B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Křižanovice – Il-2

Krizanovice – Il-2

Summary:The article describes digging of Il-2 (sturmovik) wreckage. The aircraft was shot down on April 27, 1945 by German flak defence. The pilot saved his life on a parachute. However, he was caught by Hungarian souldiers on the ground and killed. His name was pilot-leutenant A. P. Prjazenikov (born 1922). The back shooter P. S. Saltykov (born 1925) could not get out of the plane and died at the crash. The remains of the front part of the plane have been dug out by a excavator. We have found propeller, reducer, engine parts, and some smaller fragments. 

27. dubna 1945 se fronta pohybovala v oblasti obce Křižanovice u Slavkova. Po silnici ustupovaly směrem na Kyjov oddíly maďarské horthyovské armády. Sovětská letadla zcela ovládla vzdušný prostor a útočila na německé body obrany. Jeden z letounů Ijušin Il-2 (šturmovik) náležející do stavu 5. letecké armády, 5. bitevního sboru, 4. bitevní letecké divize 40. bitevního leteckého pluku nalétával směrem od Slavkova k Bučovicím. Na prvním obrázku je letoun stejného typu. 

krizanovice_000.jpg (28516 bytes)

Při útoku na zmíněnou kolonu byl letoun zasažen palbou německého flaku umístěného poněkud severněji na návrších nad obcí. Poškozený letoun ztratil výsku a zřítil se cca 450 m jižné od obce Křižanovice. Pilot nadporučík A. P. Prjaženikov (nar. 1922) z poškozeného stroje vyskočil na padáku. Kvůli malé výšce však dopadl prudce do blízkosti potoka. Byl obklíčen a zabit maďarskými vojáky. Střelec seržant P. S. Saltykov (nar. 1925) zůstal ve stroji, který se zřítil do pole. Oba mrtví letci byli později pohřbeni na dočasných pohřebištích a poté údajně přemístěni na pohřebiště v Ořechově u Brna. Zbytky stroje ležely na povrchu pole ještě v prvních mírových dnech. Poté byly odklizeny neznámo kam do šrotu. Vzácný snímek ukazuje trosky na poli po osvobození. Koncem 70. let se členové skupiny letecké archeologie Z77 z Vyškova pokusili získat informace o sestřeleném stroji a jeho dalších osudech. Od pamětníků v obci bylo např. zjištěno, že ve vraku byla nalezena 10kg bomba a poškozená pistole některého člena posádky. Vše nasvědčovalo tomu, že přední část sestřeleného stroje s motorem se dosud nachází v zemi.

krizanovice_1945.jpg (117119 bytes)

Teprve v srpnu 2004 byly zaměřeny zbytky letounu na poli a 14. srpna 2004 proběhlo úspěšné vyzvednutí zbytků letounu ze země. Již od 8 hodin se na místě shromáždila početná skupina nadšenců, členů klubů vojenské historie a letecké historické společnosti z Vyškova. Dorazil i zástupce ruského velvyslanectví, redaktor místní kabelové televize a občané Křižanovic. Nejprve byla na vytipovaném místě shrnuta bagrem ornice. Již v hloubce 50 cm narazil bagr na kusy zkorodovaného hliníku. Hlína byla sypána na hromadu a poté pečlivě prohlédnuta, přičemž byly zachráněny i malé úlomky. V hloubce cca 1 m bylo nalezeno množství rozlámaných částí pancéřové ochrany stroje (letouny Il-2 měly celou přední část draku pancéřovanou), části hadic, zdemolovaný chladič s množstvím tenkých hadiček, kusy gumových součástí, zkorodované zbytky munice, podavače munice do kulometu apod. V hloubce 2 m byl nalezen zkorodovaný list vrtule. V hloubce 3,5 m narazil bagr na větší kusy agregátu. Jednalo se o zbytky bloku motoru (místy ještě se zbytky oleje a glykolu), část reduktoru (převodový agregát, který převádí otáčky od motoru na otáčky přijatelné pro provoz vrtule) a část vrtule s jedním zachovalým duralovým listem. Ve vnější části listu je průstřel kulkou ráže cca 20 mm. Dle tvaru vstřelu se zdá, že střela přiletěla zezadu. Mohlo se jednat o náboje vypálené ze zmíněného flaku směrem za již klesajícím letounem. Poblíž vrtule byl nalezen i válcový spouštěč. Ten byl uchycen ve středu vrtule a pomocí mobilního zařízení umožňoval startování letounu. Další průzkum jámy již neodhalil žádné zbývající části stroje, proto byl dán kolem poledne pokyn bagristovi k jejímu zasypání.

krizanovice_001.JPG (51114 bytes) krizanovice_006.JPG (56026 bytes) krizanovice_011.JPG (66153 bytes) krizanovice_013.JPG (55833 bytes) krizanovice_014.JPG (57902 bytes) krizanovice_016.JPG (67509 bytes) krizanovice_017.JPG (65107 bytes) krizanovice_023.JPG (53090 bytes) krizanovice_028.JPG (40217 bytes) krizanovice_032.JPG (50976 bytes) krizanovice_043.JPG (48958 bytes) krizanovice_040.JPG (79854 bytes)

Prameny:

Archiv J. Davida, LHS Vyškov

Časopis Zápisník Z79

Časopis REVI

Zpráva TAS