B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Vyškovsko – opevnění ve VVP Dědice

Vyskov Region – Fortifications in Dedice Training Grounds

Summary: The article desribes fortified objects of German artillery training grounds. The targets have been pulled across the field using steel ropes and diesel engines. The hits have been observed from smaller "watch-posts". The area features interesting miltary objects including Victoria memorial monument and training objects for border fortifications. 

V celém prostoru VVP rozšířeného v letech 1939 – 1945 dnes můžeme najít něco kolem stovky německých betonových objektů, v drtivé většině se jedná o tzv. pixle, tedy pozorovatelny, strojovny a úkryty určené k obsluze střelnic, především k tahání terčů a pozorování výsledků střeleb a cvičení. Kromě Truppenübungsplatz Wischau, jak se VVP za války jmenoval, se pixle stavěly i v jiných výcvikových prostorech protektorátu, jako například v Benešově či Milovicích. Ve VVP dědice sloužily objekty především pro výcvik tankových vojsk Německé armády. V dnešní době se několik tzv. „Kampfbahn“ (tedy bojových drah) nachází mimo území vojenského prostoru. Jedná se o oblasti u Opatovic, Rychtářova, Podivic a Ruprechtova. Tyto objekty jsou volně přístupné veřejnosti, z čeho však také vyplývá jejich chudost, co se do vnitřního vybavení týče. Větší část Německého cvičného opevnění je však skryta v nepřístupných částech vojenského prostoru, tudíž i jejich mapování je podstatně ztíženo. Na území VVP se však také nachází unikátní objekty jako je například Viktoria, Stříbrná a některé další, které nemají v celém bývalém protektorátu obdoby.

Kampfbahn Richtersdorf (Rychtářov)

Na rozdíl od poměrně kompaktní dráhy Ruprechtov jsou objekty německé střelnice rozptyleny po velké ploše rychtářovského údolí. V tomto článku byly použity některé texty a označení objektů od kolegů ze serveru VVP Dědice. Ti v této lokalitě zde napočítali a zmapovali celkem 4 strojovny na tahání cvičných cílů, 5 pozorovatelen a 9 pěchotních úkrytů. Na výše uvedené adrese jsou k dispozici podrobné informace, půdorysy objektů, fotogalerie a další údaje.

Strojovna č. 1: Nachází se v poli cca 1 km jihozápadně od obce Opatovice. Jedná se o strojovnu s atypickým vchodem a připojenou pozorovatelnou se samostatným vchodem. Bohužel objekt je zdemolován, chybí veškeré vnitřní vybavení včetně příček a dveří. Zjištění původního uspořádání vnitřních prostor je prakticky nemožné. Připojená pozorovatelna je zavezena odpadem a její čelní stěna nese stopy ostřelování. Zdá se, že objekt byl nejspíše nejprve postaven jen jako strojovna a k dostavění pozorovatelny došlo až později.

Strojovna č. 3: Nachází se v poli poblíž hlavní silnice cca 1 km jihovýchodně od obce Rychtářov. Jako jeden z mála objektů na dráze Richtersdorf je tato strojovna uzavřená zavařením vstupních dveří. Je možné, že slouží jako skladiště neznámých chemických látek, či dokonce jedů. Je možné, že díky uzavření se v objektu nachází ještě zbytky původního vybavení. Kolem zazděného průzoru jsou krásné sintrové náteky a miniaturní brčka.

Pozorovatelna č. 9. Nachází se cca 0,5 km západně od obce Lhota v mírném svahu u remízku a malé chatové oblasti. Jedná se o levostrannou pozorovatelnu. Objekt je poněkud zarostlý křovinami a stromy. Uvnitř se nachází pouze úchyty pro vodící lana na stěnách. 20 m od objektu směrem k hlavní silnici se nachází betonový fundament s drážkou neznámého účelu.

 

Pěchotní úkryt č. 11: Nachází se v poli cca 0,5 km jihovýchodně od obce Pařezovice. Jedná se o levostranný pěchotní úkryt s částečným zemním záhozem. Objekt je poměrně zachovalý a málo zarostlý. Vevnitř není žádné vybavení, zachovaly se jen zbytky pancéřových dveří.

Pěchotní úkryt č. 16: Nachází se v poli v údolíčku cca 0,5 km jihovýchodně od obce Rychtářov. Jedná se o pravostranný pěchotní úkryt s kompletním záhozem. Objekt je částečně zatopen vodou a bahnem. Zához stropnice je nekompletní, na čelní stěně jsou nastříkány klikyháky od sprejerů.

Kampfbahn Ruprechtov

Mezi obcemi Podomí a Ruprechtov se nachází jeden objekt strojovny a 4 menší pozorovatelny (tzv. pixle).  Malé objekty sloužily ke sledování výsledků střeleb, velké byly strojovny pro tahání maket nebo ukořistěné bojové techniky (je znám případ ukořistěného tanku T-34 odstaveného v Arnoštově údolí u Blanska po jeho transportu vlakem z východní fronty). Stav velké strojovny u Podomí je na následujících fotografiích. Objekt se nachází u lesa mezi Podomím a Ruprechtovem. Dostat se k němu můžete po polní cestě kolem lesíka. Vedle objektu je v zemi betonový fundament. Po obvodu stavby jsou kovové trubky související pravděpodobně s odvodem výfukových plynů a ventilací. V zadní části objektu někdy přidělal nový plechový "komín". V současnosti probíhají na strojovně další stavební práce, u objektu je improvizovaný vjezd a celé okolí působí dojmem víkendové chaty. Uvnitř objektu jsou počmárané stěny v přední chodbě s průzorem. 

podomi_01.JPG (73670 bytes) podomi_02.JPG (50561 bytes) podomi_07.jpg (35476 bytes) podomi_03.jpg (156808 bytes) podomi_04.jpg (57412 bytes) podomi_05.jpg (68681 bytes) podomi_08.JPG (45744 bytes) podomi_14.JPG (18848 bytes)

V další místnosti bylo umístěno potahové zařízení (převody a brzdy). Dnes zde zbyly jen betonové podstavce a cihlové příčky. Zbytky kovového zařízení leží před objektem.  Na stěnách této místnosti jsou vývody vně objektu a v čelní stěně trubkové průchody pro ocelová lana na tažení cílů. Na posledním snímku je interiér podobného objektu z brdského výcvikového prostoru s původním zařízením (foto použito s laskavým svolením ze serveru www.opevneni.aktualne.cz). V poslední zadní místnosti se nacházel diesel-agregát pro pohon celé soustavy. Otvor do této místnosti je v tomto objektu bohužel zazděný. Jeden dlouhý průzor je vytvarován z betonu bez vložky.

podomi_09.JPG (32532 bytes) podomi_10.JPG (42018 bytes) podomi_12.JPG (39094 bytes) podomi_06.jpg (79633 bytes) podomi_13.JPG (39362 bytes) podomi_15.jpg (32168 bytes) podomi_11.JPG (39321 bytes)

Na okolních polích se nachází 4 menší pozorovací objekty. Pozorovatelna 1 je pravostranná a nachází poblíž cesty, která vede podél lesa nahoru ke strojovně. Vchod je téměř zasypaný.Dobře patrné nad vchodem je obdélníkové pole v betonu pro identifikační tabulku objektu. Dovnitř se není možné dostat.

Pozorovatelna 2 je na poli cca 450 m jihozápadně od první pozorovatelny. Levostranný objekt má zához a je volně přístupný. Uvnitř se nachovalo téměř nic, strop je oplechovaný, ve zdech jsou konzoly na uchycení vnitřního zařízení. Zdi jsou počmárány sprejery. 

Pozorovatelna 3 se nachází na okraji lesíka cca 250 m jižně od objektu 2. Je v nejlepším stavu z celé skupiny. Jedná se o levostrannou pozorovatelnu s původními dveřmi. Uvnitř jsou opět zbytky konzol a posprejované stěny. Na stropnici je dobře patrný zajímavý prvek: prohnutí okraje stropu na přední straně objektu směrem nahoru.

Pozorovatelna 4 se nachází nejblíže silnice Podomí - Ruprechtov, cca 400 m východně od pozorovatelny 2. Jedná se o levostranný objekt s částečným záhozem. Vnitřek opět stejný, před průzorem je několik náletových křovin. Na zadní straně je v místě bez záhozu vidět 6 otvorů sloužících k protažení drátů kladkostrojů či signální soustavy.

Areál Kampfbahn u Ruprechtova je dobře přístupný a umožňuje získání dobré představy o podobě strojoven a pozorovatelen bývalé německé střelnice ve VVP Dědice. Za informace o pozici některých objektů děkuji J. Suchánkovi ze serveru http://www.vvpdedice.net/, který se problematikou VVP Dědice podrobně zabývá.

Podivice

Objekty na dalších snímcích jsou z Podivic (vesničky obklopené ze všech stran VVP) a jsou maskovány jako obytné domy či jiné objekty (na jedné strojovně je dokonce německý nápis "Hostinec U zeleného věnce"). Dnes jsou tyto objekty většinou prázdné. Typově většinou odpovídají strojovně z Ruprechtova. Malé pozorovací objekty se u Podivic vyskytují v pravém či levém provedení. Typově odpovídají například pozorovatelnám u Ruprechtova či v Brdech. 

podivice1.jpg (41471 bytes) podivice2.jpg (49826 bytes) podivice6.jpg (46040 bytes) Podivice9a.jpg (41213 bytes)

Viktoria Hohe

Po okupaci Čecha Moravy byla na Kozí Horce v kasárnách umístěna nižší a vyšší praporčická škola německých tankových vojsk a prováděn intenzivní výcvik. Někteří pamětníci udávají, že zde byly cvičeny divize, které pak bojovaly o Stalingrad. Na kótě 483,3 vybudovali Němci okázalý památník, jenž měl být oslavou očekávaných německých vítězství a byl proto nazván Viktorií - Vítěznou. Mohyla byla 15 m vysoká s betonovým obeliskem, měla mohutné přes 4 m široké pompézní schodiště a prostorný ochoz připomínající římské vzory a okázalé triumfy římských vojevůdců. Na jejích stěnách byly umístěny tabule cti, do nichž byla vytesána jména nejvýznamnějších nacistických vojevůdců, kteří se vyznamenali při válečném tažení proti Sovětskému svazu. Na vrcholu památníku rozpínala svá křídla obrovská německá orlice. Okraj ochozu i schodiště byl opatřen těžkým ozdobným řetězem. Ve spodní části mohyly byl vybudován přes 13 metrů dlouhý železobetonový bunkr, který byl vybaven strojovým zařízením pro řízení bojových operací. Kdy byla výstavba památníku ukončena, není přesně známo. Ví se však, že u něho bylo symbolicky zahajováno a zakončováno každé větší cvičení jednotek wehrmachtu s cílem zdůrazňovat velkou válečnou převahu a blízké vítězství ve válce. Po osvobození v roce 1945 byla orlice ruskými vojáky sestřelena. Místo ní tam údajně na nějaký čas umístili  hvězdu. V roce 1967 vypadala stavba jako na prvním obrázku. Později byl obelisk stržen (některé prameny udávají rok 1968, jiné 80. léta) a dnes zbyl z památníku jen spodní betonový objekt s pozorovacími průzory a zbytky ochozu. Na dalších dvou snímcích z roku 2003 je krásně vidět schodiště z prvního snímku (dnes zarostlé náletovými keři) a zbytky obelisku s obnaženou armaturou. Všechny 3 fotografie laskavě poskytl Martin Prokeš. Na poslední fotografii je spodní bunkr pro řízení operací - fotografie je z konce 90. let. 

viktorka-1.jpg (61927 bytes) viktorka-3.jpg (95595 bytes) viktorka-2.jpg (84423 bytes) viktorka-5.jpg (35000 bytes) vitezna2.jpg (33656 bytes)

Poznámka: Objekt se dnes nachází v nepřístupné části VVP Dědice.

Žárovice

V Žárovicich u Plumlova byly kvůli výhodné centrální poloze v rámci ČSR vybudovány cvičné objekty pro výcvik posádek pohraničního opevnění. Od léta 1938 zde výcvik opravdu probíhal. V uvedeném prostoru se nacházely 3 objekty. S1 a S2 byly betonové zrcadlově otočené shodné stavby s jednou střeleckou místností. V této místnosti jsou střílny pro zbraň N, M a L1. V betonovém zvonu byla střílna pro výcvik střelby z lehkého (S1) a těžkého (S2) kulometu. Na prvních dvou fotografiích je objekt S1 v roce 2005, na dalších na jaře 2007. Objekt byl tehdy vyčištěný, všechny střílny byly zachovalé.

zarovice5_04.JPG (60853 bytes) zarovice5_05.JPG (58835 bytes)

Stav objektu S1 v roce 2010: střílny opatřeny plechovými kryty, dveře pevně uzamčeny. Není divu po tom, co se stalo s objektem S2 (viz níže).

Objekt S2 byl bohužel zdevastován vytržením střílny TK z makety zvonu a posléze i střílny L1 v hlavní místnosti. Tento ostudný případ bunkrologického kanibalismu není snad třeba komentovat. Kvůli nezajímavým objektům TO na naší severní hranici byl tak zničen unikátní výcvikový objekt. Uvažování těchto "kolegů" je nám záhadou. Na prvních fotografiích stav na jaře 2005.  Na jaře 2007 byl objekt S2 asanován a nezbyla po něm ani stopa. Na druhém snímku je pohled přes místo, kde stával objekt S2, v pozadí objekt S1.

zarovice5_02.jpg (41313 bytes) zarovice5_03.jpg (42801 bytes)

Objekt V pro řízení palby se nacházel mezi objekty S1 a S2, ovšem byl zničen a nahrazen novějším objektem UŽ se segmentovou chodbičkou. Na jaře 2007 byl objekt asanován spolu s objektem S2.

 zarovice5_06.JPG (69625 bytes) zarovice5_07.JPG (32085 bytes)

Objekt skluz se nachází cca 50 m od obou střeleckých objektů poněkud níže v lesíku. Jedná se o objekt pro nacvičování používání granátového skluzu v objektech LO a TO. Granáty měly padat do místnosti vyložené plechem. Nepodařilo se však najít otvor, kterým byly granáty dovnitř spouštěny. 

Žárovice3.jpg (50113 bytes) Žárovice4.jpg (73764 bytes)

Poblíž objektů S1 a S2 je vybetonovaná sníženina, údajně cvičný okop pro výcvik s obrněnou technikou. Mezi objekty S1 a S2 a silnicí jsou nepatrné zbytky stavby, údajně chaty pro ubytování mužstva. Na zvýšený betonový fundament vede 5 schodů. Po stavbě samotné není v mlází ani stopy...

zarovice5_10.JPG (70930 bytes) zarovice5_09.JPG (87461 bytes)

Prameny:

Archiv M. Prokeše

Mikš, J.: Na vyškovském směru, OV ČSPB, Vyškov

www.ropiky.net

Kolektiv autorů: Utajené pevnosti . Československé opevnění z let 1936-38 na jižní Moravě. Edice Fortifikace, Brno, 2003

http://www.vvpdedice.net/