B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Chrlice – železniční viadukt

Chrlice – Railway Viaduct

Summary: The article describes interesting viaduct in Chrlice village south of Brno. Built in 1869, partially destroyed by withdrawing German troops in 1945, and renovated in 2003, the viaduct still serves its original purpose and carries a railway track.   

Železniční trať z Brna do Kojetína převádí přes místní komunikaci, tuřanský potok a přes silnici do Tuřan mohutný čtyřobloukový kamenný most. Rozkládá se na východním okraji obce Chrlice pod vyvýšeninou zvanou Rovina. Jeho čtyři oblouky mají šestimetrové rozpětí a pětimetrové vzepětí. Výška vrcholu půlkruhových oblouků nad terénem je proměnná od 5 do 9 metrů. Viadukt pochází z doby výstavby tratě do Kojetína z roku 1869 a je dodnes dokladem přesné kamenické práce. Na konci druhé světové války měl být ustupující německou armádou vyhozen do povětří. Zásluhou deputace místních občanů byla nakonec zničena jen východní část. Po válce byly dva zničené oblouky opraveny betonem, nová část je tedy jasně viditelná na boku viaduktu.  Při explozi létaly velké opracované kameny z viaduktu na velkou vzdálenost, dodnes se některé povalují v okolí stavby. V roce 2003 byl viadukt naposledy opraven, jak sděluje tabulka na boku mostu.

Prameny:

Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství LIBRI, Praha, 1999

Pamětníci z Chrlic: pan Svoboda a pan Kirsch