B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – kníničská přehrada

Brno – Kninicky Dam Lake

Summary:The article describes highlights of popular dam lake built in 1936 - 1940 close to Brno. The dam itself was planned to be destroyed at the end of WW2. However, this never happened and the dam lake represents an attractive recreation/sporting resort for Brno inhabitants. 

Kníničská přehrada byla součástí projektů údolních přehrad na Moravě, který v roce 1914 vypracoval profesor české techniky v Brně Vladimír List na základě důkladného průzkumu moravských toků. Na Svratce počítal tento projekt se dvěmi již zmíněnými většími přehradami u Víru a u Kníniček. Další malá přehrada výhradně pro potřeby zemědělské byla projektována u Borovnice a malý jez u Doubravníku. Potřebnost těchto přehrad byla diktována hlavně zájmy zemědělskými, komunikačními a zdravotními. Teprve na posledním místě využitím pro výrobu elektrické energie. Úskalí, kde byla postavena hráz kníničské přehrady, je vysoké asi 35 m. Největší výška zdi nad základy je 34.5 m a nad dnem Svratky 23.5 m. V koruně je zeď dlouhá 120 m. Nádrž zadrží maximálně 21 miliónů metrů krychlových vody. Ideový projekt přehrady vypracoval profesor Jan Bažant. Na prováděcím projektu přehradní zdi se podíleli Ing. J. Mazel,Ing. Dr. K. Lossman,Ing. Dr. S. Kratochvíl a Ing. A. Homola. Architektonické ztvárnění navrhl Ing. Arch. Jaroslav Grunt. Přehrada byla budována v letech 1936 - 1941 nákladem cca 35 miliónů korun. Hlavním stavebníkem bylo tehdejší ministerstvo veřejných prací a vedle Brna na ni přispěla 25 % nákladů také země Moravskoslezská. Na dvou fotografiích níže je hráz v roce 1939 - nejprve při napouštění a potom při velké vodě, která se na snímku valí přes přepady.

V dubnu roku 1945 na samém konci druhé světové války byla hráz přehrady podminována ustupujícím nacistickým vojskem. Do hráze bylo již v rámci stavby zabetonováno celové potrubí o průměru 20 cm (již tehdy se uvažovalo o možnosti destrukce). Toto potrubí vedlo od základů přehrady až ke koruně hráze. V době, kdy německé ozbrojené síly vítězily na všech frontách, bylo rozhodnuto, že kvůli nebzpečí sabotáže (vyhození hráze do vzduchu) bude potrubí zasypáno pískem a zabetonováno. Nakonec však bylo jen zabetonováno v horní části. S obratem válečného vývoje se okolnosti změnily a na jaře 1945 bylo rozhodnuto, že potrubí bude vyčištěno a připraveno k případné likvidaci přehrady. Do osvobození se však vyčištění nepodařilo dokončit. 26. 4. 1945 vytrhali příslušníci SS dlažbu nad přepady a umístili do koruny hráze 9 protitankových min. Záměr byl vylákat na hráz ruské tanky, které by při přejezdu odpálily miny. Tím by se jednak zpomalil jejich postup a jednak by došlo k vážnému poškození hráze. Osobní statečností hrázného Františka Šikuly, který přes jistého p. Dolníčka doručil zprávu o podminování hráze ruské armádě, byla hráz i lidské životy zachráněny. Událost připomíná pamětní deska na severním konci hráze. Jen pár kroků od ní je pyramida postavená z betonových zkušebních kostek, jaké známe z pohraničního opevnění. Zde se jednalo o zkoušky pevnosti betonu použitého při stavbě hráze.

Na následujících fotografiích je přehradní hráz ve stavu z podzimu 2006.

         

Nad domem hrázného se nachází žalostné zbytky neznámého objektu. Podle experta na brněnské kryty R. Soudka (jemuž děkuji za informace vedoucí k nalezení objektu) by se mohlo jednat o pozorovatelnu střežící přehradní hráz. Dle neověřených informací zde mělo po válce dojít k výbuchu granátu, který způsobil destrukci objektu. Dnes je zde patrný půdorys přibližně čtvercové místnosti o straně cca 3 m se zbytky zdí a prázdnými železnými zárubněmi dvířek.

Na boku přiléhá k hlavní místnosti cihlová vstupní šachtička a prefabrikovaná zpola zasypaná chodbička vedoucí podle všeho do hlavní místnosti. Bohužel kvůli silnému znečištění objektu odpadky a posekanými větvemi nebylo možné podrobnější prozkoumání.

Z tohoto místa ja krásný výhled na hráz i řeku Svratku tekoucí směrem k Brnu. Na vršku známého betonového pilíře pro exteritoriální dálnici jsou vidět shora zbytky armatury.

Prameny:

http://www.brno-kninicky.cz/almanach.htm

http://bystrc.cz.pink.globenet.cz/default.aspx?section=179&server=1&article=1299

Archiv R. Soudka

Šlezingr, M.: Brněnská přehrada a lidé kolem ní, VUT - FAST, Brno, 1998