B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – štoly tunelu Dobrovského

Brno – Adits of the Dobrovskeho Tunnel

Summary: The article describes excursion to preliminary/control adits of the newly built Dobrovskeho tunnel in Brno.

Díky ochotě pracovníků firmy Geotest Brno jsme se mohli podívat do průzkumných štol budovaného tunelu Dobrovského. Nejprve jsme absolvovali přednášku s promítáním videozáznamů z ražby štol. Dozvěděli jsme se podrobnosti o celém projektu přestavby velkého brněnského okruhu, rekonstrukci křižovatek v Žabovřeskách a technologii ražení. Zajímavostí je, že štoly (a později tunely) jsou raženy v šedém neogenním jílu. Na první pohled velká výhoda (materiál je měkký, dá se těžit bez odstřelů jen pomocí speciálního bagru) znamená ve skutečnosti pro sdružení firem pracujících na tunelu velké problémy. Dochází totiž k pohybům v nadloží a je ohrožena statika některých objektů v trase tunelu. 

Technické informace o štolách jsou následující: V rámci podrobného geotechnického průzkumu byly vyraženy tři průzkumné štoly v profilech budoucích tunelů. Štoly byly raženy již jako součást předpokládané technologie ražby tunelů, tzn. že jejich ostění je částí předpokládaného primárního ostění velkých tunelů. V profilu tunelu II byly vyraženy dvě štoly délky po 835 m a v profilu tunelu I byla vyražena jedna štola délky 365 m. Příčný profil štol je 14 – 16 m2. Během ražby štol byla prováděna rozsáhlá kontrolní měření účinků ražby – konvergence, tlakoměrné vaky, nivelace ve štolách, povrchové extenzometry a inklinometry, nivelační měření terénu, nivelační, náklonoměrná a deformetrická měření ohrožených objektů, pasportizace a průběžné kontrolní fyzické prohlídky ohrožených objektů. Ražba štol byla ukončena v srpnu 2003 a od té doby jsou štoly provozovány jako uzavřené důlní dílo včetně kontrolních měření a sledování v podzemí i na povrchu.

Po přednášce jsme se vydali pod vedením zkušeného pracovníka Geotestu do nitra kopce. Před portálem (byla zde využita technologie tzv. milánských stěn) je prohlubeň, kam důlní stroje vysypávaly vytěžený materiál. Vydali jsme se do levé dvojice štol. Uvnitř bylo příjemně teploučko (venkovní teploměr ukazoval - 8 stupňů).

brno-tunel-dobr-02.jpg (30084 bytes) brno-tunel-dobr-03.jpg (33565 bytes)

Uvnitř jsou vidět tzv. hajcmany (vystrojení štoly po 1 m, za nimi je již jen betonový nástřik a ocelová síť) a zbytky ventilačního potrubí. Štola má průřez ve tvaru pístu Wankelova motoru. 

brno-tunel-dobr-07.jpg (29545 bytes) brno-tunel-dobr-09.jpg (28961 bytes)

Místy jsou zde krásné ledové stalagmity a dokonce sintrová výzdoba: brčka, excentry a dokonce malá sintrová jezírka s jeskynními perlami. 

brno-tunel-dobr-06.jpg (33751 bytes) brno-tunel-dobr-12.jpg (23028 bytes) brno-tunel-dobr-13.jpg (32287 bytes)

Po vylezení ze štol nás uvítal štiplavý mráz. Naši exkurzi jsme zakončili pod soškou Sv. Barbory, patronky všech horníků, která je umístěna na vstupním portálu. Tak zdařbůh.....

brno-tunel-dobr-17.JPG (34232 bytes) brno-tunel-dobr-16.JPG (30261 bytes)

Děkuji L. Pivničkovi a D. Ruppovi ze společnosti Geotest Brno. Bez jejich ochoty a přispění by se tato skvělá exkurze nemohla zrealizovat....

Prameny:

http://www.amberg.cz/aktuality2.html