B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Prostějov – kryty

Prostejov – Shelters

Summary:The article describes shelters in Prostejov that have been built for citizens in the centre of the town. The shape of the entrances is quite similar to so called "egg-shaped" anti-air-raid shelters built by Germans in WW2 times. However, shelters in Prostejov might have been built later in cold war times. They have sheet metal covers fixed above the entrance staircase. This feature is quite unique.

V Prostějově se dochovaly protiletecké kryty blíže neurčitého stáří připomínající tvarem vstupu německé "vajíčkové kryty" z doby okupace. Zajímavým prvkem jsou plechové kryty nad vstupní částí a zábradlí. V ramenech vstupu jsou schodiště.

Husovo náměstí

U Jihoslovanské ulice jsou k vidění dva kryty umístěné kolmo na sebe. Pod krycími plechy je vidět schodiště a vstup do krytu s mříží.

Mojmírova ulice

Typově podobný kryt. Pod krycím plechem je vidět vyvrácená mříž u vchodu do krytu.

U zámku

Hned u budovy renesančního zámku na Přikrylově náměstí se nachází lehce odlišný protiletecký kryt. Vstupní část není překryta plechem. Skrz zábradlí je možné sestoupit dolů ke vchodu do podzemí. Zajímavá je betonová "stříška" nad vstupem, která se u jiných krytů nevyskytuje. Dalším rozdílem je oboustranný vstup do krytu s plechovými dveřmi. Jedny z nich mají malé zamřížované okénko, kterým je uvnitř vidět nepořádek, otevřené protitlakové dveře a chodba pokračující někam pod budovu zámku. Několik metrů od krytu se nacházela donedávna další prostějovská zajímavost - nádrž na vodu postavená údajně jako zásobník vody pro případ války či požáru. Přesná doba vzniku nádrže není známa. Podobné nádrže byly kdysi i u prostějovského a krasického rybníka, Starorežné a národního domu. 

V březnu 2007 byl kryt u zámku zasypán a požární nádrž byla zavezena asi 100 nákladními auty zeminy.

Smetanovy sady

Poblíž kina Metro 70 (které je mimochodem koncipováno jako protiatomový kryt podobně jako kina v Přerově a Uherském Hradišti) se nacházely dva kryty stejného typu s krycím plechem a zábradlím. Dnes již jsou po revitalizaci ploch zatravněny.

U divadla

Dva kryty s krycími plechy se nacházely za budovou divadla ve Smetanových sadech u Havlíčkovy ulice. Od předchozích objektů se lišily tím, že měly jednoramenné schodiště. Dnes již jsou po revitalizaci ploch zatravněny.

Náměstí padlých hrdinů

Před zajímavou Kovaříkovou vilou (mohli jsme ji vidět v jednom z dílů Šumných měst architekta Davida Vávry) se nachází kryt s krycím plechem.

Náměstí Spojenců

Další z prostějovských krytů s krycím plechem se nacházel poblíž Divišovy vily. V roce 2017 byl zlikvidován.

Za pomoc s nalezením a průzkumem prostějovských objektů i informace o zavezení hasičské nádrže u zámku děkuji Z. Bezroukovi.

Prameny:

Prostějovský večerník ze dne 2. 4. 2007