B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – mosty a viadukty

Brno – Bridges and Viaducts

Summary: The article describes three major viaducts in Brno. The first one originates from 19th century. Some of its 20 arches are used as garage. The viaduct has been used by the Brno - Ceska Trebova railway track. The second viaduct is now hidden in the railway bank south of Brno main station. Built in 1838 by the Franz Klein, iIt used to be clearly visible in the past, see photos. The third viaduct in Obrany features a special statue block on its side. However, ti was never used for its original purpose (the block, not the viaduct). The viaduct has been used for railway transport (Brno - Prague) till present days.  

Trať Brno - Česká Třebová

Tento viadukt vznikl po terénních úpravách v oblasti IV. až VI. bastionu. Měl původně 40 oblouků o celkové dílce 354 m. Dnes je možné studovat jeho stavbu v úseku kolem ulic Vlhké a Špitálka. Od S je 10 (nebo 9, úsek je nepřístupný) oblouků částečně otevřených. Oblouk 11 je průjezd k obchodu s nábytkem Jena (ulice Špitálka). Oblouky 12 a 13 mají každý po 2 plechových garážích a jsou zcela zazděny. Oblouky 14 a 15 jsou zcela zazděny cihlovou zdí. Oblouky 16 a 17 jsou zazděny, mají jakási okna a dveře, v otvorech je drátěné pletivo. Oblouk 18 je jako předchozí dva, ve zdivu je však otvor cca 2 x 2 m. Uvnitř prostoru pod obloukem je nepořádek, seno, apod. Oblouk 19 je částečně zazděný, ve zbylém průchodu je chodník pro pěší. Obloukem 20 vede silnice (ulice Vlhká). Dále se viadukt se ztrácí v náspu, který je dále směrem k hlavnímu nádraží podepřen betonovými bloky. Na sledovaném úseku je těleso viaduktu vyzděno z cihel. Kolem oblouků je použito kamenné vyzdění - pískovcové kvádry o hraně cca 25 cm. Pilíře jsou obloženy (?) stejným pískovcem světlé barvy. Přechody oblouků a pilířů jsou opatřeny pískovcovými římsami, které jsou patrné i na vnitřní straně oblouků (v průjezdech). V roce 2016 byl viadukt rekonstruován, bohužel tak necitlivě, že původní cihelné zdivo a klenby zmizely pod vrstvou betonu. Po 170 letech tak Brno přišlo o svoji další technickou památku.

brno-viad-ct-01.JPG (59938 bytes) brno-viad-ct-02.JPG (61855 bytes) brno-viad-ct-03.JPG (86915 bytes) brno-viad-ct-04.JPG (54186 bytes) brno-viad-ct-05.JPG (73721 bytes) brno-viad-ct-06.JPG (58932 bytes) brno-viad-ct-07.JPG (52389 bytes)

Trať Brno - Vídeň

Viadukt byl postaven v roce 1838 firmou Franze Kleina, který se údajně již jako 15letý v roce 1815 podílel na projektu přestavby jihozápadního úbočí Petrova na veřejný park (dnešní Denisovy sady). Byl to uznávaný podnikatel a manažer rodinných podniků. Jeho firmy vybudovaly mimo jiné původní brněnské nádraží na Nových sadech i navazující úsek trati do Maloměřic. A právě na trati do Horních Heršpic byl postaven zděný viadukt, v tehdejší době jednu z nejobdivovanějších technických staveb. Skládá se z mostu přes Svratku (5 oblouků), vlastního viaduktu (72 oblouků) a mostu přes silnici a mlýnský náhon (3 oblouky). Stavba byla vyobrazena na řadě obrazů. Panorama Brna s ní vypadá opravdu impozantně.

via-wien-01.jpg (44265 bytes) via-wien-02.jpg (37030 bytes)

Z celého viaduktu je dnes volně viditelná jen část nad řečištěm Svratky. Je zde možné sledovat postupný vývoj od kamenných oblouků přes cihlové oblouky až po příhradovou konstrukci (směrem od západu k východu). Zbytek viaduktu je zasypán v náspu vedoucímu k hlavnímu nádraží. Několik oblouků je vidět v dolním podlaží skladiště Amerika (bohužel dostat se tam není snadné, protože skladiště mají pronajaté různé firmy) a údajně i v areálu uhelných skladů na Nových Sadech. V plánech na výstavbu nových budou v oblasti Jižního města a u hlavního nádraží se počítá s odkrytím viaduktu, bude však záležet na jeho technickém stavu.

viadukt1.jpg (31024 bytes) viadukt2.jpg (27215 bytes)

Trať Brno - Havlíčkův Brod

2obloukový betonový viadukt dokončený v roce 1953 má kamenný obklad a působí velmi esteticky. Autorem projektu byl ing. M. Tenk z pražské Projekční ústředny tehdejších Československých státních drah. Zajímavostí je sokl na jižní straně, kde měly údajně být umístěny sochy, což by bylo u železničního viaduktu opravdu unikátní. Tento záměr nebyl nikdy realizován a sokl zeje prázdnotou. Most vede přes řeku Svitavu, silnici a ještě tramvajovou trať (konečná je těsně za ním).

obrany_01.JPG (51260 bytes) obrany_02.JPG (34926 bytes) obrany_11.JPG (110211 bytes)

Prameny:

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., 2001

Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství LIBRI, Praha, 1999

http://spravnym.smerem.cz