B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Podolí – Fw-190

Podoli – Fw-190

Summary: The presented article deals with German Fw-190 aircraft shot down at very end of the WWII close to the Podoli village near Brno. The pilot has survived on his parachute. He was captured right after touchdown, and tajken away by the Russian soldiers. The plane itself crashed into forest close to the village. In severe fire/explosion, the wreckage was completely destroyed and aluminium sheet metal parts even melted in the fire. Small fragments of the auircraft can be found on the site now.

Ve středu 25. 4. 1945 asi v 11 hodin dopoledne procházely Podolím jednotky Rudé armády směrem na Brno. Touto dobou se nad vesnicí objevila ve výšce cca 1000 m německá stíhačka Focke - Wulf Fw-190. Údajně měla červené konce křídel. Přeletěla nad Podolím směrem k Líšni a pak se stočila západně obloukem nad Bedřichovice. Při druhém průletu nepřátelský letoun začal postupující vojáky ostřelovat z palubních zbraní. Vtom se objevily dvě ruské stíhačky a zahájily palbu na německý stroj. Ten byl po krátkém souboji zasažen. Po letounu údajně pálili i ruští vojáci z ručních zbraní z místa poblíž domu p. Lorence. Německý pilot palbu opětoval a zasáhl zápalnými střelami vedlejší dům. p. Šmerdy. Požár se podařilo uhasit. Pilot s hořícím strojem nabral výšku a přibližně nad Zukalovým mlýnem z letounu vyskočil na padáku. Po chvíli dopadl do lesa Zlámanka, kde byl obklíčen ruskými vojáky, zajat a odveden k ruskému veliteli (mělo se jednat o kapitána), který byl ubytován v domě č. 56 (dnes patří dům manželům Hájkovým). Po krátkém výslechu byl pilot (údajně se jednalo o majora, který se choval povýšeně až arogantně) oblečený do kožené kombinézy odveden eskortou na samotu Kandia, kde bylo vyšší ruské velitelství. Jeho doklady a pistoli Walther P38 nesla eskorta v letcově kožené kukle. Další osud pilota není znám. Neřízený letoun dopadl do lesa na vrcholu kopce nad cca 300 m jihovýchodně od Perníkářova mlýna. Po dopadu začal stroj hořet. Žár byl tak velký, že některé hliníkové součásti se roztavily v beztvarou hmotu. Na následující mapce, jejímž autorem je J. Čalkovský, jsou důležité lokality celé události: místo, kde pilot opustil letoun (1), místo dopadu neřízeného stroje do lesa (2), samota Kandia, kam odvedli ruští vojáci zajatého německého pilota (3). Na letecké fotografii je vidět místo dopadu stroje (1) a další zajímavost okolí Podolí - raketová základna protivzdušné obrany města Brna z dob studené války (2).

Na první historické fotografii níže je vidět dým z hořícího sestřeleného stroje na horizontu (v popředí Zukalův mlýn). Na místě havárie zůstalo velké množství trosek včetně motoru. Na druhé fotografii jsou trosky stroje na místě havárie v létě 1945. Kolem roku 1947 chodily na místo havárie děti z okolí a snažili se ze zbytků německého stroje odmontovat něco použitelného. Kromě celého motoru se zde nacházela poměrně zachovalá zadní část draku s vnitřními výztuhami. V roce 1955 ležel na místě havárie již jen mohutný hvězdicový motor s ulámanými žebry válců a zbytky výfuků. Na třetí fotografii jsou vidět drobné úlomky na místě havárie v roce 1980, v pozadí je prosvítá okraj pole směrem ke kótě 325. Všechny 3 historické fotografie laskavě poskytl Vl. Schildberger st.

Při dalším průzkumu roce 1980 jsme na místě vykopali drobné kovové úlomky letounu a munice ráže 20 mm. Nic většího se nenašlo. Co se stalo s velkými sučástkami letadla není jasné. Taky už to bylo 35 let po válce. Asi skončily někde ve šrotu. (Vl. Schildberger st.)

Další známý průzkum lokality byl proveden po dvaceti letech v roce 2000. Na místě byly nalezeny četné kovové úlomky a velký blok roztaveného kovu s ocelovým nosníkem o váze cca 50 kg. Ve spečené hliníkové hmotě jsou patrné různé ocelové součástky do velikosti 15 cm. Kus se dnes nachází v soukromé sbírce.

Na podzim 2003 byl proveden průzkum lokality pomocí detektoru kovů. V lese cca 20 m od okraje pole a cca 50 m od rohu pole bylo nalezeno větší množství fragmentů letounu a vystřelené i nevystřelené munice ráže 20 mm. V lese se nalézají také spečené kusy hliníku. Místo dopadu letounu je malý kráter o rozměrech 2 x 2 m a hloubce 1m. Podle částečně dochovaného průseku se zdá, že letoun padal pod úhlem cca 45 stupňů směrem od SZ (tedy přibližně od Líšně a Perníkářova mlýna). Na místě bylo vykopáno množství fragmentů sestřeleného letounu: menší kousky hliníkových plechů, části uzávěru palivové nádrže, munice ráže 20 mm pro kanón MG 151 i s články nábojových pásů a další drobné součásti z motoru či draku letounu.

K zajímavým nálezům patří také 2 fragmenty hliníkového plechu (dle lomu spolu původně tvořily jeden celek), na kterých byly při čištění objeveny zašlé vyražené nápisy. Na prvním kousku je vyražený neúplný text silnějšími písmeny o výšce 1 cm: "Sturz Wagerec (dále nečitelné)". Na druhém kousku je text vyražený tenkými písmeny o výšce 0,5 cm: Baumuster ZSK 244 A-2 Gerät - Nr. 18 - 335 A-2 Werk - Nr. hdz 7216 (nečitelné)derz FI 50869 (nečitelné)0/150 Voll

Oba kusy pochází z kokpitu, konkrétně se jedná o Zünderschaltkasten (tzv. panel přepínače pojistek pum a signalizace přídavných nádrží) Umístěn byl uprostřed kabiny v dolní části před kniplem (viz následující 2 fotografie). Podle tohoto panelu je jasné, že šlo o bitevní variantu F, pravděpodobně F-8 či F-9.  Za doplňující text i fotografie děkuji J. Šaškovi z KHL Jindřichův Hradec.

Lokalita byla v průběhu let zkoumána i dalšími amatérskými hledači sestřelených letadel, například R. Fuchs má ve své sbírce množství úlomků ze sestřeleného letounu (viz obrázky níže).

Prameny:

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera

Archiv kronikáře Podolí J. Čalkovského  

Archiv R. Fuchse

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

Rajlich, J.: Mustangy nad protektorátem, nakladatelství MBI Miroslav Bílý, Praha, 1997

Schildberger, V.: Boj o "pevnost" Brno, Historie Plastikového modelářství, 1998 - 2003

Janda, J. - Poruba, T.: Focke Wulf Fw 190 F, G, Letecké listy, DDAir/S. Dudek, Praha

Pamětníci:

Vlastimil Schildberger (bytem Brno Pisárky)

Vladimír Ustohal (bytem Šlapanice)

Jiří Čalkovský (bytem Podolí)

Miloslav Skotal (bytem Podolí)

Vladimír Klevar (bytem Podolí)