B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Vranov u Brna - německý letoun

Vranov u Brna - a German Aircraft

Summary: The presented article deals with a training German aircraft that had crashes in the vicinity of Vranov village). The pilot has died in the plane. two local boys have discovered the crashed machine ande reported the event to German officers. Then, the wreck was copmpletely removed and the dead pilot transported to Brno. The type of the aircraft is unknown. No traces of the crash can be found on the site even today.

V létě roku 1943 chodily vranovské děti na vyučování pěšky do Adamova. Cestou ze školy sledovali vícekrát německá cvičná letadla. Většinou byla dvě nebo tři a přilétla od Brna. V Brně byla od října 1939 umístěna letecká pilotní škola (Flugzeugführerschule A/B 113). Používala mj. i letouny typu Arado Ar 96 B.

Po příletu se letadla stočila nad lesní trať zvanou Jelení skok a odtud hloubkově útočila jižním směrem na muniční závod v Adamovském údolí. Posléze vylétla vzhůru a vracela se znovu na výchozí pozici nad Jelením skokem, kde nad souvislou hradbu stromů vyčníval osamělý vyšší strom, kolem kterého se němečtí letci otáčeli. Zřejmě ho používali jako orientační bod v jinak souvislém lesním porostu. Jednoho červnového dne někdy začátkem léta za krásného slunečného počasí opět nacvičovali němečtí letci hloubkové útoky nad adamovským údolím. Bylo to kolem poledne. Vtom jeden z letounů nízko nad lesem náhle prudce zamanévroval, zmizel za horizontem a již se neobjevil. Ostatní letadla ihned odlétla. Dva vranovští chlapci J. Heinrich a J. Hemzal byli v té době žáky měšťanské školy v Adamově. Sledovali letecký nácvik z okna své třídy a po vyučování se vydali do lesa k předpokládanému místu havárie. Vyšli nahoru do svahu tzv. Čertovou zmolou a poblíž cesty opravdu zřícený letoun objevili. Vrak byl zachycen spodkem vzhůru na stromech cca 5 metrů nad zemí.

Z otevřené kabiny s odsunutým překrytem visel na popruzích pilot. Na sobě měl hnědou koženou bundu ke krku, na hlavě měl leteckou kuklu a šikmo přes obličej brýle. Byl v obličeji celý promodralý a nejevil známky života. Na ruce měl pěkné hodinky, ale nikdo z nás se mu je neodvážil vzít. (J. Hemzal)

Kluci se po chvíli sebrali a šli do Vranova. Nahlásili na úřadě, že v lese spadlo letadlo a protože po nich nikdo nic nechtěl, šli domů. V podvečer kolem páté hodiny se nahoře u myslivny pohybovalo množství německých vojáků na motocyklech a v automobilech. Němci si zavolali oba chlapce na úřad, kde stálo několik vozidel KdF a německý důstojník si nechal podrobně vysvětlit, kde k havárii došlo.

Po chvíli se usmál, poplácal nás po rameni se slovy "Sehr gut, Kamerad" teda něco jako "Velmi dobře, kamaráde" a dal nám kousek čokolády. Nasedl si na zadní sedadlo terénního vozu, my jsme si sedli na kolena vojáka sedícího vedle řidiče a vydali se po staré cestě směrem k místu havárie. Němci se cestou dohadovali o nějakých technických věcech a často zaznělo slovo "sabotáž". Lesní cesta byla velmi úzká a místy musel jet vůz KdF jedním kolem po mezi. Ta cesta je úplně stejná dnes jako tenkrát. (J. Hemzal)

Na místě havárie si již vojáci chlapce nevšímali, tak se vrátili domů. Po několika hodinách projel Vranovem směrem na Lelekovice nákladní vůz s velkým vlekem, na kterém byl položen trup letounu zakrytý plachtou. Po stranách valníku ležela křídla. Posléze projela obcí i malá kolona vojáků, kteří se vraceli do Brna a vezli mrtvého pilota.

 

Co se týče identifikace stroje a pilota, podle archivních informací by se mohlo jednat o následující:

  • Klemm Kl 35 (WNr. 3102) od FFS A/B 113, 22. 5. 1943, zahynul Fw. Otto Missfelder.

  • Arado Ar-96 od FFS A/B 113, září 1943, zahynul ObFw. F. Bruger.

Na podzim 2003 byl proveden průzkum lokality. Místo havárie se nachází přibližně v průsečíku lesní cesty vedoucí z Vranova k přírodní rezervaci Jelení skok a nové tzv. raketové cesty. Název pochází z dob studené války, kdy na této cestě byly údajně plánovány palposty mobilních odpalovacích zařízení raket. Jednalo se o součást obrany města Brna. Dnes nejsou na místě po havárii žádné stopy. 

Prameny:

Archiv Josefa Hemzala, Vranov

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera st.

Archiv j. Vladaře

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

http://www.pictaero.com/en/pictures/picture,268733