B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Tunisko – různá opevnění

Tunisia – Various Fortifications

Summary: The article describes concrete block on trhe beach of Sousse in Tunisia. The block is sunk in sands and unaccessible. It is said to be built by Rommel's defense forces in 1942. In Matmakat area, tourists can see rare remains of Wehrmacht including fuel barrels signed "Kraftstoff 200 l Wehrmacht Feuergefährlich, 1942". 

Z Tuniska jsou známy betonové objekty od měst Gabes a Sousse. U Babes se jedná o zbytky tzv. Marethovy linie, což byla opevněná zóna vybudovaná francouzskými jednotkami na začátku druhé světové války. Existovaly obavy, že Italové v sousední Libyi by mohli zaútočit a obsadit Tunisko. Po. invazi Spojenců do severní Afriky obsadily linii německé a italské jednotky. Chtěli na ní odrazit spojenecké jednotky postupující z Egypta nahoru do Tuniska s cílem spojit se s spojeneckými armádami dále na severu a eventuálně napadnout Itálii, což vše poté opravdu stalo. Linie byla tvořena zhruba 100 betonovými bunkry, francouzskými pancéřovými střeleckými postaveními a minovými poli podél koryta řeky.

Bunkr na pláži u města Sousse byl prý dle informací místních obyvatel součástí německé obrany seberoafrického pobřeží při Rommelově tažení. Původně byl prý postaven o několik metrů výše. Jedná se o betonovou stavbu o půdorysu nepravidelného lichoběžníka. Nejdelší strana měří 7 m. Na bocích objektu je pod krakorci 6 otvorů. Pravd (střílny i vstupy). Přesnou konfiguraci i palebné směry se mi kvůli pozici objektu v příboji nepodařilo odhalit. Na stropnici je patrný zvýšený okraj, který mohl sloužit k maskování objektu trávou (jako u čs. srubů). 

tunisko06.JPG (68537 bytes) tunisko03.JPG (84674 bytes) tunisko04.JPG (100199 bytes) tunisko05.JPG (85234 bytes)

Z dalších zajímavostí v Tunisku snad stojí za zmínku troglodytní obydlí u města Matmakat. Tam je v jednom v hlíně vykopaném "domě" hromádka památek na Rommelovo tažení: kus barelu s nápisem "Kraftstoff 200 l Wehrmacht Feuergefährlich, 1942", různé bedničky a nářadí. Zase jedna z atrakcí pro turisty...

tunisko01.JPG (125095 bytes) tunisko02.JPG (95311 bytes)

 

Prameny:

http://ourtour.co.uk/home/escape-from-jerba-the-mareth-line-and-the-pied-piper-of-gabes/