B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Rhodos – pobřežní opevnění

Rhodes – Coastal Fortifications

Summary: The article desribes coastal fortifications in the island of Rhodes. These objects include concrete blocks (both for machine guns and cannons), trenches and lookouts. They have been built along north-western beaches in 1970s against possible invasion of Turkish armed forces. Now, they are mostly abandonned and open with no further maintenance. 

Řekové nemají Turky a obecně muslimy vůbec v lásce. Dlouhá století bylo Řecko součástí osmanské říše a teprve v roce 1824 začal jejich boj za nezávislost. Nevraživost mezi oběma státy vyvrcholila tureckou invazí na Kypr v roce 1974, kdy bylo 200 000 Řeků a 45 000 Turků vyhnáno ze svých domovů na druhou stranu ostrova. Dodnes nebyl konflikt mezi vojenskými partnery v NATO (!) ukončen a demarkační linii na Kypru hlídají jednotky OSN (tzv. modré přilby). V tomto historickém kontextu není nikterak překvapující, že na ostrově Rhodos, který se nachází jen 20 km od pobřeží Turecka, vyrostla v letech 1974-75 opevněná pobřežní linie. A právě jejím objektům mezi letovisky Kremasti a Ixia na úseku dlouhém cca 15 km je věnován tento článek.

V Kremasti vede kolem klasicistní knihovny silnička směrem na pláž. Cca 200 m od moře je hned u cesty vpravo zarostlá vyvýšenina skrývající dvě betonová kruhová palebná postavení (poněkud ve stylu Tobruku) spojená 20 m dlouhým krytým zákopem. trasa chodbičky je na povrchu dobře sledovatelná díky betonovým komínkům.

Při postupu po pláži severním směrem následují po chvíli další objekty. První dvojice stranově otočených objektů pro boční palbu (dále jen dvojčata) je umístěna hned u pobřežní komunikace. Jejich palebnou pozici si můžeme nejlépe představit na příkladu našich předválečných řopíků D1 a D2. Konfigurace objektů tohoto typu je následující: železobetonový zakulacený tvar, většinou bez záhozu, vstup krátkou chodbičkou, plechové dveře, uvnitř zalomená chodbička s výklenkem ve stěně a konečně palebná místnost se střílnou pro kulomet vytvarovanou z betonu. Vpravo pod střílnou je otvor v podlaze, snad pro odvod nábojnic (?).

Druhé dvojče je zrcadlové obrácené. zajímavostí je zde krytá chodba vedoucí do objektu.

Zmíněná chodba s komínky vede za pláž do kruhového postavení podobného tomu v Kremasti.

Dalším objektem je železobetonové postavení pro kanón. Čelní stěna zřejmě měla něco jako pohotovostní roletu, na okrajích jsou vidět zbytky těsnicí hmoty. objekt má lichoběžníkový půdorys a týlový vstup s plechovými dvoukřídlými dveřmi.

Následuje pozorovací objekt s krytým zákopem pro skrytý přístup.

Další dvojčata na pláži jsou zajímavá tím, co bychom u nás nazvali "inundační šachtičkou", zde nejspíše "přílivovou šachtičkou". Jedná se o zvýšenou vstupní část.

Pravý objekt má boční stěnu zasypanou až téměř ke střílně. Místy jsou na něm vidět zbytky maskovacího nátěru.

Následuje nejzajimavější úsek pláže u letoviska lalyssos se seskupením palebných, pozorovacích i týlových objektů. Nejprve je na pláži levé dvojče s dokončeným záhozem a maskováním. Iluze malého kopečku je téměř dokonalá.. U vchodu je zachován původní maskovací nátěr.

Místo pravého dvojčete je však na okraji pláže (směrem do vnitrozemí) série pozorovacích objektů spojená sítí krytých zákopů. 2 pozorovací objekty mají kruhový půdorys, uvnitř je jediná místnost o průměru 2,5 m, vstup je plechovými dveřmi z týlové strany. Zajímavá je podlaha, na které je "mozaika" z malých oblázků. U vojenského objektu je to věc přinejmenším neobvyklá.

Třetí pozorovací objekt má zřejmě pravoúhlý půdorys, je maskovaný záhozem a má jeden čelní průzor vytvarovaný z betonu. Uvnitř v místnosti 2 x 2 m je něco jako vybetonovaný stůl a na stěně zbytky elektroinstalace.

Okolní terén je doslova prošpikován zákopy se stěnami z betonových prefabrikátů, otevřených okopů a spojovacích chodbiček. zajímavý je velký okop, snad pro kanón (?).

O kus dál jsou na pláži dvě "nerozlučná" dvojčata vudálená jen 4 m. Mezi objekty vede do moře vyvýšeninam pravděpodobně však nesouvisí s objekty ale spíše se jedná o odpad z některého hotelu na pláži. V zídce je dokonce zazděna stará pneumatika...

Poslední dvojčata se nachází na pláži před letoviskem Ixia. Oba objekty jsou v dobrém stavu a bez záhozu. Ve střílně levého dvojčete jsou zbytky řevěného obložení nebo bednění.

Pravý objekt má zasypaný vchod se zbytky maskovacích barev.

Prameny:

http://www.lostplaces.de/cms/festungsanlagen/rhodos-bunker-auf-der-ferieninsel.html