B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Ludkovice – mosty nedokončené silnice

Ludkovice – Bridges of Unfinished Road

Summary:The article describes old bridges in Ludvikovice village. The bridges had been built for new roadway from Zlin to Luhacovice spa resort. This road was being constructed before WW2.

Na začátku tohoto článku byla černobílá fotografie v Encyklopedii mostů s dobovou parkující škodovkou. Most nedokončené baťovy dálnice se měl nacházet u Slušovic. V archívu na zámku Klečůvka jsem zjistil, že nedokončená komunikace se nachází asi o 20 km jižněji u obce Ludkovice. A opravdu, byla tam a s ní i dva betonové kolosy.

Nejprve trocha historie. Mostní oblouky jsou pohrobky silnice dálničního typu, která měla spojit Zlín s Luhačovicemi. Podle zápisu z kroniky obce Ludkovice uložené ve zlínském archivu byla stavba zahájena v roce 1939 firmou Kindl & spol. z Prahy. Válka ovšem stavbu (částečně financovanou Baťovým impériem) stejně jako desítky dalších komunikačních projektů v celé zemi zastavila. Začátek silnice lze dodnes vidět ve Zlíně v Lesní čtvrti. Silnice měla mít podobný charakter jako proslulá komunikace vybudovaná ve třicátých letech mezi Zlínem a Otrokovicemi, na níž se mimo jiné objevily i první silniční billboardy na území tehdejšího Československa. Domněnka obyvatel Ludkovic, že mosty měly být částí trolejbusové (případně tramvajové) spojnice Luhačovic a Zlína vychází z pokusů spojit konečně Zlín se Slovenskem i přímou železnicí. Ludkovice ovšem leží poněkud jižněji od projektovaného spojení Místní dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice (založené v září 1898) s drahou směřující z Horní Lidče do Púchova. Přestože se dynamická firma Baťa stala již po roce 1929 majoritním vlastníkem akcií, ani jí se nepodařilo protáhnout koleje až do Horní Lidče. Velkoměsto Zlín je tak dodnes spojeno se světem jen obyčejnou místní lokálkou. Vedle dnešní silnice Březůvky - Ludkovice jsou celkem dobře viditelné i betonové propusti pod plánovanou silnicí. Podle dalších pamětníéků měla silnice zjednodušit cestu do Luhačovic jako místa rekreace zaměstnanců fy Baťa (přehrada, lázně a poměrně rozsáhlé kulturní dění).

Na serveru www.mapy.cz je na fotomapě dobře vidět trasa plánované silnice vedoucí ze Zlína na jih k Luhačovicím. A práve v jižním esovitém prohnutí silnice u lázeňského města se nachází dva popisované mosty.

Východní most (ten z fotografie) vede přes silnici Ludkovice - Biskupice. je dokončený, schází jen terénní úpravy. Tubus mostu, kudy vede silnice, má rozpětí 8 m a vzepětí cca 8 m. V tubusu uvnitř jsou 4 pole o délkách 7, 5, 5 a 7 m. Jsou oddělena spárou se zvětralým asfaltem. Délka průčelí ve směru plánované silnice je 10 m. Tloušťka stěny průčelí je 3 m.

V prostoru mostu je tubus zvenku pokrytý starým tmavým nátěrem. Z vnitřní strany jsou patrné sintrové náteky a brčka.

Trasa rozestavěné silnice pokračuje na severovýchod sadem s ovocnými stromy. Přibližně 250 m od prvního mostu je v náspu propustek o celkové délce 50 m a vnitřní trubkou o průměru 1 m. Na obou koncích má ústí seříznuté v horní části.

Po dalších 300 m se nachází druhý most. Má vybetonovaný pouze vnitřní tubus. Délka mostu kolmo na silnici je 20 m, most má 2 pole po 10 m. Vzepětí tubusu je cca 8 m. Rozpětí je 6 m (nad silnicí) plus 4 m (nad potokem).

V korytě potoka má stěna tubusu negativní sklon. Uvnitř mostu jsou na klenbě sintrové náteky a brčka. Na povodní straně je k tubusu "přilepena" stěna z betonových kvádrů. Obě boční zdi průčelí mostu jsou pouze založena.

Za informace vedoucí k nalezení mostů u Ludkovic děkuji laskavým pracovnicím Státního okresního archivu Zlín na zámku v Klečůvce.

Prameny:

Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství LIBRI, Praha, 1999