B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – kryty

Blansko – Shelters

Summary:The article describes shelters in Blansko that have been built for employees of local iron works factory. The origin of the shelters ranges from WW2 times till 1970s. The shelters feature concrete-brick portals, some have the main room dug into a rock slope.

Kryt CO pod státním úřadem

Rozsáhlý kryt CO se nachází pod státní institucí ve středu města. Je vyřazen ze stavu HZS a počítá se s jeho úpravou na archiv či depozitář. Tento článek ukazuje vybavení krytu před rekonstrukcí. Kryt měl funkční filtrovnu s agregátem Škoda, zazděný nouzový výlez ústící na komunikaci před budovou, operační místnosti, toalety a sklady rozmanitého materiálu. Byl zde nalezen i funkční radiomaják sloužící k lokalizaci zasypaného krytu.

Tovární kryt CO v DSB

Zajímavě řešený kryt CO se nachází v areálu bývalé slévárny DSB. Pod povrchovým skladem slévárenských písků se nachází podzemní "bunkr" neznámého určení, pravděpodobně sloužící k nouzovému ukrytí pracovníků slévárenského závodu tehdejšího ČKD. Vstup do krytu je již léta zasypán pískem, zbytky zdiva a pískem. Vstup dole je opatřen tenkými pákovými dveřmi z plechu.

Uvnitř krytu je jedna dlouhá chodba o rozměrech 25 x 3,5 m neznámého účelu bez jakýchkoliv zbytků vybavení. Jediné, co si zde zaslouží pozornost, jsou krásná brčka na stropě...

Na vchodovém konci chodby je malá místnost s prefabrikovaným stropem.

Na opačném konci krytu dvě malé místnost. Jedna z nich dosud obsahuje toaletu, v druhé je údajně pod závalem vstup do nouzového výlezu...

           

Za laskavé umožnění vstupu do krytu děkuji p. Ovadovi z DSB.

Tovární kryt CO v ČKD

Kryt se nachází přímo u silnice Blansko - Lažánky. Dodnes je aktivován a udržován pracovníky ČKD. Vchodový objekt má dva vstupy kryté uzamčenými mřížemi. Na levé mříži je kovový štítek s číslem 31. Hned za zalomeným vchodem jsou první pákové dveře a následuje odmořovací chodba se sprchami pro dekontaminační roztoky.

V chodbičce pravého vchodu je dosud funkční agregát Slavia DES 30 S. Na stěných krytu jsou původní přístroje na měření vnitřního a vnějšího tlaku vzduchu. V kovových "propustích" u vchodů jsou přepouštěcí klapky. Sloužily k vyrovnání tlaku před otevřením dveří.

V přední části krytu jsou kabiny pro telefonisty, místy jsou na zemi stohy dokumentů (údajně obsahují i instrukce k převodu mírové produkce ČKD na válečnou výrobu). V kabinách telefonistů jsou staré přepínací a kolíčkové ústředny.

Na stěnách nechybí cedule s řádem pro pobyt v krytu. Zázemí bylo tvořeno několika místnostmi s běžnými dřevěnými policemi. Vodní režim krytu byl zajištěn pomocí vrtané studny s čerpadlem a expanzní nádobou. Umývárny s bojlery i toalety jsou samozřejmě novodobé ze 70. až 80. let.

Centrem krytu je operační místnost s řadou telefonů, ústředem a světelnými tabulemi obsahujícími symboly neznámého určení. Další operační místnost obsahuje jen školní lavice.

  

Filtrovací aparatura umožňovala výměnu vzduchu v krytu bez možnosti uzavřeného režimu. Nechybí radiátor na ohrívání nasátého vzduchu, agregáty na snížení vlhkosti i čerpadla s nouzovým ručním pohonem klikou.

Nouzový výlez je uzavřen dvojicí standardních dvířek se 4 šroubovými uzávěry. Vyústění nouzového výlezu je ve stráni nad krytem (na snímku označeno kolečkem). Na potrubích jsou místy pěkné sintrové náteky a dokonce i krápníky o výšce až 10 cm.

Tovární kryt CO

V jedné nejmenované blanenské továrně je výborně zachovalý kryt CO ze 70. let. Vstupuje se do něj klasickými "pákovými" dveřmi natřenými na šedo. Hned za dveřmi je plastová cedulka oznamující, že vcházíme do protiplynové předsíně. Zde je krásně udržovaný ventilační a filtrovací agregát poháněný motorem, ale vybavený i nezbytnou klikou. Filtr je černý plechový válcového tvaru. Do systému trubek je napojen z obou stran a zafixován pryžovými manžetami a svorkami. Vedle agregátu je WC s plastovým prkýnkem zelené barvy. 

bk-mich_01.jpg (9487 bytes) bk-mich_02.jpg (32547 bytes) bk-mich_03.jpg (19805 bytes) bk-mich_04.jpg (36065 bytes) bk-mich_05.jpg (35261 bytes) bk-mich_06.jpg (27471 bytes)

V další místnosti probíhalo řízení provozu krytu. Vypadá jako malá školní třída s židlemi, lavicemi a telefony. V rohu řídící místnosti je u podlahy vstup do nouzového výlezu. Ten je vybaven kramlemi a po cca 5 m končí kovovým poklopem.

bk-mich_07.jpg (36018 bytes) bk-mich_08.jpg (29832 bytes) bk-mich_09.jpg (21655 bytes) bk-mich_11.jpg (24195 bytes) bk-mich_10.jpg (37802 bytes)

V celém krytu jsou k vidění zajímavé artefakty z minulé éry, například poplachová světla s červeným "kloboučkem", jakási vrátnice s okýnkem pro obsluhu krytu, přístroj ke hlídání přetlaku vduchu v protiplynových prostorech... 

bk-mich_12.jpg (38194 bytes) bk-mich_13.jpg (26652 bytes) bk-mich_14.jpg (14986 bytes)

Ředitelství ČKD

V Blansku se nachází několik opuštěných krytů CO. Jeden z nich je u ředitelství ČKD a je zazděný cihlovou příčkou. Měl snad sloužit pro zaměstnance ředitelství.

bk-ckd.JPG (47331 bytes) bk-ckd_02.JPG (102418 bytes)

Klamovka

Další dva kryty jsou přímo u silnice v zatáčce naproti Klamovce. Údajně měly sloužit pro zaměstnance přilehlých provozů. První z nich směrem od Brna je uzavřený. Vchod tvoří plechové dveře s 3 řadami větracích otvorů v horní části. Cihlové zdivo je na levé straně vydrolené a rozpadá se. 

bk-ckd_04.JPG (76605 bytes)

Listopad 2005: kryt je otevřený, uvnitř je skládka pneumatik.

bk-ckd_12.jpg (70052 bytes) bk-ckd_11.jpg (48767 bytes)

Druhý kryt je přístupný. Jeho portál je z kamene a cihel, dveře zcela chybí a uvnitř je tradiční smetiště. Za vchodem je vyzděná část dlouhá 2 m. Pak kryt pokračuje jen výlomem ve skále o šířce 4 m a délce 10 m.

bk-ckd_05.JPG (89175 bytes) bk-ckd_08.JPG (68436 bytes) bk-ckd_10.JPG (79338 bytes)