B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Strážnice – opevněné městské brány

Straznice – Fortified City Gates

Summary: The article desribes fortified entrance gates of Straznice town. The defensive walls encircling the town have been built around 1650 A.D. However, actual gates were later removed and only two pairs of defensive side-towers remain on the site...  

V roce 1260, když král Přemysl II. Otakar vyhrál bitvu u Kressenbrunnu, připojil území Strážnicka k českému státu a založil zde hrad. O 10 let později se kousek od něj zformovala trhová osada stejného jména, která se za vlády Václava II. rozrostla v městečko. Počátkem 14. století se pak stalo poddanským městem pánů z Kravař. Někdy v té době byla Strážnice opevněna zemním valem s branami a příkopem – ze severu pak město chránila řeka Morava. Během husitských válek bylo město téměř zničeno, ale poté bylo obnoveno a rozšířeno směrem k hradu o tzv. Nové město – a bylo celé opět opevněno valem a příkopem. V polovině 16. století bylo kvůli ohrožení Turky opevnění vylepšeno, hlavně obě vstupní brány – východní Veselská a západní Skalická.  Nyní je tvořila hranolová věž s válcovými dvoupodlažními baštami po stranách. V hradbě byly i dvě menší věžové vrány – Svačinovská a Vinohradská. Mezi těmito branami byly v hradbě ještě malé cihlové bašty. Panský dvůr na severovýchodě měl samostatné opevnění. Celé toho opevnění uzavíralo plochu 65 hektarů, což tehdy byla největší opevněná plocha v Čechách (kromě Prahy). Samostatný okruh hradeb získal i hrad přestavěný Žerotíny na renesanční zámek. Ve válečných letech dalších století se ale opevnění města příliš neosvědčilo, protože nepřátelské armády dokázaly vždy město obsadit – na rozdíl od zámku, který se obléháním ubránil. Opevnění nikdo neudržoval, takže příkopy se postupně zanášely a zdivo se rozpadávalo. V roce 1848 byla část opevnění odstraněna a v roce 1876 byly zbořeny městské brány, takže se dochovaly pouze boční bašty.

Obě dvojice bašt o idealizovaném průměru 12 m prošly v minulých letech renovací a jsou ve velmi dobrém stavu. V obou případech prochází bývalými branami rušná komunikace. Ve zdech bašt jsou dvě horizontální řady střílen - dolní tvoří masivnější klíčové střílny, v horní jsou menší obdélníkové a místy klíčové střílny.  Stavební materiál tvoří kromě pálených cihel také vápencové a rulové kameny. Severní bašta bývalé západní Skalické brány přiléhá k zahradě rodinného domu. Kamenná podezdívka je místy vysoká až 1 m, zbytek staveb tvoří cihelné zdivo.

Bašty východní veselské brány mají vyšší kamennou část zdí do výše prvního patra. Severní bašta přiléhá k sousedním budovám a v jejím prostoru je kromě úzkého průchodu pro pěší "zahrádka" místní restaurace. A v parném létě je zde posezení opravdu příjemné a inspirativní.

Strážnické bašty dnes představují v regionu jižní Moravy unikátní soubor pevnostních staveb, vzorně renovovaný a přístupný veřejnosti.

Prameny:

www.hrady.cz