B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – bývalá vodní elektrárna

Blansko – Former Hydro Powerplant

Summary:The article describes former hydro power plant that has been recently used as a family house.

Původně byla vodní elektrárna umístěna na pravém břehu přímo v prostoru Mariánské huti. V roce 1930 již však bylo celé turbinové zařízení silně opotřebováno a jeho umístění nebylo výhodné. Proto byla vodní síla Punkvy lépe využita v novém zařízení na levém břehu. V nové turbínové stanici byla instalována regulační Francisova turbína s horizontální hřídelí umístěná v otevřené betonové kašně. Při spádu 7,3 m a průtoku 900 l/s bylo možné dosáhnout 360 ot/min a výkonu 70 PS. Voda se k turbíně přiváděla 190metrovým betonovým náhonem o šířce 1,5 m. Vtok do náhonu byl opatřen stavidlem s železným rámem. Před stavidlem byla hrubá česlice. Voda od turbíny se odváděla sací rourou do krátkého kanálu ústícího do Punkvy. Celé zařízení stálo 66 692 539 Kč a jeho provoz byl zahájen 22. 7. 1931. Turbína byla odstavena v roce 1955. Začátkem 80. let se svazácká organizace snažila turbínu znovu zprovoznit. K realizaci tohoto záměru však nedošlo. Dnes je dobře patrný mohutný betonový náhon vedoucí ve stráni vedle koryta Punkvy. Postupně podléhá erozi a rozpadá se. U žlutého domku bývalé elektrárny je dosud viditelný jalový přepad (na fotce vlevo se schody) i výtok z turbínové šachty (více vpravo). Samotná turbína byla demontována, šachta je dnes prázdná.

ckd_elektr-01.JPG (77785 bytes) ckd_elektr-02.JPG (90096 bytes) ckd_elektr-03.JPG (103636 bytes) ckd_elektr-08.JPG (71963 bytes) ckd_elektr-09.JPG (42273 bytes)

Prameny:

Kreps, M.: Dějiny strojíren ČKD Blansko, nakladatelství Blok, Brno, 1983