B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Ostatní: Stará Francisova turbína v Jedovnicích

Miscellaneous: Old Francis Turbine in Jedovnice

Summary:The article describes old Francis turbine manufactured in Blansko engineering facility in 1928. In 2007, the turbine was removed from its well. Today, the turbine is exposed on the pond dam. 

Na hrázi rybníka Olšovce v Jedovnicích se nachází zajímavý historický stroj - Francisova turbína.  Pod hrází se nacházela parní pila čp. 93 firmy Bohuslav František Julínek, parní pila, velkoobchod dřívím a mlýn v Jedovnicích. K pohonu strojů bylo využíváno nejprve vodní kolo na výtoku z rybníka. V době nízkého stavu vody byly stroje poháněny parním strojem vyrobeným firmou Breitfeld a Daněk. Původní vodní kolo o průměru 4450 mm a šířce 1600 mm bylo na podzim 1928 nahrazeno horizontální kašnovou turbínou systému Francis vyrobenou ve strojírnách blanenské společnosti Českomoravská - Kolben - Daněk. Dosahovala 370 rpm a výkonu 15 kW.

Firma Julínek dávala práci více než padesáti zaměstnancům. Skládala se fakticky ze tří závodů. Jeden z nich, Horní pila, stával v prostorách dnešní hospody U Hastrmana. Právě v tomto objektu nainstalovali i zmiňovanou turbínu. Ještě někdy kolem roku 1940 majitelé pilu zmodernizovali. Nechali tam zavést elektřinu. V ostatních závodech také sloužilo několik turbín.

Po skončení války se ale Jedovnice vylidnily a tím ubylo i práce. Horní pila tak od roku 1946 přestala fungovat. Od té doby nenašla Francisova turbína využití. Podnik byl v roce 1948 zestátněn a z Horní pily se stala dílna Okresního průmyslového podniku. Na turbínu se tak téměř zapomnělo. Dílny později přešly do vlastnictví jedovnické průmyslové školy, ale v roce 1985 tento objekt vyhořel. Od té doby se v těchto místech už nic nedělo.

Při odbahnění rybníka a přestavbě objektu s turbínovou šachtou v roce 2007 byla turbína demontována a spolu s vtokovým potrubím umístěna na betonovém podstavci na hrázi rybníka cca 50 m od původního místa. Je zde pěkně vidět celá sestava počínaje hřídelí procházející potrubím přes turbínu až k setrvačníku a pohonu transmise na druhém konci.

 Samotná turbína je skryta uvnitř sestavy potrubí a má 10 lopatek (dnes silně zkorodovaných).

Na následujících fotografiích je vidět turbína v původní betonové šachtě (v horní části je vidět ovládání rozváděcího kola soustavou táhel a řetězů), při demolici objektu mlýna (je vidět pouze výstupní hřídel, setrvačník a pohon transmise) a konečně pohled na terasu restaurace po provedení stavebních úprav.

Za laskavé poskytnutí informací o vyzvednutí a historii turbíny děkuji J. Plchovi.

Prameny:

Archiv J. Plcha

Archiv F. Kuby

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/jedovnice-turbina-pripomene-historii-20081106.html