B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Ostrov u Macochy – dva německé letouny

Ostrov u Macochy – two German Aircraft

Summary: The presented article deals a German fighter aircraft that has been shot down in the vicinity of Ostrov u Macochy village on the 21st of April 1945. The type of the first aircraft remains unknown. The injured pilot was recovered from the wreckage and delivered to hospital in Brno. Second aircraft performed an emergency landing

Záhumenská

V sobotu 21. 4. 1945 provedla sovětská letadla první nálet na Vyškov. Z prostějovského letiště proti nim odstartovaly německé stíhačky, přičemž jedna z nich se po vzdušném souboji zřítila severně od Ostrova u Macochy. Jednalo se pravděpodobně o letoun Messerchmidt Bf 109 G od VI. /JG 77 pilotovaný feldwebelem Güntherem Kleinem. Na obrázku je odhad poslední fáze letu sestřeleného letounu. Významné body na mapě: Šošůvka (1), lom s vápenkou (2) , pole u Ostrova (3).

Na základě výpovědí očitých svědků se podařilo rekonstruovat poslední manévry poškozeného stroje před jeho dopadem na zem. Stíhačka zřejmě přiletěla k Ostrovu u Macochy směrem od Jedovnic, přičemž pilot pravděpodobně v okolí hledal plochu vhodnou pro nouzové přistání. Přeletěl Ostrov, dostal se nad Holštejn, stočil se na lesní trať Proklest, nabral naposledy výšku a klesal na přistání přes Sloup zpátky na pole v okolí Ostrova. Nad sloupským lomem s vápenkou odhodil z klesajícího stroje překryt kabiny. To opět ukazuje na to, že zřejmě počítal s nouzovým přistáním a chtěl se po něm co nejrychleji dostat z kokpitu. Překryt dopadl do lomu a vrstvené sklo z výplní se roztříštilo na kusy. Na následujícím obrázku je lom, kam dopadl překryt kabiny z havarovaného letounu. Letoun pokračoval v letu směrem na Ostrov u Macochy a přistál "na břicho" v údolíčku poblíž křížku u silnice Sloup - Ostrov. Při přistání z letounu uvolnily části podvozku a snad i přídavné palivové nádrže nebo bomby. Letoun se valil po zemi do svahu a přitom se mu ulomil podvozek. Dosedl na zem a zanechal po době hluboké brázdy vedoucí z údolíčka na volné pole. 

Na poli se převrátil a zůstal ležet uprostřed pole kabinou dolů. Téměř celý drak zůstal po havárii pohromadě. Křídla byla prostřílená zřejmě během vzdušného souboje. Na blízkém poli právě pracoval rolník Josef Kuběna. Pilot zůstal vězet zaklíněný ve zbytku letounu. Volal na rolníka o pomoc, Kuběna však neodpovídal a vyčkával, co se bude dít dál. K místu havárie se okamžitě vydali obyvatelé i němečtí vojáci ubytovaní v té době v chalupách po Ostrově u Macochy. Jeden z důstojníků jel na místo havárie na koni. Pilot byl těžce zraněn a Němci ho opatrně vytáhli z vraku. Když mu vojáci sundali hnědou koženou kuklu, měl pod ní tmavé vlasy. Na sobě měl tmavou uniformu, na obranu měl pistoli. Na místo havárie byl dovezen ze Sloupu doktor Siňavský, který raněného na místě ošetřil. Potom byl pilot na nákladním automobilu místního sedláka p. Šamalíka odvezen do Blanska. Z vraku sestřeleného letounu mezitím vytékal benzín, který si místní lidé chytali do nádob do zapalovačů. Dospělí i děti prolézali trosky a snažili se odmontovat drobnější a méně poškozené věci, například budíky přístrojů. Někdo odmontoval zaměřovač Revi (Reflex Visier) , který díky své optice silně zvětšoval. Po válce vrak zůstal na poli a ležel volně na mezi.

V lomu u vápenky jsme s místními kluky sbírali kousky vrstveného plexiskla z rozbitého překrytu kabiny a zapalovali je. Hořelo jasným plamenem. Později vrak odvezli pryč, nevím kam. (L. Šebela)

Na podzim 2003 byl autorem článku proveden průzkum lokality. Dnes je vidět jen údolíčko, kde letoun poprvé dosedl na zem, pole kolem je rozorané a po celé události není žádná stopa.

Lom Malá dohoda

Asi 50 m západně od lomu Malá Dohoda s vápenkou havarovalo v roce 1943 nebo 1944 dvoumístné cvičné německé letadlo. Letoun přiletěl směrem od Šošůvky, dosedl na pole a na konci se zapíchl přední částí do meze. Piloti stroje, který měl posuvný překryt kabiny, přežili nouzové přistání bez zranění, vylezli z letadla a chodili kolem. Měli na sobě modré uniformy a na hlavách kožené kukly. Z okolí se k místu havárie seběhly děti z okolí, piloti vtipkovali s děvčaty. Vrak byl hlídán Němci a později odvezen pryč. Na místě zbyly jen kousky gum a drobnosti. Podle popisu se mohlo jednat o letoun Arado Ar 96 od letecké školy z Brna, Vyškova či Prostějova. Na obrázku níže je přibližné místo nouzového přistání německého školního letounu. Na podzim 2003 byl autorem článku proveden průzkum lokality. Mez za provozem lomu je zarostlá, kolem ní vede cesta a elektrické vedení. Po havárii není na místě žádná stopa.

Prameny:

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera st.

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

Pamětníci:

Luboš Šebela (nar. 1936, bytem Ostrov)

Josef Kučera (nar. 1924, bytem Ostrov)

Augustýn Filka (nar. 1939, bytem Sloup)

Karel Vymazal (nar. 1934, bytem Sloup)

Jaroslav Tannenberger (nar. 1932, bytem Ostrov)