B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – objekty v Lískovci

Brno – Objects in Liskovec

Summary:The article describes abandonned park area near the Brno Liskovec city quarter. In the forest, you can find multiple interesting ruins of objects including viewing tower, teraces, and swimming pool. There is a hospital quite close to the areal. It is said that the Wehrmacht soldiers recovering from their wounds used to relax in the park in WW2 times... 

Hned u pomníku padlým rudoarmějcům na okraji Lískovce se nachází bývalá hospoda Schutzberk. Podle pamětníků patřila před válkou bratrovi známého operního zpěváka Willyho Forsta, hvězdy společnosti UFA Film. Před válkou sem chodili převážně Němci. Po válce byl podnik zavřený a dnes vypadá, že v něm někdo bydlí. Celý objekt je obehnán plotem s ostnatým drátem. Pod restaurací se nachází vyhlídka. Po lavičkách zbyly jen konzoly ve zdi. Zase jeden obraz totální devastace na kdysi krásném místě.... Nad posledními domy jsou dva vodárenské objekty a pod nimi ve svahu vypouštěcí trubka s klapkou. Trošku nám připomněla žabí klapku z objektů těžkého opevnění. 

liskovec_01.jpg (87747 bytes) liskovec_02.jpg (80074 bytes) liskovec_03.jpg (65136 bytes)

U hotelu Myslivna se nachází bývalá bobařská dráha, dnes bohužel přeměněná na cestu. Samotný hotel byl postaven ve 40. letech a podle pamětníka zde za okupace hrával se svým orchestrem Hauptman Böhm z Vídně. Hrálo se i venku na terase, která je dodnes používána k posezení. Původní objekt má šikmou střechu, jižní betonová přístavba pochází až z dob socialismu. 

liskovec_13.jpg (36940 bytes) liskovec_10.jpg (50431 bytes) liskovec_12.jpg (54079 bytes) liskovec_11.jpg (45382 bytes)

U hotelu jsme narazili na dvě zajímavé ruiny - jakousi dvougaráž a stupňovitý sklípek s klenutým stropem. 

liskovec_08.jpg (56511 bytes) liskovec_09.jpg (31952 bytes) liskovec_06.jpg (68514 bytes) liskovec_05.jpg (48201 bytes) liskovec_04.jpg (52774 bytes)

Pokračovali jsme po cestě jižním směrem a došli jsme až k monumentálním troskám prvorepublikové rozhledny. Celá stavba je dokonale postříkaná sprejery a zničená jak zákon káže. Vyhlídková plošina je ve výšce 4 m. Točité schody až na první 4 stupně vzaly dávno zasvé, stejně jako zábradlí na plošině. Dnes je uvnitř věže jen betonová šachta, trošku připomíná zvonovou šachtu na pěchotních srubech. Průměr šachty je 1,5 m. Jedna z opěrných "noh" plošiny je rozbitá s obnaženou armaturou. Před vchodem je pod základy betonová místnost plná odpadků. Její účel není znám. K rozhledně vedou z blízké pěšinky polozasypané betonové schůdky.... Dnes je kolem rozhledny hustý les a křoviny, které zcela zakrývají výhled na město. Rozhledna byla vybudována v roce 1928 v areálu lesoparku, který sloužil pacientům místní ozdravovny. Ten byl roku 1948, po zrušení ozdravovny nechán ladem, proto postupem času celý areál zarostl zelení. V 80. letech 20. století bylo z důvodu chybějícího zábradlí na vyhlídkové plošině, uvnitř rozhledny odstraněno schodiště. V roce 2011 prošla rozhledna rekonstrukcí za 4 miliony korun, upraven byl i okolní areál a některé objekty nacházející se v něm. 17. září 2011 byla rozhledna slavnostně zpřístupněna veřejnosti.

liskovec_18.jpg (66242 bytes) liskovec_20.jpg (32160 bytes) liskovec_17.jpg (24433 bytes) liskovec_19.jpg (39179 bytes) liskovec_22.jpg (43938 bytes) liskovec_23.jpg (40779 bytes) liskovec_21.jpg (56379 bytes)

Pod rozhlednou u chatové kolonie jsou zbytky dvou starých vodárenských objektů s kovovými "tykadly", která snad souvisely s odvětráváním. Oba objekty jsou zasypány odpadky. 

liskovec_14.jpg (78444 bytes) liskovec_15.jpg (76548 bytes)

V prostoru bývalého lesoparku se vyskytují různá kamenná schodiště. Nejvýše leží zcela zarostlá vyhlídková terasa. Pod ní je betonový bazén o rozměrech 5 x 10 m a hloubce 1,5m. Na okraji bazénu jsou kovové úchyty neznámého účelu (snad na upevnění krycí plachty?). Nad bazénkem dosud stojí dvě zasypané lavičky skládající se ze dvou betonových sloupků a překladu. Trosky dalších laviček jsou naházené přímo v bazénu. Pár metrů pod bazénem jsou dvě vybetonovaná jezírka s kamenným lemováním. Dost možná, že se jednalo o kaskádu, kde voda protékala různými výškovými stupni nádržek. Je těžké si představit, jak toto místo vypadalo před devastací. Podle neověřených údajů snad lesní rekreační objekty patřily k nedaleké nemocnici. Měly být vybudovány během války, kdy nemocnice prý sloužila jako lazaret a zotavovna pro vojáky Wehrmachtu. Areál prošel v roce 2011 rekonstrukcí, takže na fotografiích je již neexistující stav.

liskovec_30.jpg (41628 bytes) liskovec_26.jpg (81578 bytes) liskovec_27.jpg (88184 bytes) liskovec_24.jpg (85730 bytes) liskovec_29.jpg (85472 bytes)

Prameny: 

Mapa 1: 50 000 KČT č. 86 "Moravský kras", 3. vydání, 2002

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenný_vrch_(rozhledna)