B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – opuštěná tramvajová štola

Brno – Abandonned Tram Adit

Summary: The article describes old tunel-shaped adit that was planned to lead fast trams through the Spilberk hill in Brno. The construction intent was abandonned in 1979. 

Nejprve trocha historie: když se koncem 70. let řešil problém hromadné dopravy v Brně, vznikl záměr odlehčit přetíženou tramvajovou trasu vybudováním podzemní linky tzv "rychlé tramvaje" pod Špilberkem. Tunel měl spojovat dolní část Pekařské ulice a ulici Joštovu. Celková délka podzemní trasy vylámané v tvrdém, ale rozpukaném diabasu, měla být 650 m. Zajímavostí je velký profil tunelu - měl údajně dosahovat 10 x 10 m. V roce 1978 byly zahájena z ulice Pekařské ražba průzkumné levé patní štoly. Po vyražení necelých 500 m byla stavba v roce 1979 zastavena. Dnes zbyla jen proluka mezi domy  a zarůstající vchod do štoly. Hned za vchodem je nepořádek, výhybka úzkorozchodné důlní železnice, shozená ventilační roura, odpadky, na zemi teče něco jako špinavý potůček....

brno-tramstola_15.jpg (40162 bytes) brno-tramstola_01.jpg (50152 bytes)

Potom pokračuje chodba s profilem cca 3 x 3 m vystrojená kovovými stojkami a traverzami. Za stojkami je místy již hodně narušené betonové bednění z prefabrikátů. Místo jsou vodorovné traverzy již prohnuté pod tlakem nadloží. Není to pěkný pocit...

brno-tramstola_02.jpg (28038 bytes) brno-tramstola_04.jpg (49729 bytes) brno-tramstola_10.jpg (51652 bytes)

Samozřejmostí jsou zde různé sintrové náteky na stěnách a jezírka s jeskynními perlami na zemi. 

brno-tramstola_03.jpg (47929 bytes) brno-tramstola_05.jpg (46955 bytes)

Asi ve dvou třetinách délky štoly je několik bočních rozrážek s betonovými terči pro zkoumání geotechnických vlastností masívu. 

brno-tramstola_06.jpg (32663 bytes) brno-tramstola_08.jpg (40944 bytes)

Po celé délce štoly jsou rozmístěny na stěnách konzoly pro ventilační potrubí a v zadní části visí u stropu i zrezivělý ventilátor. V jednom místě jsou boční betonové prefabrikáty rozpadlé a na dno štoly se vyvalily zelenošedé jíly. 

brno-tramstola_12.jpg (33496 bytes) brno-tramstola_07.jpg (49291 bytes) brno-tramstola_11.jpg (30477 bytes)

Prameny:

Svoboda, A.:  Brněnské podzemí - kniha druhá, R - atelier, s.r.o., Brno