B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Morava – exteritoriální dálnice Wien - Wroclav

Moravia Region – Ex-teritorial Motorway Wien - Wroclaw

Summary: The article deals with unfinished motorway leading in N/S direction across Moravia. It was built in 1939-1942 by Germans. Remains of the motorway objects, e.g. bridges, creek-tubes, and banks are still in a very good condition. Some parts of the motorway track have been recently used for newly built roads/motorways.

Zbytky plánované exteritoriální dálnice se nachází od Medlova jz. od Brna až po Jevíčko a Městečko Trnávka. Tato komunikace byla stavěna od roku 1939 do roku 1942. V terénu je dnes kromě náspů a zářezů vybudována řada mostů a dalších prvků. Mosty je možné zjednodušeně rozdělit na 2 druhy: překladové a parabolické. Parabolické mosty byly stavěny přes přes vodoteče, méně přes komunikace. 

003_01.jpg (38810 bytes) 007_03.jpg (39009 bytes)

Překladové mosty nacházíme především v místech, kde plánovaná dálnice křížila komunikace. 

překladový most u Syrovic 024_01.jpg (40117 bytes) 030_1.jpg (40413 bytes)

Pro menší potoky byly vybudovány většinou parabolické mostky nebo trubkové propustky s kamenem obloženými portálky.

023_01.jpg (51338 bytes) 031_1.jpg (56821 bytes)

Mezi atypické objekty patří například konstrukce pro uchycení transportního lana přes údolí (Želešice) a pilíř plánovaného mostu pod hrází přehrady (Brno - Kníničky).

007a_01.jpg (45622 bytes) 013a_01.jpg (37259 bytes)

Obecně jsou objekty dobře zachovalé a mohly by být po příslušných úpravách vyplývajících z rozdílných norem ve 40. letech 20. století a dnes začleněny do plánované rychlostní komunikace R43 (jak se tomu stalo například u Syrovic při budování R52).