B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blansko – Stezka pod Novým Hradem

Blansko – Old Path Near the Novy Hrad Castle

Summary: The article describes unknown path along the Svitava river near Blansko. The path leads in a steep slope. It is reinforced by stones. Its purpose is yet unknown. The path might have been built together with the railway track as a "fire protection" path. As forests often got burnt from loco-motion exhaust sparks, the fire-fighters needed a access path for fire suppression.

O původu stezky nad železniční tratí mezi "druhým" tunelem a hradským tunelem (je krásně viditelná zvláště v zimě) se vedou již delší dobu spory. Zde je přehled nejčastějších hypotéz: a) souvislost se středověkou kupeckou cestou vedoucí podél Svitavy z Blanska do Brna. Tento předpoklad pravděpodobně není správný. Zmíněná kupecká cesta vedla níže - přibližně v trase dnešní silnice. Navíc šířka 2 m (místy jen 1 m) by zřejmě nebyla dostatečná pro provoz kupeckých povozů. b) souvislost s budováním železniční trati ve 30. letech 19. století. Podobné stezky byly budovány v rámci "protipožární ochrany" lesů kolem tratí. Při průjezdu vlaků docházelo totiž k zapálení lesa jiskrami z komínu lokomotivy a vzniku požárů. Stezky pak umožňovaly přístup k hořícím porostům a účinné hašení. Znalec blanenska a badatel Ing. Šamalík ve zmíněné oblasti rozpoznal další zajímavost, o které píše:

Na levém břehu Svitavy vede nejprve ve směru od Blanska těleso vodovodního přivaděče z Březové nad Svitavou do Brna (tzv. Březovský přivaděč č.1).a dále pomocné komunikace. S níže popsanou stezkou ve svahu u tunelu téměř jistě nesouvisí. Tato komunikace začíná ve směru od Blanska do Brna za zatáčkou s odbočkou na Olomučany. Vlevo zde ze silnice odbočuje lesní cesta, která vede dále podél řeky Svitavy. Cesta prochází pod zříceninou Čertova hrádku a stáčí se doprava. Zde je v zátočině zpevněna kamennou zdí odpovídající svým charakterem stezce nad železniční tratí (viz níže). Dále cesta pokračuje mírně z kopce a kolem osamělé chaty v říční nivě vede kolem řeky zpět k hlavní silnici. Místy jsou nad cestou v lese zpevňovací zídky. Po dalších několika stovkách m ústí komunikace na hlavní silnici. Při podrobnějším průzkumu dané lokality je možné v terénu narazit na jasný důkaz přítomnosti vodovodního potrubí v zemi - červeně a modře natřené traverzy trčící ze země, pod nimiž se nachází litinové poklopy a ovládací tyče ventilů pro vypouštění potrubí (červené traverzy v "údolích") a odvzdušňování potrubí (modré traverzy "na kopcích"). Poblíž těch vypouštěcích jsou vždy i příslušná vyústění trubek a jejich ústí je obvykle chráněné klapkou. Na některých místech (např. Klepačov) jsou pomocná zařízení ukrytá v zeleně natřených "domečcích".

Samotná stezka u železniční trati začíná před mostem ve svahu směrem k tunelu. Stezka zde začíná ve výšce cca 4 m nad silnicí a míří několika serpentinami prudce do kopce. Vychází z lesa přímo nad tunelem a pokračuje po vrstevnici. Místy jsou v okolních skalách navrtané otvory (pravděpodobně pro nálože).

 

Stezka se stáčí obloukem a vede nad řekou a železniční tratí cca 500 m. Místy jsou kamenné zídky porušené a zřícené do údolí. Vpravo i vlevo od hlavní stezky jsou ve svazích zpevňující zídky ve více úrovních. Průměrná šířka stezky je kolem 2 m, najdou se zde však i místa široká jen 1 m, kdy převislé skály zasahují do stezky.

Stezka se stáčí k západu a končí v malém údolíčku potoka. V tomto místě jsou nahromaděny kmeny stromů  a suť. Dále do kopce pokračuje směrem na Olešnou lesní cesta, která je však ve velmi špatném stavu a tak je návaznost nejasná.

Poslední zatím nalezenou zajímavostí této oblasti je zbytek sklípku na trhaviny v lese u silnice v úrovni druhého tunelu. o kousek dál jsou betonové základy nejasného účelu. Tyto fragmenty pravděpodobně souvisí se stavbou tunelu.

Prameny:

Archiv Ing. Šamalíka