B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno Kohoutovice – Fw-190

Kohoutovice – Fw-190

Summary: The presented article deals with Rusian La-7 aircraft shot down at very end of the WWII close to the Kohoutovice quarter in Brno. The pilot has died in the the crash.

Dne 25. 4. 1945 byly německé oddíly v obci Kohoutovice bombardovány sovětskými letci. Dva letouny typu Lavočkin La-7 zaútočily na německou kolonu u obce (o den později již bylo Brno dobyto sovětskou armádou). Každý z letounů shodil po dvou bombách. První dvě dopadly na silnici, další zasáhla místní holičství, ale nevybuchla. Poslední bomba zcela zničila dům hajného Kovaříka. Při útoku byl jeden z letounů zasažen palbou flaku a zřítil se v místech dnešní obory. Jednalo se o stroj č. 0969 od 486. stíhacího pluku 279 stíhací divize pilotovaný mladším poručíkem (podporučíkem) V. S. Kašutinem, nar. 1924. Stroj stejného typu je na následujícím obrázku.

Letoun padal směrem od Kohoutovic. Vytvořil průsek mladými stromky a narazil do mírného svahu přibližně nad dnešním pomníčkem. Zatímco lehčí trosky a kusy překližky byly rozházeny po planince a hořely, motor se po prudkém nárazu skutálel dolů do míst, kde je dnes jezírko. Těsně po válce byl ruský pilot pohřben cca 10 m severně od dnešního jezírka. Nad jeho hrob byla postavena polovina křídla s rudými hvězdami na koncích. Na obrázku je plánek místa havárie. Červeně je označeno místo původního hrobu padlého letce.

Podle vyprávění pamětníků chlapci z okolí chodili po válce na vrak a snažili se ukořistit co nejvíce věcí. Podařilo se jim demontovat dva palubní kanóny ráže 20 mm typu Švak umístěné nad motorem. Cestou zpět domů však příliš těžké kanóny schovali v lese (snad do opuštěného zákopu) a později se jim je již nepodařilo najít. Odnesli si také úlomky překližky z trupu či křídla s kouskem nastříkané rudé hvězdy. Dodnes se z letounu zachovalo jen sklo zaměřovače o rozměrech 19 x 13 x 2 cm. Nachází se v soukromé sbírce.

V prosinci 1945 bylo sovětským velením v čele s maršálem Koněvem rozhodnuto, že všichni vojáci Rudé armády, kteří padli v Brně, na předměstích a v obcích vzdálených od Brna nejvíce 10 - 15 km, budou pohřbeni na Ústředním hřbitově, kde jim měl být vybudován monumentální památník. Občané Nového Lískovce, Kohoutovic, Bohunic a Starého Lískovce však požádali zástupce sovětské armády, aby rudoarmějci padlí v uvedených předměstích mohli být společně pochováni přímo v Novém Lískovci na novém pohřebišti. Bylo vybráno místo na okraji Nového Lískovce pod bývalou restaurací Schutzberk. Na pohřebišti vedle památníku ve tvaru jehlanu bylo pochováno celkem 52 exhumovaných rudoarmějců (je zde uvedeno 25 jmen ). Místo posledního odpočinku V. S. Kašutina však není známo. V roce 1975 byl poblíž místa havárie padlému letci postaven pomník. Události byly přítomni vojáci ČSLA (viz vzpomínková pohlednice). Původní bronzová deska byla zničena vandaly na počátku 90. let.

Dnes granodioritový balvan spočívá jednou stranou na dvou betonových pylonech o výšce 1 m. V levé části balvanu je nápis azbukou "V. S. KAŠUTIN, LOTČIK - ML. LEJTENANT, 1924 - 1945" a portrét pilota v keramickém oválném provedení. V pravé části balvanu je namalována rudá hvězda s bílým srpem a kladivem. Na předním pylonu je litinová deska o rozměrech, na které je nápis "SOVĚTSKÝM LETCŮM PADLÝM V BOJI ZA OSVOBOZENÍ BRNA - 1945 OBČANÉ KOHOUTOVIC ŽEBĚTÍNA".

 
Na podzim 2003 byl proveden průzkum lokality pomocí detektoru kovů. Asi 5 m jihozápadně od pomníčku byly nalezeny fragmenty hliníkového plechu do velikosti 5 x 10 cm (s dírkami po nýtech), kousky pryžových hadic a další blíže neurčené kovové fragmenty. Celkem bylo nalezeno cca 15 kusů úlomků. Letoun La-9 byl vyroben převážně z překližky, proto je množství nalezených úlomků relativně malé ve srovnání s celokovovými stroji. Za pomoc při pátrání po zbytcích stroje a poskytnutí archivních dokumentů děkuji Vlastimilu Schildbergrovi st. (na fotografii u pomníčku ruského pilota).

Prameny:

Archiv Jiřího Davida, LHS Vyškov

Archiv Vlastimila Schildbergera

Štefl, Jaroslav.: Vybudování pohřebiště a památníku padlým rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně - Novém Lískovci, rukopis místní organizace ČSPB, Brno - Nový Lískovec

http://conservativlib.blogspot.com/

Kopečný P. - Schildberger V.: Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou, OV ČSPB, Blansko, 1983

Schildberger, V.: Boj o "pevnost" Brno, Historie Plastikového modelářství, 1998-2003

Pamětníci:

Vlastimil Schildberger (nar. 1938, bytem Brno Pisárky)