B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Píšť – dvoupatrový dálniční most

Pist – double-level Motorway Bridge

Summary:The article describes unique double-level bridge. The older bridge construction dates back to WW2 times. After 20 years, abandonned bridge was completed in a special way. Due to different motorway track position/sloping, a new bridge was built above the original concrete bridge. Both constructions are slightly curved. 

Nejprve trochu historie a tři celkové pohledy na most z již neexistujícího serveru www.dalnice.com:

Původní 138 m dlouhý dálniční most přes údolí řeky Želivky u Píště, začala v roce 1939 stavět pražská stavební firma Ing. Brázdil & Dr. Ješ. Během války bylo v roce 1942 i po několika udělených výjimkách nařízeno stavbu zastavit. Ale hned po válce byla v roce 1945 práce na mostě stejnou firmou obnovena. Na konci roku 1950 byl most téměř dokončen. Zbývalo pouze vybetonovat poslední mostní pole u východní opěry. Toto pole se ještě stačilo vyarmovat a bylo připraveno k betonáži avšak ta se na jaře 1951 už neuskutečnila, protože komunistická vláda dálnici dostavět nehodlala. Když se v 60. letech začala dálnice po dlouhé době dokončovat, nastal u tohoto mostu obrovský problém. Na původní dálnici se k mostu počítalo s velice prudkým klesáním, což si dálnice D1 naprosto nemohla dovolit. Aby byly splněny parametry, k mostu by musela být nová dálnice svedena velice hlubokými zářezy na obou stranách údolí, což by bylo velice nákladné už kvůli tomu, že most by se také musel rozšířit a hlavně dokončit. Jediným řešením se stala výstavba nového přemostění, které bude dvakrát tak vysoké. Nakonec byl problém vyřešen tak originálním způsobem - těsně vedle starých pilířů byly v 70. letech vystavěny čtyři nové, vysoké a úzké pilíře, které trčely vysoko nad starý most. Nad opěrami původního mostu byly vybudovány nové opěry a nad tím vším byla zkonstruována mohutná ocelová mostovka. Starý most byl zachráněn a dokonce i využit pro zdejší silnici z Hořic do Vojslavic. Silnice vede jen po jedné polovině mostu, která byla určena pro směr dálnice do Brna.

Most s dálnicí i komunikací "ve spodním patře" je vidět pěkně na leteckém snímku. Dnes nabízí tento most opravdu zajímavou podívanou - po místní komunikaci jedete chvíli souběžně s klesajícím tělesem dálnice D1, pak se v nejnižším místě zanoříte pod ni a stojíte na starém mostě. Nad vámi se s hukotem prohání automobily a kamiony, ale zde dole je klid, jen občas zde projede osobní auto. Používaná polovina mostovky je vyasfaltována, druhá jen betonová. Na prvních fotografiích je pohled směrem na Brno (používaná část mostovky) a na Prahu (jen betonový pás). Maívní betonové pilíře nového mostu nesou ocelovou mostovku.

Zde je pohled na severní a jižní bok mostu a původní zábradlí.

A takhle krásně je na podzim na Želivce...

Prameny:

Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství LIBRI, Praha, 1999 

www.mapy.cz