B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – letecký útok na Mariánskou huť

Blansko – Air Raid at Marianska Hut Foundry

Summary: The article describes air raid on Marianska Foundry facility at the very end of WW2.

Ve čtvrtek 26. dubna 1945 byla sovětskými letadly bombardována tzv. Mariánská huť nacházející se tehdy za dnešním ředitelstvím ČKD v údolí Arnoštov. Jednalo se pravděpodobně o sovětské bitevní letouny Iljušin Il-2/ m3. Shazovaly malé bomby a střílely z kulometů. Na podzim 2003 jsem provedl průzkum lokality. Po kráterech z náletu už po tolika letech není u lesa ani stopy. Samotná huť byla zbourána v roce 1968. Posledními připomínkami zmizelé Mariánské huti jsou zbytky zdiva na okraji kamenolomu a litinové sochy psů u mostku při vjezdu do garáží za ředitelstvím ČKD. Tyto dvě krásné ukázky blanenské umělecké litiny se původně nacházely u vstupní brány popisované huti.

marianska-07.JPG (86656 bytes) marianska-03.JPG (71288 bytes) marianska.jpg (41382 bytes) marianska-09.JPG (160737 bytes) marianska-11.JPG (131116 bytes)

Při popisovaném náletu bylo střepinami silně poškozeno zábradlí nad korytem Punkvy. Během rekonstrukce na samém konci 20. století byl tento kus zábradlí zachráněn, zakonzervován a uložen jako poslední památka na letecký útok z dubna 1945.

marianska-2.jpg (54375 bytes)

Prameny:

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

Půlpitel, V.: Jak jsme prožívali konec války, rukopis