B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Velké Meziříčí – Nová synagoga

Velke Mezirici – New Synagogue

Summary:The article describes old synagogue in Novosady street. The building is very decorative with red and black brick patterns and monumental facade. The synagogue was used as a storage facilty from WW2 till 1992. Now, there is a footwear/garment shop inside the building.

Židé přišli do Velkého Meziříčí koncem 15. století, pravděpodobně v souvislosti s vypovězením z moravských královských měst. Doklady o tom však chybí, neboť archiv židovské obce byl zničen při požáru v 19. století. K většímu židovskému osídlení zde došlo až po třicetileté válce. Z té doby je znám židovský rychtář, rabín a Židé kupují pozemek na vybudování hřbitova. V 18. století tvořili Židé třetinu obyvatel Velkého Meziříčí, maximální velikosti dosáhla židovská obec v roce 1857, kdy zde žilo 1116 židovských obyvatel. V Meziříčí působila ješiva (tradiční židovská vzdělávací instituce zaměřená na kolektivní studium Tóry a Talmudu) a narodila se zde řada významných židovských učenců. Od konce 19. století se počet Židů v Meziříčí zmenšoval, takže v roce 1930 zde žilo pouze 76 osob. Židovská obec zanikla deportacemi za 2. světové války a po válce již nebyla obnovena. Kromě Nové synagogy se ve městě dochovala také Stará synagog a židovský hřbitov založený zřejmě v polovině 17. století.

Nová synagoga byla postavena v letech 1868-1870 a nahradila velkomeziříčskou Starou synagogu. Je to výrazně členěná novogotická budova s maurskými prvky. Má obdélníkový půdorys a nachází se na ulici Novosady přímo u hlavní silnice Brno - Jihlava. Z druhé strany je sevřena řekou Oslavou. Stavba je provedena z červených a černých režných cihel. Obě průčelí jsou zdobena stupňovitými štíty a výraznými kulatými okny. Dva pásy omítky obsahují zašlé hebrejské nápisy, údajně citáty ze Starého zákona. Původní okna byla zdobena vitrážemi s motivy Davidovy hvězdy, dochovala se jen částečně. V budově jsou místy původní malované dřevěné stropy. Ostatní původní vybavení synagogy se nedochovalo, bylo poničeno už v roce 1940.

Stavba je chráněna jako kulturní památka, přesto je v ní vietnamská tržnice. Důvodem jsou údajně finanční náklady na její údržbu, které jsou částečně hrazeny z nájmu. V současné době pokračují snahy o opravu synagogy a její přeměnu na kulturní centrum (Stará synagoga již slouží jako muzeum).

 

Prameny:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_synagoga_ve_Velkém_Meziříčí

https://www.hrady.cz/index.php?OID=5808&PARAM=11&tid=17202&pos=300