was used for military equipment production. Some of the objects feature connecting shafts to underground shelters.

Svah nad nádražím

Tato pozorovatelna je dobře viditelná z parkoviště před vchodem do závodu u železniční zastávky. Nachází se cca 50 m vysoko ve svahu směrem na Vranov. Jedná se o železobetonový objekt s vstupní šachtou. Nahoře je čtvercový poklop (dvířka) se 4 šroubovými uzávěry a zkosenými rohy.  Průzory jsou zvenku vytvarované z betonu a mají 2 ústupky. Na boku stavby jsou zvenku zbytky izolačního térového nátěru a ve zdi je zbytek rozvaděče elektřiny a/nebo telefonu s 8 kolíky na přípojky. O kousek níže ve svahu leží zbytek sloupu s 8 izolátory - zřejmě se jedná o zbytek vedení. 

adamov_001.JPG (175441 bytes) adamov_002.JPG (113518 bytes) adamov_003.JPG (112123 bytes) adamov_004.JPG (121908 bytes)

Šachtou se sestoupí po 10 kramlích dolů, kde jsou stejná dvířka, tentokrát nastojato. Když se nasoukáte dovnitř, uvidíte místnůstku 2 x 2 x 2 m. Ve dvou stěnách jsou pozorovací průzory o rozměrech 1 x 0,1 m. U průzorů jsou dřevěné police o hloubce 25 cm. Žádné vybavení se nedochovalo.

adamov_005.JPG (66587 bytes) adamov_006.JPG (62532 bytes)

Svah nad pilou

Na úzkém hřebenu nad adamovskou pilou přímo pod dráty elektrického vedení se nachází poválečná pozorovatelna. Je typově shodná s objektem ve svahu nad nádražím. Vstup je opět horizontálními dvířky se 4 šroubovými uzávěry a šachtičkou s kramlemi. Dole jsou opět dvířka a pozorovací místnost se 3 průzory. Před průzory jsou konzoly na poličky. Z objektu je krásně vidět celý areál Adamovských strojíren.

Skalní ostroh nad řeznictvím

Hned u brány do závodu je staré řeznictví (za naší návštěvy prázdné) a kolem vedou kovové schody. Po chvilce končí a začínají kamenné schody. Cca 50 m nad řeznictvím je další pozorovatelna - tentokrát spíše "one-man post" trojúhelníkového půdorysu. Na bocích cihlové stavby jsou dva z betonu vytvarované průzory. Uvnitř je prostor cca 1 x 1 m, zadní stěna je přímo výlom ve skále. Střecha objektu je krásně zarostlá a pokrytá kameny. Nad pozorovatelnou jsou dva betonové sokly se zbytky navařených úchytů neznámého účelu. 

adamov_008.JPG (131419 bytes) adamov_009.JPG (105998 bytes) adamov_010.JPG (41271 bytes) adamov_011.JPG (155728 bytes)

Dále vedou kamenné schody nahoru na kopec, kde je starší vodojem (otevřený a prázdný) a novější objekt (uzavřený a zřejmě funkční). 

adamov_012.JPG (138991 bytes) adamov_013.JPG (118037 bytes)

Ředitelství Adamovských strojíren

Kousek nad ředitelstvím směrem na Křtiny je ve svahu další objekt, tentokrát o hodně novější či rekonstruovaný. Jedná se o pozorovatelnu, v níž je podle kolegy Petermanna nouzový východ z krytu CO nacházejícího se cca 50 m směrem do města. Pozorovatelna je nahozená a natřená šedou barvou. Stropnice ve tvaru písmene L je betonová stejně jako zbytek stavby. 4 průzory jsou umístěny asymetricky (ten v čelní stěně je vpravo, vlevo dole je vstup do objektu). Vstup je uzavřený kovovými dvířky se 4 šroubovými uzávěry. Pravý dolní uzávěr je pryč a otvor je zaslepený. Průzory jsou vytvarovány z betonu. Uvnitř je vidět novodobá elektroinstalace (například telefonní zásuvka). 

adamov_015.JPG (104822 bytes) adamov_016.JPG (39478 bytes) adamov_017.JPG (138883 bytes)

Prameny:

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno
Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno