B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Hajany – stará hrobka

Hajany – Old Tomb

Summary:The article describes abandonned tomb near Hajany village. The building features elements of classicizm. There is a castle in the village, too. 

Téměř na okraji obce Hajany při jízdě od Ořechova se vpravo v lesíku u silnice nachází opuštěná klasicistní hrobka šlechtického rodu Smetanů, která držela Hajany koncem 18. století. Tento rod zde také nechal postavit jednoposchoďový klasicistní zámeček s parkem. Hrobka je jednoduchá stavba se čtvercovým půdorysem. V průčelí se nachází zazděný vchod, čtyři pilastry s nevýraznými hlavicemi nesou římsu a trojúhelníkový štít a dvojité okénko je zamřížováno. Ostatní stěny jsou podobné, jen bez vchodu. Na levém předním rohu objektu jsou zbytky svodu elektřiny či telefonního vedení.

hajany-1.JPG (71518 bytes) hajany-3.JPG (71399 bytes) hajany-2.JPG (58865 bytes) hajany-4.JPG (55871 bytes)

Prameny:

http://www.brno-venkov.cz/