B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Napajedla – kryty

Napajedla – Shelters

Summary:The article describes shelters found in Napajedla area. The objects had been built for air-raid protection. Some of them relate to local Fatra Napajedla factory that used to be a significant industry facility before WW2.

V Napajedlích byly budovány kryty především pro potřeby ukrytí zaměstnanců podniku Fatra. Nejprve tedy stručná historie tohoto významného gumárenského podniku: Fatra je z historického hlediska prvním zpracovatelem plastů v České republice. Byla založena v roce 1935 koncernem Baťa na přímý popud Ministerstva obrany. Prvními výrobky byly masky a ochranné oděvy, pryžové hračky, technická pryž. V roce 1940 započala postupná orientace na zpracování plastických hmot. Gumárenskou výrobu Fatra postupně převáděla do jiných závodů, některé z nich po určitou dobu spravovala (Optimit Odry, Gumárny Zubří), nebo je pomáhala budovat (Gumotex Břeclav). Zkušenosti se zpracováním plastů předávala Fatra dalším podnikům (Technoplast Chropyně, Plastika Nitra) a má mimořádné zásluhy na rozvoji oboru v České republice. Své historicky dané prvenství v průběhu let lidé ve Fatře proměnili v jednoznačnou výhodu a upevnil ji do pozice významného zpracovatele plastů z pohledu znalosti používaných materiálů a technologií, kvality a objemu veškeré produkce. I v současné době si udržuje mezi tuzemskými výrobci statut jediného producenta např. lisovaných podlahovin, heterogenních podlahovin, hydroizolačních fóliových systémů, BO PET fólií a laminátů, paropropustných fólií aj.

Lázně Slanica

Hned vedle vchodu do lázní Slanica se nachází poválečný kryt CO, údajně z 50. let. Podle kolegy Davida F. se jedná o velitelský kryt štábu CO - Fatra Napajedla. Masivní objekt má dva zamřížované vchody, ze kterými jsou vidět jen zalomené chodbičky vedoucí dovnitř krytu. Od silnice brání v přístupu ještě zídka se zábradlím a brankou. Nad vchodovým objektem se ve stráni nachází komínek s pravděpodobnými výstupy ventilačního systému krytu. Výše ve stráni nad krytem se nachází nouzový výlez s klasickými čtvercovými dvířky, zde ovšem s variantou zalomeného "komínku". Bohužel kryt je nepřístupný, podle neověřených údajů se o něj stará hasičská jednotka v blízké továrně Fatra.

 

Za informace o umístění napajedelských krytů děkuji T. Bendovi. Fotografii nouzového výlezu laskavě poskytl David F.

Prameny:

http://www.fatra.cz/cz/fatra/historie/