B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno Slatina a Slatinka - Fw-190 a P-51

Brno Slatina and Slatinka – Fw-190 and P-51

Summary:The article describes several crash sites of WW2 aircraft near Brno: Fw-190 F and P-51 Mustang.

Slatina

15. 4. se na poli u Slatiny zřítil Fw 190F. Existuje několik fotografií tohoto stroje.

Slatinka

11. 10. 44 při útoku na cisternový vlak a leteckou základnu Brno - Slatina byl sestřelen flakem letoun P-51D Mustang pilotovaný LT. Williamem Kigginsem. Pilot uhořel v troskách stroje. V USA byli nalezeni jeho žijící příbuzní. V současnosti probíhá zaměřování zbytků letounu a plánuje se i odhalení pomníčku pilotovi poblíž místa havárie (u kapličky). jedná se o jediného spojeneckého vojáka padlého v bojích o osvobození Brna. V současnosti po havarovaném stroji nejsou na poli žádné stopy. Ze stroje se zachovala jen část přívodu vzduchu ke kompresoru, která je v soukromé sbírce.

Prameny:

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

Schildberger, V.: Boj o "pevnost" Brno, Historie Plastikového modelářství, 1998-2003

Burkhardt, R.: Moravský kras za 2. světové války, Sborník vlastivědného muzea v Blansku, 5, 1973

Nedaleko od Norimberku, nakladatelství letecké literatury Svět křídel, Cheb, 2000

Rajlich, J.: Mustangy nad protektorátem, nakladatelství MBI Miroslav Bílý, Praha, 1997

Janda, J. - Poruba, T.: Focke Wulf Fw 190 F, G, Letecké listy, DDAir/S. Dudek, Praha