B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Adamov – kryty

Adamov – Shelters

Summary:The article describes shelters in Adamov that have been built for employees of the Adamov Works factory. The origin of the shelters ranges from WW2 times till 1970s.

Zastávka ČD

Kousek od asfaltové komunikace vedoucí na Útěchov je ve žlebu krásně zachovalý vajíčkový kryt z doby okupace. Sloužil zřejmě pro zaměstnance strojíren, které za války vyráběly pro Wehrmacht munici a další válečný materiál. Vstup do objektu je po šikmé rampě (dříve snad schodišti) s kovovým zábradlím. Vchod je uzavřen dřevěnými dveřmi pod betonovou stříškou.

Uvnitř je malá vstupní místnost o půdorysu 2 x 2 m. Z ní vede vlastní chodba krytu s betonovou klenbou o délce 20 m. V chodbě nejsou zachovány žádné prvky známé z podobných krytů v Brně (konzoly na lavice, dřevěné rošty na podlaze...). Na konci chodby je nouzový výlez s kramlemi.  Na povrchu jsou krásně patrné stropní betonové komínky, boční výdechy z hlavní chodby krytu a ústí nouzového výlezu.

Poznámka: Na jaře 2011 byl kryt zlikvidován, vchodový objekt byl asanován beze stopy a těleso krytu bylo pravděpodobně zanecháno zasypané ve svahu.

Nádraží ČD

Portál krytu je vidět i z vlaku - přímo naproti nádražní budově stanice Adamov. Je z betonu s vročením 1939. Modré dřevěné dveře jsou uzamknuté na zámek.

adamov_01.JPG (159405 bytes) adamov_02.jpg (138472 bytes) adamov_03.jpg (105320 bytes)

Asi 10 m nad portálem je ve stráni betonový větrací komín (?). Je částečně omítnutý a z horní strany poněkud pobořený. V hloubce asi 3 m se prudce zahýbá směrem do masívu. Vnitřní uspořádání krytu ani kapacita nejsou známy. 

adamov_04.jpg (71575 bytes) adamov_05.JPG (62702 bytes) adamov_06.JPG (97360 bytes)