B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – Salmův mlýn s elektrárnou

Blansko – Salm Mill with Hydro Turbine Plant

Summary:The article describes interesting old building of Salm mill in Blansko. Today, the mill is abandoned, only a small power plant with a Francis turbine is still in operation. The turbine has been renovated in 1970s and produces electricity for municipal office.

Na severním okraji Blanska je hned vedle železniční trati budova starého Salmova mlýna. Jedná se o dvoutraktovou secesní stavbu s navazujícím vodním dílem - náhonem pro malou vodní elektrárnu. Již od svého založení fungoval mlýn i jako závodní elektrárna pro potřeby svého zakladatele a původního majitele knížete Hugo Salma - Reifferscheidta. Ten požádal v roce 1905 o povolení výstavby závodních elektrocentrál pro zásobování velkostatku i přilehlých obcí Blansko, Dolní Lhoty a Rájce Jestřebí. Šlo o dvě centrály - jednu v Salmově knížecím mlýně, a druhou v Rájci nad Svitavou. Roku 1909 byla zdejší centrála dokončena, roku 1910 již byla v provozu a téhož roku obdržela koncesi na zásobování města Blanska elektrickým proudem. Byla to jedna z prvních závodních elektrocentrál pionýrského období elektrizace Moravy. Roku 1913 pracovaly obě centrály ještě s elektrárnou v Dolní Lhotě (Jabůrkův mlýn) do společné sítě. Jejich výkon činil 87 kW, dodávaný proud byl střídavý 3x 3000 V / 220 V / 127 V s frekvencí 50 Hz což na tu dobu byly velmi progresivní parametry. Elektrárna v Blansku pracovala patrně do čtyřicátých let 20. století. Po válečných událostech II. světové války a po znárodnění byl provoz mlýna a elektrárny přerušen.

Provoz mlýna zanikl, elektrárnu obnovilo město Blansko v 70. letech 20. století za přispění podniku ČKD, který zde instaloval soustrojí s jednou spirální horizontální Francisovou turbinou, které je činné doposud.V současné době je turbína funkční a slouží k zásobování zimního stadionu elektřinou. V letech 2005 až 2008 bylo vyrobeno průměrně 197 000 kWh. Vodá vtéká do elektrárny přes česlice, které zachytávají nečistoty. Ve strojírně je na plošině nad turbínou umístěno regulační zařízení ovládající pozici lopatek rozváděcího kola. Až na elektronický regulátor je vše původní, litinové.

Pod plošinou s regulačním zařízením protéká voda do turbíny. Hřídel vychází ven do spodní etáže strojovny a roztáčí setrvačník o průměru 2 m. Ten přes transmisi pohání generátor v druhé místnosti. Transmise bývala kožená, nyní se používá gumová, která se každé 3 roky musí vyměnit.

Je hezké, že tuto malou elektrárnu nepotkal po druhé světové válce smutný osud likvidace a že krásný starý stroj dodnes vyrábí čistou elektřinu. Děkuji Ing. R. Snopkovi za laskavé umožnění návštěvy Salmova mlýna a p. Svobodovi za předvedení strojního zařízení.

Prameny:

Jaroš, Jiří : Slovník technických památek Blanenska. Blansko, Muzeum Blansko 2000.