B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Česká Třebová – kryty

Ceska Trebova – Shelters

Summary:The article describes shelters in Ceska Trebova that have been built for citizens and factory workers. Some of the shelters have been built in 1960s and 1970s. One of the shelters is situated in a summer cinema facility, other has been used for a food store.

V České Třebové se nachází několik velmi zajímavých krytů CO a pozorovatelen různého typu a  stáří. Pozornost si zaslouží také mohutná cihelna na Semanínské ulici se sbírkou starých zemědělských strojů. Za nalezení všech objektů děkuji P. Vašatovi.

Areál Hliníky

Poblíž chatové oblasti Hliníky se nachází velmi zajímavý kryt s pozorovacím stanovištěm z dob studené války. Na povrchu je vidět ústí nouzového výlezu, cihlová pozorovatelna se 4 průzory, ventilační "komínky" a samozřejmě vchod se schodištěm

Po schodišti se sestupuje dolů, kde kryt uzavírají dvoje pákové dveře. v interiéru jsou rozmanité zbytky vnitřní výbavy, vzduchoventilační soustavy i elektroinstalace. Stará kolíčková telefonní ústředna smutně připomíná lepší časy stejně jako vyteklé akumulátory pro radiostanice.

Uvnitř pozorovatelny je průzory vidět údolí České Třebové (vegetace výhled poněkud omezuje).

V operační místnosti jsou nástěnné tabule s meteorologickými informacemi.

Nouzový výlez má standardní uzávěr a šachta vede na povrch (viz výše).

 

Areál letního kina na ulici Boženy Němcové

Poválečný kryt CO u letního kina byl postaven nejdříve v druhé polovině 50. let. Je pravděpodobné, že letní kino bylo na povrchu krytu vybudováno ještě později, snad s cílem umocnit maskování objektu. Kryt má dva vchody. Jeden je přímo z ulice Boženy Němcové. Po strmých schodech se sestupuje dolů, kde jsou dvoje pákové dveře, bohužel uzavřené.

Na severovýchodní straně krytu je 6 nadzemních zděných nouzových výlezů a větracích šachet. Druhý menší druhý vchod do objektu s vysokými postranními zdmi. I zde jsou pákové dveře uzavřené, na d nimi jsou výstupy ventilačního systému.

Alešova ulice

Poblíž areálu bývalého podniku Koventa (dnes výrobce radiátorů Korado) se nachází zachovalý, ale nepřístupný kryt CO. Na povrchu je vidět uzavřený vstup pod schody, navršený val na tělese krytu a nouzový výlez.

Ulice Smrčka

Další kryt je využíván jako prodejna potravin a zvenčí maskován jako tržnice. Po schodišti se návštěvník dostane do spodního patra, kde ústí dvoje jednoduché pákové a dvoje mohutné protitlakové dveře, všechny natřené na červeno. Uvnitř je prodejna potravin, po stropech vedou rozvody původní vzducho-ventilační soustavy. Do dalších částí krytu nám nebyl přístup umožněn. Dle personálu obchodu je prostor nadále veden na městském úřadu a v případě nouze bude opět využíván jako kryt. Na stropnici krytu je dlážděná plocha, kde se dříve konaly trhy. Na vzdálenější straně tržnice je vidět uzavřený druhý vchod do krytu...

Prameny: 

Archiv P. Vašaty

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html